Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1512 (Herren-Schneider — Tailleurs pour hommes) Óbér, u. p. Szent-Elek (Vas vm.) : Hazibár Miklós. Obrézsa, u. p. Karánsebes (Krassó-Szörény vm.) : Guliman Sofron, Gyemanar Manolea, Stiopa P. Obrovácz (Bács-Bodrog vm.) : Bazler Ferencz, Horváth Ferencz, Jagsz Péter, Kilbertus Márk, Link Henrik, Reith János, Scherer Bálint. Volf Ferencz. Obrucsnó, u. p. Csircs (Sáros vm.) : Leibgart Sal. Ochodnicza (Trencsén vm.) : Bobola Tamás, Kop­tak Tamás. Ochtina, u. p. Gsetnek (Gömör vm.) : Tikos János. Ócsa (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Gacsal Károly, Gudman József, Lustig Béla, Némethy Frigyes, Sober László. Ócsárd, u. p. Görcsöny (Baranya vm.) : Fekete J. Ocsova (Zólyom vm.) : Vanya József. Odorin, u. p. Markusfalva (Szepes vm.) : Bendrák B. Ófalu, u. p. Hidasd (Baranya vm.) : Koch János, König János, Link Béla. Offenbánya (Torda-Aranyos vm.) : Orbán Ferencz. Rusz Dávid. Offszenicza, u. p. Bánlak (Torontál vm.) : Marki Antal, Marki Péter. Ohába-Bisztra, u. p. Nándorhegy (Krassó-Szörény vm.): Obermayer Gusztáv. Óhaj (Bars vm.) : Ohrival Győző, Péteri György. Óhegy (Zólyom vm.): Ghladni József, Jeszenszky Ferencz, Sztrmen Antal. Oka (Sopron vm.) : Letzt János, Peisensteiner K. Okány (Bihar vm.) : Gyémánt Mór. Okolicsnó és Sztosháza, u. p. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.) : Fiacsan Péter, Kovalcsik Ferencz Lyancsik János, Révai Jánoö, Szikora János. Oláh-Cziklin, u. p. Vas-Vörösvár (Vas vm.) : Tallián József, Völfel János. Oláh-Dubova, u. p. Alsó-Kubin (Árva vm.) : Kucsera János és Károly. Oláh-Lapos (Szolnok-Doboka vm.) : Jámbor János. Oláh-Toplicza (Maros-Torda vm.) : Bodo Albert, őzv. Cocsan Lajos. Olasz, u. p. Szederkény (Baranya vm.) : Hoffmann József, Máyer Miklós. Olasz-Liszka (Zemplén vm.) : Feinzilber Mór, Gulácsi András, Kubasek Tamás, Őri József, Richvalsky Károly. Olaszfalu, u. p. Nagyfalva (Vas vm.) : Kluiber An­tal, Lederer József, Mayer János, Strini József. Olaszfalu, u. p. Zircz (Veszprém vm.) : Molnár Alajos, Molnár Ignácz. Olaszka, u. p. Zólyom-Brezó (Zólyom vm.) : Moszis János, Poljak István. Olasztelek (Udvarhely vm.) : ifj. Barta Lajos, Márkó Pál. Olgya, u. p. Nagy-Magyar (Pozsony vm.) : Fekete A. Ollóság, u. p. Lugos (Krassó-Szörény vm.) : Bott S. Olmányfalva (Zólyom vm.): Szpevák Ferencz. Olsavicza, U. p. Alsó-Répás (Szepes vm.) : ifj. Maxim György. Ond, u. p. Szerencs (Zemplén vm.) : Dancziger M. Ondód (Fejér vm.) : Barabás János, Neczkár György, Stamle József. Ónod (Borsod vm.): Lojkovics János, Schwartzen- feld Soma, Szalai Lajos. Oppova (Torontál vm.) : Küner József. Oraviczabánya (Krassó-Szörény vm.) : Bártu Má­tyás, Binder Tamás, Blaskó