10 találat (0,109 másodperc)

Találatok

1. 1910-12-07 / 97. szám
[...] hogy az adóságnak nem csak kérése de követelése is jogos Az [...] árvaszéki ülnököt bízta meg Fejes István ünneplése Küldöttségjárás az uj püspöknél [...] nyilvánul meg napról napra Fejes Istvánnal a tiszán inneni ref egyházkerület [...] a szükebb pátriája ün­nepli Fejes Istvánt ha era töme­gesen érkeznek az [...]
2. 1909-01-16 / 5. szám
[...] szülők a tanári testületeknek folytonos ké­rése és sürgetése dacára sem kere­sik [...] Hönsch Dezső Ligeti Ignácz Bessenyey István Zinner Henrik Némethy Bertalan Kulics [...] Gyula dr Legeza János Isépy István és az elöljáró­ság tagjai közül [...] 25 százalék enged­ményt adott Bessenyey István in­dítványára pedig kimondották hogy ezt [...]
3. 1909-10-30 / 87. szám
[...] visszhangot az egye sülét esdeklő kérése Csak egy virágszálat 1 Esdve [...] a 14 ik huszárezred­ben Dungyerszky István bácsszent tamási nagybirtokos és felesége [...]
4. 1903-01-21 / 6. szám
[...] indokolt volt a névsze­rinti szavazás kérése Hogy azután a többség a [...] csak előáll dr Szír may István s kereken kijelenti hogy biz [...] pl Vészi József vagy Szirmay István aki abból hogy az útlevelekre [...]
5. 1903-05-27 / 42. szám
[...] a közig bi­zottsághoz fordulni jogos kérése tel jesithetéseért Ugyanis a karcsaiak [...] 2 Megnyitó beszéd Tartja Fejes István bizottsági elnök 3 Nemzeti zászló [...] 7 Alkalmi költemény Irta Fejes István Elődja Rohoska József főiskolai ta­nár [...] íme most olvassuk hogy Tisza Istvánt és Rakovszky Istvánt párbajvétsége miatt 4 illetve 5 [...]
6. 1910-11-16 / 91. szám
[...] is a megígért kor­mánysegély újbóli kérése is Emlékeznek még olvasóink hogy [...] a intézkedés közigazgatási bizottságban Beregszászy István tanfelügyelő fegyelmi vizsgálatot kért Majthény [...]
7. 1903-02-18 / 14. szám
[...] Engl a polgári kör Kos­tik István asztalos mester az ág ev [...] Davidovits Adolf kép­viselőtestületi tagok Kovács István rendőr több mint 5 éven [...] nem forog s igy Kovács István kérése törvénye­sen meg nem tagadható Klein [...]
8. 1903-08-08 / 63. szám
[...] békességért Janka Károly Bes senyey Istvánért ivott stb stb A köz­ebéd [...] nélkül hogy ez örömnapon Bessenyey István e m tbiró a homonnai [...] kiváló buz góságu lelkész buzdítása kérése zör getése stb teremtette azt [...] 1903 augusztus 20 án Szent István nap­ján Tokajban a kör területén [...]
9. 1903-06-27 / 51. szám
[...] lehet kép­zelni Reméljük hogy mindkét kérése mihamar teljesedésbe fo menni Min­denesetre [...] Egy más urat gr Tisza István óhajtottak vezérnek kinevezni ki majd [...]
10. 1903-09-09 / 71. szám
[...] Báró Wesselényi Miklós ki Szé­chényi István tanácsára gróf Káro lyi Györgytől [...] Ne hogy vagy jó Királyunk kérése iránti igaz magyar buzgóságunk s [...]