109 találat (0,833 másodperc)

Találatok

1. K (288. oldal)
[...] Seb varcz József Léderer Tivadar Feuer Adolf Feuer Mihály Bánhidy István Schvarzen berg Zsigmond és Hegedűs [...] novay Dezső Ihász Aladár Bánhidy István Frank Ig­nácz dr Hoffer József [...] Klökner Ede Bauer Adolf Magyar István Szólva La­jos és Feuer Mihály igazg tagok közül kettőnek [...]
2. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1238. oldal)
[...] Korcsmárosok Wirte Diószegi Mihálv Klausz István Kovács Schmied Klausz Gyula Mészáros [...] Bruckner György 30 özv Feller István­ná 28 gróf Karátsonyi Jenő 600 [...] Römer Ferenc Kantin Kantin Mayer István Kávéhézak Kaffeehäuser Feuer István Manhertz János Kéményseprő Rauchfangkehrer Sallay [...] pilisvörösvári bányái Kötő szövők Weber Feuer Ist­vánná Link József Wieszt Mátyás Lakatosok [...]
3. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (969. oldal)
[...] és vegyeske­reskedő Wein u Gemischt­waren Feuer Mihály füszerkereskedő Spezereiwaren özv Feuer S né F Salamonná nyomda [...] Mőrék Miklós Nagy János Pólyák István Rózsa István Sándor József Sárkány József Schmiedt [...] Józsefné Balázsa Lajos Balog Vig Ist­vánná Bartha Sándor Be gyik Istvánná özv Bene Ist­vánná Bense Mihályné Berta Gáborné Boóri [...]
4. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1047. oldal)
[...] Miksa Szegedi u 26 Molnár István Bassa u 2 Molnár István Kisfalud u 11 Nagy Gy [...] József Kálvin u 44 Rédai István Wesiselényi u 27 Sepsei István Aulich u lő Szabé JápchS [...] Feldberbauer Ignác Arany J u Feuer István Kígyó u 41 Fleisizig Ede [...]
5. Sz (534. oldal)
[...] szövetkezet Főtelepét lásd Esztergom alatt Feuer Eduárd vagy Eduard Feuer vegy kersk Feuermann József kersk Feuer és Klein közk társ Társak [...] Dávid és Szmuk Czili férj Feuer Áronná fa kersk A czéget [...] fűszer és vegy kersk Scheftsik István szent István gőzmalom tulaj d Schwartz Károly [...]
6. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (613. oldal)
[...] p Apátfalva Gsanád vm Vigh István Kis Kolcs u p Krassó [...] Bor hényi Gyula Fazekas Ágoston Feuer Bernát Feuer Adolf Feuer Sándor és Béla Feuer Mi­hály Fried Simon özv Horovitz [...] József Hirháger Károly Horváth Sz István Kohn József Kohn Lipót Klein [...]
7. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (632. oldal)
[...] Pelsöcz Zólyom vm Spitz Mihály Feuer mann Samu Tót Próna Turócz [...] licsky József Klein Pinkász Milovanovits István Popovics Gaja Rosenberg Ignácz Szekulics [...] N K Szolnok vm Csontos István Éder Károly Feuer Béla Fiedermann György Frankó György [...] Ignácz főút 88 Handel Kálmán István u 8 Huszka Samu Sándor [...]
8. K (278. oldal)
[...] czégb Deutsch Mór kersk Dotisz István zálogiizlet tulajd Dömötör és Vecsei [...] edény és iiveg kersk Fejér István nürnbergi és vegy kersk Fekete [...] fűszer és röv á kersk Feuer Jakab vagy Jacques Feuer füszerkersk Feuermann Jósef vegy kersk [...]
9. A (4. oldal)
[...] Budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék Feuer B vagy B Feuer vegy kersk Rákos Lajos gyógyszerész [...] Dobozi Imre Dobozi Gábor Nagy István és Bá­rányos Mihály Czégjegy zésre [...]
10. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1168. oldal)
[...] özv Suhánszki Jó­zsefné ló Szunyogh István 85 Szurovcsák Istvánná 16 Sztankó Andrásné 21 ifj [...] 39 Toma­sovszki Mihály 50 Tóth Ist­ván 15 Török András 15 Török [...] féle könyvkereskedés Ferenczy sche Buchhandlung Feuer és Társa szabók Schnei­der Feuer Miksáné divatárukereskedő Modewarenhändler Fisch Hermann [...]
11. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (445. oldal)
[...] Began Péter Biros József Bohovej István Bo zsek Alajos Dudiak János Durdik István Frank Samu Franki Jakab Fundarek [...] Kvacsek József Matusek József Pless István Plesso La­jos Präger Mihály Pritel [...] Dobos Szatmár vm Blau Benjámin Feuer József Hornyák István Nagy Dobra Zemplén vm Goldstein [...]
12. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1512. oldal)
[...] Zólyom vm Moszis János Poljak István Olasztelek Udvarhely vm ifj Barta [...] Burger Péter Engbart Mihály Engbarth István Hager Antal Kle man Fidel [...] Bartók Mihály Berta Pál Csapó István Csáschva János Daubner Lajos Dömö­tör Károly Fabri Mihály Feiner Ármin Feuer Márk Gabnay Sándor Gombkötő Mihály
13. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1820. oldal)
[...] Vásárhefy Háromszék vm ifj Bándy Ist­ván Császár Lukács K Csiszár József [...] P S K Kun vm Feuer Adolf Feuer Lőrincz Glanez Adolf Hán Lajos [...]
14. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (441. oldal)
[...] Schuster Cordonniers Márkus Pál Papp István Tégli József Urszu Bertalan Varga [...] Apátfalva Heves vm Kovács Kele István Mikola Szatmár vm Feuer Sámuel Fadgyas János id Kuzman [...] Hoits Ferencz Koncz Sándor Lippai István Lippai Tóth István Palásti Mi­hály Saja Pál Tarr Gábor Tóth István Török Lajos Zámbó János Zsótár
15. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1444. oldal)
[...] P S Kis Kun vm Feuer Béla Feuer Mihály Kis Kun Halas Pest [...] vm Deutsch és Neu­mann Fröhlich István Jónás Bertalan Kokits F Sándor [...]
16. II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] • Budapest (2_345. oldal)
345 Feuer József Fhg Sándor u 2 [...] Vasker Neje Berger Betti Fercsik István Elemér u 36 Szül Péterréve [...] Neje Tompos Torma Rozália Fodor István Aréna út 59 Szül 1889 [...]
17. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (863. oldal)
[...] p Vizsoly Abauj Torna vm Feuer mann Mór Regenye u p [...] Tolna vm Denk József Horváth István Rehó u p Szász Sebes [...] S K Kun vm Ignácz István Szabó János Szabó Mihály Relyov [...] vm Bencze Béla Holcz hammer István Nagy István Nicsinger Fér Smikli Mihály Spitzer [...]
18. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (434. oldal)
[...] Vadász Abauj Torna vm Bod­nár István Kúp falva u p Pörgölin [...] Tolna vm Brati János Nagy István Pesti János Kurima Sáros vm [...] Arad vm Flónus Lajos Kiss István Kurtya u p Kossova Krassó [...] Szatmár vm ifj Bics Miklós Feuer Ábrahám Lázi Veszprém vm Fekete [...]
19. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1079. oldal)
[...] Andrész József B app József Feuer stahler Mátyás Kis Haláp u [...] Kanizsa Bács Bodrog vm Gungabel István Mendier József Rotb Ferencz Kis [...] Nagy Igmánd Komárom vm Fehér István Kis lklód u p Nagy [...] Albert János Der Jakab Hartman István Velczen bach Antal Kis Komárom [...] Prell József Schisler Antal Tímár István
20. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1502. oldal)
[...] p Gércze Vas vm Karáth István Kiss Sándor Locsmándi György Szántó [...] Elek Gábor Eperjesi Gábor Erdélyi István Esztergomi György Fecher Mór Fischer [...] Fried Ármin Gelbmann Májer Gnap István Goldberger Jakab Goldner Mór Gottlieb [...] u p Felső Vissó Máramarosvm Feuer verger Léb Májer Bászie Mokrágy [...]
21. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (407. oldal)
[...] Baranya vm Lács Már­ton Lorencz István Fabiánháza Szatmár vm Blau Ábrahám [...] Henz József Rosztoczki János Tenczli István Totola György Fájsz Pest Pilis [...] Szent Márton Vas vm Csomár István Händler János Tauber Mihály Tauber [...] Nagykun Szolnok vm Ehrlich Ignácz Feuer Bernât Flach András Groszwald Venczel [...]
