Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Korcsmárosok — Krčmari 894 (Wirthe — Gabaretiers) Zala-Egerszeg (Zala vm.): Bek Mihály, Császár József, Cséber János, Fitro Imre, Gál István, Gecsovics Ferencz, Guth Rezső, Gyúr Géza, Hauer Ferencz, Hegyi Sándor, Héttaller János, Horváth Gyula, özv. Horváth Vilma, Haros Sándor, Juhász István, Kiner Dániel, Kondor József, Krosecz István, Markó Kálmán, Menyhárt András, Miszory Kálmán, Molnár Vendel, Pa- csovics Sándor, Pál Ferencz, Rehberger János, Rozenkrantz József, Szalay Gyula, Tóth Géza, Varga Mihály, özv. Vukovits Mária, Zsoldos Zsigm. Zala-Erdöd, u. p. Jánosháza (Zala vm.): Hirsch Izid. Zala-Koppány (Zala vm.) : Bálint István, Sko- pál Adolf. Zala-Lövö (Zala vm.) : Andor Ferencz, Frim Jó­zsef, Gerstmann Lipót, Grünbaum Zsigmond, Hátz Alajos, Molnár János. Zala-Nlerenye, u. p. Kis-Komárom (Zala vm.): Tromwald Károly. Zala-Mindszent, u. p. Zala-Lövő (Zala vm.) : Rosta Miklós. Zala-Németfalu, u. p. Zala-Csány (Zala vm.) : Stern Ignácz. Zala-Szántó (Zala vm.): Neumann Józs., Stern Ad. Zala-Szent-György, u. p. Alsó-Bagód (Zala vm.): Steiner József. Zala-Szent-lván (Zala vm.) : Grünhut Károly. Zala-Szent-Mihály (Zala vm.): Deutsch Sándor. Zaia-Ujlak, u. p. Nagy-Bakónak (Zala vm.): Deutsch Ármin. Zala-Ujvár, u. p. Csáktornya (Zala vm.): Novák Ferencz, Récsey József. Tkálcsecz Elek. Zalaba (Hont vm.): Heksch Ignácz. Zalabér (Zala vm.): Morgós András. Zalánpatak, u. p. Sepsi-Kőröspatak (Háromszék vm.): Drágamér József. Zaiapataka, u. p. Zala-Lövő (Zala vm.): Dukász Dávid, Vukovits Imre. Zalasd, u. p. Vajda-Hunyad (Hunyad vm.): Kiss Albert. Zalatna (Alsó-Fehér vm.): Diwald Ferencz, Gold­berger Ignácz, Gombár János, Kolozsváry Nán­dor, Márk György. Zalavár (Zala vm.): Garger József, Kremsier Máty. Zalkod, u. p. Szabolcs (Szabolcs vm.): Svarcz Józs. Zám (Hunyad vm.): Bradan Emilia, Dajna György. Zamárdi (Somogy vm.): Neubauer Jakab. Zamarúcz, u. p. Trencsén (Trencsén vm.) : Ma- rer Móricz, Ringvald Dávid. Zámoly (Fejér vm.): Weisz József. Zámoly (Győr vm.): Sárközy Lőrincz. Zamutó, u. p. Sókút (Zemplén vfn.): Glück Lázár, Groszmann Márk, Neumann Samu, Streich Bern. Zanat, u. p. Szombathely (Vas vm.) : Kis Antal. Zánka, u. p. Szent-Antalfa (Zalavm.): Grósz Ign. Záprócz, u. p. Alparét (Szolnok-Doboka vm.): Bóra Márton. Zápszony. u. p. Mező-Kászony (Bereg vm.): Glaub Meny., Spiegel Meny. Zaránd (Arad vm.): Schwarcz Lipót, Szűcs János Zaránk, u. p. Tarna-Méra (Heves vm.): Brau Árm. Zárjécs, u. p. Drietoma (Trencsén vm.): Feuer- mann Ede. Zárjecs-Kebló, u. p. Markófalva (Trencsén vm.): Micsura József. Zászkal, u. p. Alsó-Kubin (Árva vm.): Glásel Dáv., Herz Kálmán. Zászkal. u. p. Pelvás (Trencsén vm.): Grün vald Ármin, Zásztranie, u. p. Zsolna (Trencsén vm.): Taub Izr Zaturcsa, u. p. Turócz-Szent-Márton (Turócz vm.): Mittelmann Márk. Závada, u. p. Prasicz (Nyitra vm.): Schlesinger Lip. Zavada, u. p. A.