Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kömívesek — Zidari 1079 (Maurer — Maçons) KiS'Berki, u. p. Mosdós (Somogy vm.) : Pisz- vurm Antal. Kis-Bresztovány, u. p. Nagy-Bresztovány (Pozsony vm.) : Veneni Ferencz. Kis-Czell (Vas vm.) : Lakos Pál, Schlaprics János. Kis-Czenk, u. p. Nagy-Gzenk (Sopron vm.): Hackl Gy. Kis-Disznód, u. p. Nagy-Disznód (Szeben vm.) : Fa- bich Mihály, Krausz Márton. Kis-Oobra, u. p. Bély (Zemplén vm.) : Valkóczy J. Kis-Dorog (Tolna vm.) : Bóhner János, Kuhl An­tal, Márcz Lipót, Pausch Antal, Pausch József, Sieber János. Kis-Hajmás, u. p. Baranya-Felső-Mindszent (Bara­nya vm.) : Andrész József, B.app József, Feuer- stahler Mátyás. Kis-Haláp, u. p. Mohora (Nógrád vm.) : Gala- nics Mihály. Kis-Harta (Pest-P.-S.-K.-’Kun vm.) : Gzibulka Dán., Schettrer Gáspár., Kis-Hegyes, u. p. O-Kanizsa ((Bács-Bodrog vm.) : Gungabel István, Mendier József, Rotb Ferencz. Kis Hind, u. p. Verebély (Nyitra vm.): Borovicska P. Kis-Hnilecz, u. p. Merény (Szepes vm.) : Ambrózi János, Geletko Mihály. Kis-lgmánd, u. p. Nagy-Igmánd (Komárom vm.) : Fehér István. Kis-lklód, u. p. Nagy-Iklód (Szolnok-Doboka vm.) : Lor Sándor. Kis-Jécsa (Torontál vm.) : Kohri Mihály, Wiener József, Wiener Péter. Kis-Jenö (Arad vm.) : Dettár György, Lehoczky József, Szabó Imre. Kis-Kapos, u. p. Nagy-Kapós (Ung vm.) : Schul­hof Károly. Kis-Kér (Bács-Bodrog vm.) : Dussing János, Gert- heimer Fülöp, Gerstheimer Jakab, Heincz János, Schnart János, Schneider Dániel, Schväppler Mihály, Seibert Fülöp, Tussing Jakab, Werth- mann Ádám, Werthmann József. Kis-Keresztur, u. p. Gödre (Somogy vm.) : Albert János, Der Jakab, Hartman István, Velczen- bach Antal. Kis-Komárom (Zala vm.) : Király László, Sircz Mih. Kis-Kozár, u. p. Egerágh (Baranya vm.) : Bischof József, Lasányi Ignácz, Kuhajda József. Kis-Körös (Pest-P.-S-Kis-Kun vm.) : Balogh Imre, Gyencs János, Csővári János, Király Mihály, Kovács Lajos, Kovács Zsigmond, Nedó Gyula, Torgyik János. Kis-Körtvélyes, u. p. Vas-Körtvélyes (Vas vm.) : Kameler János, Weber Ferencz. Kis-Köszeg (Baranya vm.) : Juhász Péter, Müller András. Kis-Kun-Félegyháza (Pest-P -S.-Kis-Kun vm.): Cser- nák Mihály, Dobos Lázár, Főző László, Juhász Mihály, Kisenyér Mihály, Kurucz Imre, Majoros János, Nagy József, Palásti Pál, Párádi János, Szabó Károly, Szemere András, Takacs László, Torjányi János. Kis-Kun-Halas (Pest-P.-S.