22. B (86. oldal)
[...] üzlettulajd Farbinger Antal füszerkersk Farbinger István füszerkersk Färber Armin vagy Ármin [...] czégb Farkas Her­mina nőiruhakersk Farkas István S vagy S Stefan Farkas [...] Frigyes Károly kersk Kültagok Türr Ist­ván altábornagy és a Ferencz csatorna [...] A társulat kép képviseletére egyedül Feuer eisen Alajos jogosult Filiczky Miksa [...]
23. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (894. oldal)
[...] Cséber János Fitro Imre Gál István Gecsovics Ferencz Guth Rezső Gyúr [...] Horváth Vilma Haros Sándor Juhász István Kiner Dániel Kondor József Krosecz István Markó Kálmán Menyhárt András Miszory [...] Zala Koppány Zala vm Bálint István Sko pál Adolf Zala Lövö [...] u p Drietoma Trencsén vm Feuer mann Ede Zárjecs Kebló u [...]
24. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (971. oldal)
[...] Fischof József Gyepmesterek Abdecker Oláh István Zakár István Gyermekruhakereskedők Kinderkleiderhändler Iványi János Keresztesi [...] Bodor Sándor Borbély La­jos Csikó István Csomlós Pál Endre István Farkas József Fazekas Imre Fábián István Fekete Béla Fekete István Fekete János Fekete Sándor Ficsor [...] Dobos István Fazekas Menyhért Fekete Ist­vánná Kis Imre Kocsis Sán­dor Ónodi [...]
25. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (783. oldal)
[...] Bálincz Krassó Szörény vm Gerlea István Schmand Henrik Balkány Szabolcs vm [...] Balmaz Ujváros Hajdú vm Cselei István Dobi Gergely Fehér István Fohn Jakab Holb Imre özv Klein Sára Lajter Fülöp Sarkadi István Szécsy István Baloqfa u p Kis Unyom [...] Czigler Ármin Deitel baum Izsák Feuer Dávid Friedmann Nátán Fuchs Janka [...]
26. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (140. oldal)
[...] Kunstgewerbe Genossen schaft Igt Kiss István Hölzcl Gyula Kulcsár Salamon Perl [...] Spezereiwarenhändler VIII Jó­zsef u 10 Feuer Ado f utóda Winter I [...] fióküzl IX Üllői ut 67 Feuer icht Ferenc aranyműves Goldschmied VI [...] G Igt Flesch Nándor Tóth Ist­ván Márkus Jenő III Berend u [...]
27. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (970. oldal)
[...] Sz Pál Fehek Mi­hály Gupcsi István Hege­dűs István Hegedűs Lajos Herédi Sz Mihály [...] Borbélyok Barbiere Bánfalvi Dezső Bense István Csenki István Dobák Imre Eszik Gábor Ferencsik [...] Gupcsi József Illés József Jánosi István Kis István Kiss János Kiss F László [...] Varga József Horváth István Szabó István Fakereskedők Holzhändler xBerta István Fisch [...]
28. III. rész • Dr. Gyuris István: A szegedi ipartestület (3_21. oldal)
[...] Ilona Farkas S János Farkas István Farkas István cipész m Kossuth u 21 [...] A C működő tagja Bátyja István hősi halált halt özv Farkas [...] fia szintén a szakmát tanulta Feuer Károly kárpitos és díszítő mester [...]
29. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (71. oldal)
[...] Pilis Solt Kis Kun vm Feuer Salamon Pitvaros Gsanád vm Csánvi [...] János József u 412 Horák István 5 kör 678 Jurkovits Balázs zimonyi u 734 Kovács István magyar u 104 Svimmer József [...] György fő út 133 Sztojka István főút 133 Veisz Ferencz Andrássy [...]
30. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (972. oldal)
[...] Slemmer Lajos Solymosi János Tarjány István Tóth István Szövetkezetek Genossenschaften xAlföldi termelő és [...] Lajos Soós Zsig mond Szabó István S Szabó Istvánná Vakulya Istvánná Varga Antal ügynökök Agenten xBaksai [...] Mi­hályné özv Boón Lajosné Budai István Burka János Cseh István Csenki András Farkas Andrásné Fridman [...]