-Répás (Szepes vm.): Haniszko Józs . Závada, u. p. Nemsova (Trencsén vm.): Trauer Jakab, Wagmann Adolf. Zavada, u. p. Sztropkó (Zemplén vm.): Stern Benj. Zavadka, u. p. Merény (Szepes vm.): Braun Lázár. Zavadka, u. p. Ubrezs (Ungvm.): Biedermann Jó­nás, Mandel Ábrahám. Zavadka, u. p. Homonna (Zemplén vm.): Berko- vits Lipót. Zavar (Pozsony vm.): Wollitzer Ármin. Závod (Pozsony vm.) : Blödy Samu, Kosiczky Vin- cze, Weisz Albert. Závod, u. p. Lengyel (Tolna vm.): Breitenstein János, Wolf Vilmos. Závodje, u. p. Zsolna (Trencsén vm.): Zug Adolf. Zavoj, u. p. Nándorhegy (Krassó-Szörény vm.) : Eisenberger Móricz. Zay-Ugrócz (Trencsén vm.): Grenoveth Ferencz. Kätscher Károly, Szalczer Adolf. Zazár (Szatmár vm.): Lichtenstein Mihály, Vink- ler Lipót. Zázriva (Árva vm.): Rosenzweig Ármin, Toma- schoff Áron. Zbinyó, u. p. Rajeczfürdő (Trencsén vm.): Rosen- zweig Áron. Zbora, u. p. Luki (Trencsén vm.): id. Deutel­baum Jakab. Zboró (Sáros vm.): özv. Ajhlbaum (Éva, Berger Naftali, Blusnstain Hiel, özv. Grünfeld Chaje, özv. Reichman Mari, Schreiber Ascher, Selten­reich József, Wienberger József. Zboró, u. p. Ó-Besztercze (Trencsén vm.): Adler Sal. Zdoba (Sáxos vm.): Paszternik Dávid. Zebegnyó, u. p. Gálszécs (Zemplén vm.): Haupt Móricz, Kohn Lipót, Lipkovits Márton, Lefko- vits Jakab. Zeherje, u. p. Rima-Szombat (Gömör vm.): Hoff­mann Ábrahám, Hoffmann Sámuel. Zelene, u, p. Poltár (Nógrád vm.): Marmorstein Kár. Zeliz (Bars vm.): Rozsnyó Lajos, Scheiber Samu. Zemenye (Sopron vm.): Bozzay Ferencz, Pulver- macher Nándor. Zemplén, u. p. Ladmócz (Zemplén vm.): Taub Mih. Zemplén-Bukócz, u. p. Sztropkó (Zemplén vm.): Grossman Mendel, Rottman Mózes. Zemplén-Sztaskócz, u. p. Havaj (Zemplén vm.): Schlesinger Ármin. Zemplén-Turány,_ u. p. Sztropkó (Zemplén vm.): Rosen vasser Ábr., Vohl Jakab. Zenta (Bács-Bodrog vm.): Biró István, Bálind György, Bóbány Orbán, Boros Illés, Bútora István, Gzaldin Lujza, Dukai Sándor, Fehér Mihály, Fischof Jakab, Für István, Győri Mi­hály, id. Kovács Ferencz, Kriška József, Lehner Dávid, Pandek János, Pelcz Mátyás, Pupák La­jos, Rosenberg Gyula, Sándor Péter, Sorányi Péter, Temesvári János, Vass Pál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom