A magyar ipar almanachja (Budapest, 1930)

II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] - Budapest

345 Feuer József, Fhg. Sándor u. 2. Szül. 1867-ben Batár községben, szab. Mikolán 1882-ben. Mint segéd Debrecen, Bécs, Berlin, Frankfurt a. M., Drezda és Buda­pest műhelyeiben tökéletesítette szaktu­dását. 1891-ben lett önállói Műhelyében I-rendő munkák készülnek. A világhábo­rúban résztvett (Vasker.). Neje: Berger Betti. Fercsik István, Elemér u. 36. Szül. Péterréve községben 1892-ben; szab. 1908-ban. Segédéveinek nagy részét a főváros műhelyeiben töltötte. 1924 óta önálló. Műhelyében rendelt áru készül. Tagja a VII. kér. csoportnak. Neje: Sztankó Borbála. Ferenczy Albert, Győri út 24. A szat- mármegyei Nagygécen szül. 1902-ben; szab. Szatmárnémetiben 1921-ben. Mint tanonc díszoklevéllel lett kitüntetve. 7 évi segédeskedése alatt szakmáját tökélete­sen elsajátítva, 1928-ban önálló műhelyt nyitott. Neje: Ferenczy Ágnes. Ferenczy József, Csend u. 3. Szül. Szatmáron 1900-ban iparos szülőktől, szab. u. ott oklevéllel 1921-ben. Segéd­éveit Budapesten töltötte a Standard cipőszalonban és Mérő és Tsnál dolgozott. 1926 óta önálló. Műhelyében rendelt munkát készít. 1924-ben nőül vette Tindira Annát. Fersth János, Örömvölgy u. 24. Szül. 1876-ban, szab. 1896-ban Bátorkeszin. Kellő és alapos gyakorlat után 1909-ben önálló műhelyt nyitott, amelyben rende­lésre I-a kivitelben dolgozik. A világhá­borúban hosszú ideig orosz hadifogság­ban szenvedett. Neje: Tirr Teréz. Ferenczy József Fersth János Fila Károly, Német u. 41—43. Szül. 1883-ban Marcaliban; szab. Kéthelyen 1900-ban. Keszthely, Veszprém, Nagyvá­zsony és Budapest műhelyeiben szerezte meg kiváló szakmabeli jártasságát. Hadi­fogságból hazatérve, 1919-ben önállósí­totta magát. ízléses munkái igen kedvel­tek. Az IPOSz szakcsoportjának volt al- elnöke. Neje: Tompos Torma Rozália. Fodor István, Aréna út 59. Szül. 1889- ben Kiskőrösön; szab. 1907-ben Szatmá­ron. Debrecen és Budapest műhelyeiben szerzett mint segéd tökéletes praxist. 1923-ban megnyitott műhelyében üzletek számára nagyban dolgozik 5—6 segéddel. Résztvett a világháborúban. Neje: Biz- zaro Erna. Fodor János, Bártfai a. 16. Szül. 1897- ben Szombathelyen; szab. Dunaföldvá- ron 1914-ben. A főváros nevesebb mes­tereinél képezte ki magát a szakmában tökéletesen. 1927 óta önálló. Specialista az orthopad-cipészetben. A világháború­ban 1915-től vett részt; orosz fogságba került. Neje: Hadlaszky Anna. Fohn Ábrahám, az Ipt. alelnöke, Ki­rály u. 9. Szül. 1872-ben Monostorpályi Feit József Fekete Menyhért Fekete Mihály Ferenczy Albert Fodor János

Next

/
Oldalképek
Tartalom