11 találat (0,508 másodperc)

Találatok

1. 1939-07-14 / 158. szám
[...] a honvédelmi miniszter előter­jesztésére Kéresessegi Kerese Tibor dr t miniszteri osztályfőnökké [...] is mi­niszteri tanácsossá Szlavniczai Sándor Istvánt miniszteri osztálytanácsossá Si monyi Ernő [...] vármegye közigazgatási bizottságának ülésén Fáy István főispánt üdvözölték abból az alkalomból [...]
2. 1939-04-16 / 86. szám
[...] ajándékkal lepi meg Sági Farkas István aranyszívű püspök A történelem rohanó [...] nevezetes hogy a legutolsó cigány kérése elől sem tudott kitérni s [...] a so­ron levő dr Kun Istvánt hívták a Faze­kas utcába egy arcrákos haldoklóhoz bizo­nyos Vázsonyinéhoz Kun István tiszte­lendő úr azonmód útnak is [...]
3. 1938-12-10 / 29. szám
[...] Remé­nyi Schneller Lajos pénzügyminiszter Antal István Borner Aurél és Stolpa Jó­zsef [...] lelkészek segédlelké­szek hitoktatók és kántorok kérése Tildy Zoltán a javaslatot elvileg [...] követni fogja a többi Farkas István kérdést intézett a kor­R Vozéry [...] és előtérbe lép az álta­Fenczik István a csehszlovák papírostörvényekről Fenczik István a törvényjavaslatot el­fogadja s örül [...]
4. 1939-04-01 / 75. szám
[...] Józsefet nagyhatású előadásáért majd Ujszászy István alezredes Magyarország volt varsói katonai [...] Jeanneney Herriot és Daiadier közös kérése Vállalja el Lebrun az elnökjelöltséget [...] Stein Pál mérnökök valamint Ha­lom István dr a Magyar Általános Ingat [...]
5. 1939-04-16 / 86. szám
[...] és sajtó osztályának vezetője Halászy István az IBUSz forgalmi osztályának vezetője [...] László Kassa város polgármestere Vukovich István he­lyettes polgármester valamint a város [...] newyorki világkiállítás megnyitása alkal­mával Malomellenőrök kérése Az országos összes forgalmi adóhivatli [...] Mihályi Ernő dr a Szent István Akadémia tagja mondja KÁRJAY MOST [...]
6. 1939-06-14 / 133. szám
[...] idejére szükségessé vált hathónapos indemnitás kérése A lég­védelme és az ahhoz [...] törvény és szövetkezeti törvény Csáky István gróf külügyminiszter a külügyi tisztviselők [...]
7. 1938-12-15 / 33. szám
[...] készült fénykép 8 kedvezmény féltérí­tés kérése esetén a szülők hatósági vagyoni [...] küld liebnerZsigmond BUDAPEST V SZENT ISTVÁN TÉR 4 Az ország legnagyobb [...]
8. 1939-02-05 / 29. szám
[...] bajnokain kívül a következők Révaii István gróf Bárczy Oszkár Fekete Béli [...] fíraiM Béla Jl orat eV Ist­ván Martimkó Mátyás Pudlis Gyula Kerekes [...] A város közönsége re­méli hogy kérése meghallgatásra talál A Magyar Katonaujság [...] Kán szerdán este a Szent István teremben Lormuth Árpád a Felvidék [...]
9. 1939-07-09 / 154. szám
[...] a parlament kupolacsarnokában pénteken Csáky Ist­ván gróf külügyminiszter a Park Klub­ban [...] helyről jelentették Á Felvidéki gépkocsiiulajdonosok kérése Komárom július 8 Az autó [...]
10. 1939-03-15 / 61. szám
[...] hogy a város­nak ez jogos kérése Ezzel a komáromi munkanélküliek több [...] jutnák A szükséges in­tézkedéseket Csukás István dr városi főjegyző valamint Ruttkay [...] is igen értékes előadást Farkas István református püspök megnyitó beszéde vezette [...]
11. 1939-02-01 / 26. szám
[...] hogy Komárom kereskedői­nek és iparosainak kérése jogosult s ígéretet tett hogy [...] miniszter el­ismerő oklevelét özv Féhn Istvánná gyulai kereskedőnek A vagyonváltság búza [...]