31. F (220. oldal)
[...] Lázár AVild Károly Heleisz György Feuer Jakab Kern Ferencz Fischer András [...] Adolf Antal Feutsch Mátyás Nedelkovits István Csirlits Miksa és Siedler József [...] Orosz János vegy kersk Perényi István vegy kersk Pilitzer Gábor vagy [...]
32. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • CS (661. oldal)
[...] János Szőllőhegyi u 8 Gyovai István Liliom u 1 Konkoly István Erzsébet u 2 Kádárok Böttcher [...] Adolf Zsinór u 9 Fazekas István Fekete István Szőllőhegyi u 20 Gocsik Ferenc [...] u 24 Temleitner Imre Udvari István L Varga István Vincze János Könyv és papirkereskedők [...]
33. Ny (405. oldal)
[...] vagy Moritz Berkovits rőföskersk Biczák István szatócs Blahunka Terézia férj Kra [...] Imre Gyuris András id Nagy István Farkas István Ko secz András Hrabóvszky Pál [...] vegy kersk Feuerman E czégb Feuer man Erzsébet vaskersk Fischer E [...]
34. K (310. oldal)
[...] Pontos Péter Farkas Sándor Kigyossy István Wirzfeld Mór Mészáros Pál Bán [...] Péter Kis Lajos id Csóvás István Szily József Varga Ferencz Érsek [...] Rácz Endre vegy kersk Szinnák István vas és fiiszer­kersk Takácsi György [...] ezégb özv Weiszberger Adolfné szül Feuer Eszter vegy á kersk ezégv [...]
35. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (584. oldal)
[...] Vas vm Kluge János Milotits István Köttse Somogy vm Müller Miksa [...] test­vérek Neczpáll Turócz vm Busfy István Német Lipcse Liptó vm özv [...] Sajó Szent Péter Borsod vm Feuer Mór Salgó Tarján Nógrád vm [...] Békés vm Blaskó János Hézer István Szécsény Nógrád vm Herzog Manó [...]
36. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (735. oldal)
[...] Város Hodász Vas vm Adelmann István Verbó Nyitra vm Lövy Lipót [...] János Forray u 2 Szűcs István Forray u 8 özv Talvai [...] csapó u 9 özv Nagy Ist­vánná köteles utcza 2751 Nagy Józsefné [...] Kecskemét t j v özv Feuer Éva Széchenyi u 3 Klein [...]
37. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • O (1191. oldal)
[...] Bacsur Kálmán Csik János Dér István Elek Béla Fiaur Dezső Fodor [...] Sámuel Reszelővágó Feilenhauer Özv Gárgyán Istvánná Rézművesek Kupferschmiede Kovács Imre özv [...] 441 Ruhakereskedők Kleiderhändler xBiIle Bernát Feuer Márk xGeleszt Istvánné xGlasz Sá [...] Zimmermaler Andriska Pál 336 Balog Ist­ván Buhmann I Dávid Deák Mihály [...]
38. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1270. oldal)
[...] Rigó Antal Szamora Kálmán Tahon István Tóth István Traper Gyuláné Bőrkereskedők Lederhdlr Fried­mann [...] Iyovszky Lajos Csikány Fe­renc Csikány István Dácz tor István Füst János Gre gort János [...] Prohászka Pálné Lakatosok Schlosser Galbács István Telmányi István Ti márszky Sándor Vigh János [...] özv Dávid And rásné Doncsák István En­den István Gáspár Vilmos
39. V (587. oldal)
[...] József Jablovszky Mihály és Dvbrovodszky István A czégjegyzés Lajda János alá­írásával [...] fü­szerkersk Verbócz Nyitrai törvény széf Feuer Salomon vegy kersk és kocsmáros [...] törvényszék Adler Sámuel szatócs Czirok István vas és vegy á kersk [...]
40. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • GY (815. oldal)
[...] János Kórház u 6 Török István Szt István u 4 Papirkereskedő Papierhand lung [...] Ferenc Szarka u 13 Kiss István Szt István u 16 Klement Károly Román [...] 40 Juhász K Józsefné Szt István u Kohn Bella Szt István u 18 Krisztenstein Adolfné Part [...]
41. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1108. oldal)
[...] Guti Mihály Hadák Lajos Kele István Kele János Kéri István Kéri [...] Berák József Eke Antal Fekete István Kaldenecker István Magocsi Sámuel Ringeisz János özv [...] Schrankó István Solti Ferencné Tövis Istvánná Urbán Sándorné Kovácsok Schmiede Barlos [...] rt Tímáruk Lohgerber id Biró István ifj Biró István So modi László Somodi Mihály [...]
42. II. rész [Névjegyzék ] (2_49. oldal)
[...] Angyal u 7 Túl A István és József A cég közös [...] gyártanak modern felszerelésű géperejű üzemükben István 1894 ben Cegléden szül 1912 [...] 4 sávos seb é Neje Feuer Anna Bakó Bán Lajos asztalos [...] is mint vezető működött Hosszú Istvánnál Két évig har­colt az orosz [...]
43. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (631. oldal)
[...] Károly Bihari Sz Ká­roly Diesheim István Disz­kári István Gulyás Sándor Hegedűs István Katona Sándor Kosztán Ignác Molnár [...] Loibl Ödön Lőrincz József Major István Nagy Sándor Parizsek János Simon István Szabó István Cséplőgéptulajdonosok Drcschma schineneigentümer Franesics Samu Görbiez István Hor­váth Károly Kiss István Krezer György Cukorgyár Zuckerfabrik xNagy [...]
44. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (994. oldal)
[...] Gáspár Becsei József Fó rózs István Jakab István Jakab Mihály Cséplőgéptulajdonosok Dreschma­schineneigentümer Bakos [...] 27 Laczkó Ferenc Pál Laczkó Ist­ván László Gábor László István Mattyasovszky Lajos 27 gr Pálíly [...] András ifj Szabó Fe­renc Szabó István Szabó István 37 Szabó István 47 Szabói János ifj Szabó [...]
45. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (560. oldal)
[...] p Vinár Vas vm Piri István és fiai Szigetvár Somogy vm [...] László Éliász József és Mór Feuer és Klein Klein Mór Krausz [...] Constantin Szöreg Torontál vm Otott István Sztanisits Bács Bodrog vm Grünbaum [...] 4 Tés Veszprém vm Schekk István Tét Szentkút Győr vm Berger [...]
46. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • L (1022. oldal)
[...] Zuckerbäcker Hettler Vilmos Divatárukereskedő Modewaren­händler Feuer Salamon és Társa Dohánytőzsde Tabakverschleiss [...] Apotheke Buttin ger Árpád Szt István király Hentesek Selcher Almássi L Bakacsi István Czigány István Gábor Károly Hornyát István Oravec Márton Schwarz Antal Szilágyi [...] 19 Andó Tamás 50 Balogh István 20 özv Beőr Istvánná 18 Baranyai Antal 29 Baranyai [...]
47. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • ZS (1519. oldal)
[...] vald János Korcsmárosok Wirte Góri Ist­ván Molnár János Plang Ferenc Kovács [...] Pál Imre Kovácsok Schmiede Buni Ist­ván Szabó István ZSENNYE Kk Vas vm vas­vári [...] értékesítő szöv Szülésznő Hebamme Dinnyés Istvánná ZSUJTA Kk Abauj Torna vm [...] Fleischer Lefkovits Dávid Szabó Schneider Feuer Farkas Szatócs Krämer xKelmann Adolfné [...]
48. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (881. oldal)
[...] Perendi Endre Pcrnicz József Stankovics István Vittinger István Malmok Mühlen gróf Hadik Barkóczy [...] Pozmics Gyula Rádli József Réz István Síkos István Simon János Stocker Hermann Szukis [...] 46 Bárdos Pálné 27 Bekecs István 29 Bekecs Istvánná 25 Berencsi István kassai 30 Berencsi István 20 Berencsi János 30 ifj [...]
49. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (800. oldal)
[...] Mura Szombat Vas vm Czipót Ist­ván Goricsán József Fancsika u p [...] p Veszprém Jákó Veszprémvm Bakos István Farkasd Nyitra vm Baracz Pál [...] u p Pelvás Trencsén vm Feuer man Mór Farkasfalu u p [...] Kostic János Markovics Gyula Miók István Neumeiszter Máté Pavics József Perjan [...]
50. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1421. oldal)
János Fazekas Mihály Futák István Javornyik István Ju­hász Dezső Kasztovszki György Kellerrrann [...] György Sándor Koncz Ferenc Mé­száros István Szombati Károly Terek István Vághy Károly Veres Ferenc Vincze [...] Reinle János nyersolaj Rohöl Szabó István gőz Dampf Számtha István és Pál gőz Dampf Marhakereskedők [...]