-Kis-Kún vm.) : Csonka F. Imre, Gsuti Péter, Gajág József, Gál Sándor, Gusztos Antal, ifj. Komáromi József, Komlós Imre, Meskó Lajos, Nagy Szeder István, Nyilas Lajos, Szalai Benő, Szalai József. Kis-Kun-Laczháza (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Kis Gábor, Kis Imre, Korsós Imre, ifj Kovács Sán­dor, Matics András, Molnár Ferencz, Mizik Bá­lint, Örsi Ignácz, ifj. Pozsár István, Pozsár Fér., id. Szecsei Benő, Znamenák Béla. Kis-Kun-Majsa (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Balogh János, Butty István, Bugyi Vincze, Czinkoczi Sándor, Csőke Mihály, Kakas Demeter, Kakas István, Mészáros Márton, Nagyfejői József, Pró- vics Pál, Répa Ferencz, Tancsa Ferencz, Tapodi Ignácz, Udvari Mihály, Varga Dávid. Kis-Lapás, u. p. Nagy-Lapás (Nyitra vm.) : Kaiser J. Kis-Lévárd, u. p. Nagy-Lévárd (Pozsony vm.) : On- drovics Jakab. Kis-Löd, u. p. Város-Lőd (Veszprém vm.) : Kap- hegyi Ádám, Kaphegyi Vendel. Kis-Magyar, u. p. Nagy-Magyar (Pozsony vm.) : Szejitler Ferencz, Szlanicska Rezső. Kis-Mákfa, u. p. Vasvár (Vas vm.) : Hagenauer J. Kis-Mánya, u. p. Nagy-Mánya (Nyitra vm.) : Kocsi A. Kis-Mányok, u. p. Nagy-Mányok (Tolna vm.) : En- ders Ede, Gebhardt András és János, Sor- del András. Kis-Margita, u. p. Dobricza (Torontál vm.) : La­katos Mihály. Kis-Marja (Bihar vm.) : Lukács Fér., Orbán Istv. Kis-Maros, u. p. Nógrád-Verőcze (Nógrád vm.) : Bauer József, Klaáb András, Klaáb Antal, Lieb- hart János, Liebhart József, Pauer József, Schilt Ferencz, Wiederman István. Kis-Marton (Sopron vm.) : Gaszucz Antal, Schnöller György. Kis-Némedi, u. p. Vácz-Hartyán (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm ) : Szoldán Antal. Kis-Nyárád, u. p. Babarcz (Baranya vm.) : Gunder- laçh János. Kis-Ösz (Torontál vm.) : Grabeldinger Péter, Grä- beldinger János, Kanten Ferencz, Kanten János, Ludwig János, Volk János. Kis-Paka, u. p. Somorja (Pozsony vm.) : Varga V. Kis-Perkáta, u. p. Nagy-Perkáta (Fejér vm.) : Dom- brovszki Alajos. Kis-Pest (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Árvay Sándor, Fanta Ferencz, Holl Antal, Huzlicska. Ferencz, Javorek János, Kovács István, Weiser Ferencz, Zátopek Ferencz. Kis-Pirit, u. p. Csögle (Veszprém vm.) : Bekk Jó­zsef, Lukács Vincze. Kis-Pritrzsd, u. p. Vradist (Nyitra vm.) : Drabek J. Kis-Sajó, u. p. Nagy-Sajó (Besztercze-Naszód vm.) : Borgován Péter. Kis-Sebes (Kolozs vm.) : Palocsay Károly. Kis-Selyk, u. p. Nagy-Selyk (Nagy-Küküllő vm.) : Wetzcesa János. Kis-Semlak, u. p. Temes-Buttyin (Temes vm.) : Szálmann Vincze. Kis-Somlyó, u. p. Jánosháza (Vas vm.) : Kábosztás M. Kis-Szeben (Sáros vm.) : Falat József, Girgos Gy., Hobor Jakab, Huszár András, Juricza János, Kubik András, Kubik János, Majehar János és Kálmán, ifj. Moltsan András, Moltsán István, Miklus János, Pál Ján , Seszták István, Sidelszky Imre, Surin József, Targun János, Vojtkó Ján. Kis-Székely, u. p. Simontornya (Tolna vm.) : Hau- man Imre, Hirnpli Antal, Meiszter János, Meiszter Mihály, Monhalt János, Neiman Ádám, Pózner József, Prell József, Schisler Antal, Tímár István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom