8 találat (0,087 másodperc)

Találatok

1. 1873-11-09 / 45. szám
[...] hó 31 én éjjel a tanyákon gyilkosság követtetett el Bi­zonyos Varga [...] pedig óva inti a gazdaközönséget távoli gyökeres szöllővesszök ültetésétől ós sürgős [...]
2. 1891-01-25 / 4. szám
[...] hogy az ellő jegy ily távoli rokonának általa felnevelt gyer­pott pénz [...] ezt a nótát odakün a tanyákon aj lett küzdenie neki a [...]
3. 1896-08-09 / 32. szám
[...] csemete Eltévedt bárány A szeregyházi tanyákon egy lovas rendőr talált egy [...] vízzel leöntött kohót el is távoli tolta onnan éjszakára s a [...]
4. 1905-04-02 / 14. szám
[...] utalvanyoztaioti Az olahreti es remetei tanyá­kon egy uj tanyai isi óla [...] van időnként egy kis hullámverése Távoli közsé­gek városok társadalma siet az [...]
5. 1920-10-02 / 80. szám
[...] a városban és a közel távoli tanyákon egy kevés számú de annál [...]
6. 1927-11-23 / 94. szám
[...] vezetésé­vel felvonult a közeli és távoli községek és vá­rosok katolikussága és [...] város külső részein kü­lönösen a tanyákon vakmerő tolvajok állandóan lopkodják a [...]
7. 1935-01-27 / 8. szám
[...] alföldi kis falvakban és szétszórt tanyákon a legprimitívebb közegészségügyi szükségletek sem [...] kell a lakosságnak bejönnie a távoli posta hivatalba egv egy ajánlott [...]
8. 1937-03-14 / 60. szám
[...] 540 L külterületi majorokon és tanyákon él nagyobb részük 74 339 [...] Ezenkívül csak Gyoma és Szarvas távoli tanyáin tart az elöljáróság hetenkint [...]