Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Makó B. Nagy Feinemc, Hunfalvi u. 17. Nagy Imre, Szegfű u. 100. Nagy István, Sízegfü u. 104. Nemes Ferenc, Főtér. Németh János, Vásárhelyi u. 17. Németh Sándor, Arany J. u. 2. Ócskay Kálmán, Percei u. 1. Oníódi Orbán, Gyöngy u. 2. Orosz Johan, Toldi u. 17. Palenczky és Brutyó, Lamovics u. Pálinkás József, Kis porond u. 5. Papp György, Vásárhelyi u. 40. T>app Imre, Hajnal u. 10. xPasfces Tóbiás. Péli Imre, Szeressen u. 7. Polacsiek Sándor, Róka u. 25. Ponyecz Károly, Toldi u. 40. upper Gyula, Széchenyi u. 8. Pruseík József, Murányi u. 2. Pu'dler Adolf, Szent János tér 5. Rác János, Verböczi u. 3. Rákos István, Szegedi u. 6. xRaufeld József és fia. néz Pál, Munkácsi u. 6. Roffner Gyula, Liget u. 46. Róth Mihály, Eötvös u. 32. Sándor Zisigmond, Szegedi u. 42. !■ chall Lajos, Kiscsillag u. 34. Schell Bal'ázismé, Kossuth u. 2. Setaieezi Ferenc, Szegedi u. 49. Singer Lipóit, Deák F. u. 17. Sipos Bálint, Bécsi u. Soltész János, Petőfi u. 4. Sotpsic® István, Kálvin u. 20. Sopsics Lajos, Tököly u. 2. Sopsics Rudolf és fia, Kálvin u. Stampf János, Kálvária u. 3. Steiner Sándor, Boros u. 1. Stem Jakab, Árpád u. 6. Strolmer Józisef, Hajnal u. 8. Stroner Józsefmé, Hajnal u. 8. Stroner Sándor, Szép u. 14. Suba Antal, Kálvária u. 74. Szabadi Ferenc. Tavasz u. 18. Szabói Ferenc', Kiscsillag u. 10. G. Szabói Imre, Kiscsillag u. 10. Szabó Sándor, Liget u. 8. Szalác Tódor, Teleki u. 4. Szalma Mihály, Paradicsom u. Szarkisov Mózes, Barcsay u. 8. Szíjgyártó István, Szt. Anna u. Szilágyi József, Úri u. 11. Szirbiik Sándor, Tulipán u. 21. Sztancsa István. Oroszlán u. 18. Sziics Ferenc, Kölcsey u, 2/a. Tárnái Imre, Kossuth u. 15. Társas cipöiizlet, Dessewffy tér. Tensia István, Szt. Gellért út. Tóth Illési, Sas u. 17. Tóth Mihály, Kerkápoly u. 3. Tóth Pál, Kmetty u. 19. Troszity Milán, Kisporond u. 5. Váradi István, Zrínyi u. Váradi Lajos, Zrínyi u. Vince János, Kossuth u. Voiitls Péter, Kálvária u. 92. Zofir Mér, Eötvös u. 72. Cipőgyár Schuhfabrik xTurul cipőgyár rt. fiókja. Cipőkréinkereskedő Schuhkremhändler Rubinstein Márton és Fiai, Deák Ferenc u. 34. Cselédszerző Dienstbotenvermittler Megyeri Kristóf, Dessewffy t. 25. Cserépégetők Ziegelbrenner xIritz Márton. Jioó József, Almás! tér 35. Csizmadiák Tschismenmacher Baróczi János, Szt. Anna u. 1. Baróczi Péter, Huszár u. 22. Bugyi István, Wesselényi u. 6. Bürgés Mihály, Lendviay u. 15. Csedö Gábor, Rákóczi u, 15. Czina Sándor, Aradi u. Darda János, Hársfa u. 24. Darda Sándor, Vásárhelyi u. 35. Dobsa Lajos, Kígyó u 41. Faludi György, Szemere u. 17. Földvári István, Kálvin u. 54. Gombkötő Gábor, Szt. Gellért u. Gombkötő János, Szt. Gellért u. Gombkötő József, Kossuth u. 2. Háló Sándor, Verböczy u. 1. Haluska László, Hosszú u. 24. Haluska Sándor, Bálvány u 42. Jamity Márton, Mikócsa u. 23. Kátaá Ferenc, Wesselényi u. 13. Kiss Pál, Sírkert u. 19. Kiss Pál, Munkácsi u. 10. Kocsis Ferenc, Bem u. 20. Kovács Béla, Pacsirta u. 23. H. Kovács István, Hosszú u. 30. Kovács Károly, Kálvária u. 69. H. Kovács Mihály, Rákóczi u. 22. Kovács Pál, Andrásey u. 14. Krébesz János, Lonovics sugár u. Kristá Pálné, Sírkert u. 59. Láda István^ Pozsonyi u. 7. Id. Matusik István, Návay Ta­más u. Mészáros Mihály, Br. Erdélyi u. Ifj. Móricz Pál, Váradi u. 49. Nadrbán János, Fecske u. 8. K. Nagy István, Gr. Vay u. 27. Nagy Károly, Pozsonyi u. 19. Nagy Pál, Sirkert u. 29. Oinosz István, Bajza u. 81. Orosz Péter, Aradi u. 8. Pelle Miklósi, Jókai u. 24. Schmidt Péter, Almássy u. 65. Somogyi Ferenc, Szereosen u. 13. Szálán sz Tódor, Teleiky u. 4. Szói! Ferenc, Liget u. 26. Ifj., Széli Ferenc, Ujj u. 15. Széli István, Kápolna u. 6. Tyoszity Milán, Porond u. 5. Tutora Sándor, Meskó u. 20. Vajda Ferenc, Zrínyi u. 34. Varga András, Mészáros u. 16. Déligyümölcs kereskedés Südfrüchten-Handlung xDraho,s István. Díszmüárukereskedők Galanteriewarenhändler xMorgenstein Adolf. — xPallagi Ernőné. — xSchwartz Testvérek. Divatárukereskedők Modewarenhändler *Feuer Ármin, Dessewffy tér 12. — xGnosz Dezső. — xKenye- reis Izsó és Tsa. — Király Lajos, Széchenyi u. 11. xPapp Zoltán. — xSzaláki Eszter. — *Weisz Mór. Dohánytőzsdék Tabakverschleisse Árva Antal, Zrínyi u. 41. Dili János, Fő tér. özv. Gyenes Sándorné, Tavasz u| Harsányi Béláné, Állomás tér. Knsz József, Just Gyula u. 47. Magox János, Bálvány u. 36. Nemes Károly, Széchenyi tér 8. Rátkai János, Tulipán u. 2. özv. Reiter Jánosné, Hold u. 30. Sarkadi József, Kálvin u. 16. özv. Soóts Kálmánmé, Kossuth u. Stransz Mária, Iskola u. 6. Szabó István, Széchenyi tér 23. özv. Veér Ferencné, Megyeház u. Edénykereskedések Geschirrhandlungen özv. Bomcz József né, Betlehem u. Borka Ferenc, Tanya 54. Ehn Lajos, Harmat u. 12. Gera Ferenc, Aradi u. 104. Kállai József, Bethlen u. 5. Kállai Józsefné, Tulipán u. 19. Kállaii Mihály, Kápolna u. 9. Kiss Sándor, Botorul u. Kőim Áron, Bolygó u. 10. Szabó Györgyné, Wesselényi u. özv. Szabó Györgyné, Wesse­lényi u. 25. Szabó József, Paizs u. 1. Szabó Sándor, Czuczor u. 17. Török János, Szegedi u. 59. Vincze Antal, Bánffyi u. 12. Weinberger Selig, Deák F. u. 8. Ékszerkereskedő Juwelier xDoimnus R. Élelmiszer export-import Lebensmittel- Export-Import Galamb és Wein, Hajnal u. 2b. Élelmiszerkereskedés Lebensmittelhandlung lásd füszerkeresk., szatócsok és vegyeskeresk. alatt is xMagyar Éleim iezerszá II ító Rt., Szegedi u. 3. Esztergályosok Drechsler Gserha József, Deák F. u. 6. Fodor István, Szt. Jánois tér 3. Gyetvay József, Kálvária u. 3. Gyöngyös János, Baross-u. 1. Miklós János, Királyhegyes! u. Szobesztián Béla, Bajza u. 17. Vinzce István, Révai u. 13. Fakereskedők Holzhändler xÁheiicisiz Sámuel, Megyeház u. 15. ifj. Bencze József, Jókai u. 16. Biró János, Toldy u. 69. Csertus Andor, Kossuth u. 68. Dandeszman Mór, Szegedi u. 30. Dózsa B. Sámuel, Vörösmarty u. Erdélyi Antal, Aosev állomás. Faragó Ferenc, Aradi u. 18. Farka® Viíimos, Jókai u. 4. Féltsék Adolf, Liget u. 7. Földtesii Sándor és Tsa, Vásár­helyi u. 37. Geringer Károly, Deák F. u. 11. Glück Mór, Szt. János tér 7. xGriinsteíiJn Márk, Liget u. 15. xHaisizler Benjámin. xH>ársáinyi Dániel. Hertz József, Kolasuth u. 54. Hoics Sándor, Szent István tér. Jenei Sámuel, Tisza* u. 12. Kiss Lajos, Dessewffy u. 21. Leipnik Hugó, Deák F. u. 11. xLcipnik Ignác, Szegedi u. 20. xLöwiin|ger Miksa, Szegedi u. 26. Molnár István, Bassa u. 2. Molnár István, Kisfalud! u. 11. Nagy Gy. Lajos, Úri u. 9. xPálfi Antal. Papp József, Teleki u. 10. Péntek és Török, Vásárhelyi u. Pintér Sándiorné, Szegfű u. 61. Polllák és Sdhwarc, Liget u. 17. Stul Pinikász, Kossuth u. 32. Szabó János, Megyeház u. 7. Székely Péter, Megyeház u. 31. xTóth András, Liget u. 5. Tóth Imrémé, Kossuth u. 24. Vigh Pál. Deák F. u. 4. Weinberger Mózes, Deák F. u. Wertheimer Jakab, Lonovics u. Fegyverkereskedő Waffenhändler Tóth MáiMós. Fényképészek Photographen Artal utóda, Széchenyi u. 9. Bucskó Gyula, Főtér 9. Homonimai Nándor, Deák F. u. 3. xHusztiné és Társa. Sziget Sámuel, Főtér 5. Festékkereskedők Farbenhändler xHa.rtl Ferenc — xStern J. Fésűkereskedő Kammhändler Kerékgyártó Lajosiné, Kálvária u. Fogtechnikusok Zahntechniker Farkas Péter, Főtér. Sere® György, Űri u. 12. Fuvarosok Fuhrwerker Aheleisz József, Deák F. u. 2. A belesz Sámuel, Megyeház u. 13. Alatyápi István, Kápolna u. 15. Almást Mihályné, Alma u. 60. Balázs János, Tulipán u. 15. Balázs József, Tulipán u. 16. Baló Antal, Rákosi u. 10. Baló Iliire, Kápolna u. 8. Balogi Pál, Justh Gyula u. 64. Baranyái Miklós, Percei u. 13. Barnáis Sándor, Hosszú u. 67. Bereiczky István, Sirkert u. 52. Bíré György, Szende u. 36. Bíró Imre, Türr u. 8. Biró Sándor, Meskó u. 8. Blezek Zisigmond,, Lonovics u. 3. Bonityi János, Váradi u. 11. Borka József, Királyhegyes u. 40. Cseh Ferenc, Gőzmalom u. 4. Dalaiéi István, Űri u. 30. Deák Istvánmé, Sarkantyus u. 21. Dobsa József és Társa, Zrínyi u. Ferenczi György, Czuczor u. 23. Fodor Imre, Rákosi u. 2. Földinszky Pál, Wekerle u. 4. Gajdii Pál, Sírkert u. 24. Gödéi Imre, Pozsonyi u. 27. Gyenge János, Wlassics u. 28. özv. Gyurik Lajosmé, Des­sewffy tér 4. Hévézi Ferenc, Bécsi-u. 67. Jóé Sándor, Váradi u. 38. Kecskeméti László, Bercsényi u. Kelemcsi Sándor, Kápolna u. 34. Kenéz Sándor, Kmetty u. 10. Király Mihály, Búza u. 29. Kiss Antal, Bethlen u. 86. Kiss Imre, Bécsi u. 26. Kiisis József, Paizs u. 3. Klein Mór, Lonovics L. u. 18. Komáromy János, Dembinszky u. Kovács Ferenc, Kmetty u. 23. Kovács József, Almási u. 64. Kovács Mihály, Kmetty u. 7, Köteles Pál, Rákosi u. 5. Kulcsár Péter, Lázár u. 1. Lázár János, Alkotmány u. 7. Löwi Lázárjáé, Gróf Vay u. 19. Makacs Miklós, Bercsényi u. 17. Mészáros Mihály, Szegfű u. 114. Mészáros Péter, Szegfű u. 114. Miksa. Mihály, Kápolna ü. 2. Molnár Imre, Justh Gyula u. 64. Német István, Bajza u. 91. Németh Mihály, Wekerle u. 16. Nürnberg Mér, Űri u. 3. Olasz István, Kápolna u. 20. Orbán Mihály, Ágyú u. 5. Papos Mihály. Alma u. 31. Perlmutter Sámuel, Lehel u. 3. Rankl János, Kálvária u. 49. Rankl József, Kálvin u. 44. Rédai István, Wesiselényi u. 27. Sepsei István, Aulich u. lő. Szabé JápchS, Kmetty u. 10. Szabó János, Bercsényi u. 14. Szakács Istvánná, Pacsirta u. 18. Takács Ferenc, Kmetty u. 12. Török Imre, Állomás tér 5. Vadlövö Sándor, Hosszú u. 23. Varga Ferenc, Révai u. 2. Varga Ferenc, Just Gyula u. 59. Varga Ferenc, Révay u. 2. Varga Simon, Szentnáromságtér. Vigh József, Túri u. 35. Fürdők Bäder Fábián Gross Gyula, Teleky u. 4. Ifj. Herzberger Jézisef, Teleiky u. Fűszerkereskedők Spezereiwarenhändler lásd élelmiszerkcrszatócsok és vegyeskeresk. alatt is Adler József, Járandó u. 14. Bagamén Illés, Tulipán u. 50. Bakacsi Ferenc, Wesselényi u. Balogh Imre, Szegedi u. 55. Baranvi Ferenc, Bethlen u. 64. Baranyi Viktorné, Aradi u. 22. Bódé Lászl., Bethlen u. 64. Bodzási Antal. özv. Boór Lajo,síné, Tulipán u. 50. Boros János, Állomástér 13. Boros Sándor, Vásárhelyi u. 23. Botrocsán Imréaé, Paradicsom u. Börcsök István, Hosiszú u. 64. Brémer Dezső, Széchenyi u. Bugyi Imire, Vásárhelyi u. 56. Csertns Ferenc. Atilla u. 30. De br eeze ni Sándor, Kossuth u. Drabos György, Vásárhelyi u. 51. Ehrenfekl Bernát, Főtér 14. Elek Antal, S’zegedi u. 3. Elek Endre, Kossuth u. 2. Engel László, Batthyány u. 30. Erdei József, Hosszú u. 19. Fazekas Istvánná, Vásárhelyi u. Fehér Imre, Lendvay u. 1. Fekete József, N. Csillag u. 65. Feldberbauer Ignác, Arany J. u. Feuer István, Kígyó u. 41. Fleisizig Ede, N. Csillag u. 1. Fleiszig Sámuel, Héderváry u. 7. Fodor Endre, Megyeház u. 39. Fodor József, Sírkert u. 41. Fodor Mihály, Kürt u. 3. Fodor Sa.mimé, Gr. Pálffy u. 86. özv. Fränkl Benjaminné, Wes­selényi u. 33. Gaál Ferenc, Tulipán u. 50. Gábor Lajosaié, Kmetty u. 22. Gombó József, Deák F. u. 4. Gombó M. Bernát. Batthyány u. Gombói Mór Deák Ferenc u, 6 xGombó Mózeis Ignác. Gorcsa Sándor, Héderváry u. 8. Görbe István, Hosszú u. 99. Gról János, Szent János tér. Guttmamn Jakab, Szegedi u. 43. Hadár István, Wesselényi u. 39. Hadik Jánosm é, Szegedi u. 33. Harcsás János, Liget u. 48. Havas Miksa, Széchenyi u. 155. Hegedűs Andor, Dessewffy tér. Herman Salamon, De.ssewrffy tér. xHorovitz Hermann, özv. Horovitz Jakabné, Vásár­helyi u. 29. 1047

Next

/
Oldalképek
Tartalom