Pál, Gargulak Fe­rencz, Kadlicsek József, Kaureck József, Pak- reán Demeter, Schneider János, Weibl Nándor, Widhalm Gyula. Orczifalva (Temes vm.) : Burger Péter, Engbart Mihály, Engbarth István, Hager Antal, Kle- man Fidel, Schmidt János, Sznuer József, Weisz József. Orechó, u. p. Trencsén (Trencsén vm.) : Bremauer János, Kolecsek József. Orlát (Szeben vm.) : Schiroky János. Orlyava, u. p. Szerednye (Ung vm.) : Klein Bern. Orosháza (Békés vm.) : Bakkel Lajos, Baksa György, Balogi Sándor, Baranyai Mihály, Ba- zsali György, Bartók Mihály, Berta Pál, Csapó István, Csáschva János, Daubner Lajos, Dömö­tör Károly, Fabri Mihály, Feiner Ármin, Feuer Márk, Gabnay Sándor, Gombkötő Mihály, Gon­dos Lajos, Gondos József, Gruban Kálmán, Hangdi Mihály, Hamza András, Hegyi Márton, Herlicska Mihály, Húró Imre, Hirth Lajos, Hamra Sándor, Hamra Pál, Horváth István, özv. Horváth Róza, Hovorka Pál, Kádár Anna, Károsi Vendel, Kárp Izrael, Katai László, Ki­rály Péter, Király Sándor, Kis István, Kovács Imre, Kovács József, Kovács Lajos, Kranka András, Kunos József, Lászlói Mihály, Lénáit György, Lencsó Mátyás, Lupkovits János, Mi- hálka Sándor, Molnár István, Nagy Benkő János, Nagy Lajos, Nyakas József, Oskó István, Oskó Pál, Oskó Sándor, Oszaczki Sándor, Rideg András, Sebestyén István, Simon János, Sni György, Szabó János, Szabó Lajos, Szemenyoi József, Szokolai Pál, Takács János, Takács Mihály, Takáts István, Ujj Bálint, Varga Jó­zsef, Varga Mihály, Zalai Imre, Zvada Mátyás. Oross (Szabolcs vm): Fabaricza János. Qrosz-Mokra, ,u. p. Királymező (Maramaros vm.) : Vészeli Antal. Oroszhegy (Udvarhely vm.) : Máté A. Oroszka, u. p. Csatta (Bars vm.) : Csudái Máté. Oroszlámos (Torontál vm.) : Arnovlyenity Lyubia. Oroszlány (Komárom vm.) : Fischer Péter, Krizsán János, Veisz Miksa. Oroszvár (Moson vm.) : Domitz Albert, Lehoker Alajos, Mahatsek János, Majer Jakab, Schisslcr Mátyás, Zambai Ignácz. Oroszvég. u. p. Munkács (Bereg vm.) : Hauptman Izsák, Tárgerecz Gábor. Orsóvá (Krassó-Szörény vm.) : Breitenbach Jakab, Habetin János, Jochos János, özv. Kopecky Mária, Mihály Mátyás, Mede Jakab, Novák Ferencz, Oláh Kálmán, Pánkó József, Ruhus Sándor, Varró Károly, Voda Ignácz. Osgyán (Gömör vm.) : Tomcsányi József, Udvardi J. Ostfi-Asszonyfa (Vas vm.) : Kramorics András, Mógor István, Pöcs Samu, Tarján Dániel. Ostoros, u. p. Alsó - Ramócz (Sopron vm.) : Hochecker János. Osva, u. p. Bööd (Abauj-Torna vm.) : Kovaltsik János, Lovász Pál. Oszada, u. p. Usztye (Árva vm.) : Jasak János, Kubanyi Vendel. Oszlány (Bars vm.) : Choranecz István, Dobiss Imre, Dohnálek Fér., Jankula Ján., Kamenyiczky István, Szpács György, Weinberger Móricz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom