12 találat (0,409 másodperc)

Találatok

1. Bevezetés (169. oldal)
[...] Irinyi György és vitézlő Egry István szolgabírák valamint vitézlő Ráthonyi Péter [...] András szolgabíró nemzetes szentmartoni Farkas István alispán megbízásából tolvajok és gonosztevők [...] 1124 2 620 Vitézlő Daróczy István szolgabírót és esküdtet kér tanúkihallgatásra [...] tiltakozó jobbágyaitól elhajtott állatokat a kérése ellenére sem adta ki Daróczy István cáfolta hogy az állatok nála [...]
2. Források 1848. III. - 1849. VII (84. oldal)
[...] alatt Vay Dienes ifiabb Patay István Horthy István Finta Márton és Kállay Emánuelt [...] és egy jegyzői kiadói állás kérése 65 Nagykálló 1848 május 22 [...] Elek Mihály Zoltán Mihály Szennyesi István Fintor Mihály Ferenczy Alajos Katona [...]
3. Nyíregyháza mezőváros határozatai (1793-1837) (109. oldal)
[...] napjára általtétetni Ha­tároztatott Helyes lévén kérése az esedezőnek annálfogva a jövő [...] 3000 azután pedig tekintetes Vay István úr által 3600 váltóforintoknak a [...] vélték de végre tekintetes Vay István úrral mostanában a város szorosabb [...] részére ugyan 3000 tekintetes Vay István úrnak 3600 váltóforintokat törvényes interesre [...]
4. Nyíregyháza mezőváros határozatai (1793-1837) (33. oldal)
[...] bevétessen Az esedező Löv Mihály kérése hogy lakosnak bevétessék a városunkba [...] vállalta nem kívánhatván tekintetes Bozóky István úrtól úgy mint akinek több [...] hívséget s fiscalisságát tisztelt Bozoky István úrnak város nevében a bírák [...]
5. Névtár (240. oldal)
[...] rendezett meg Horthy Miklós Horthy István közjegyző 1925 tűl haláláig Nyíregyházán [...] került de az USA Jugoszlávia kérése ellenére mint háborús bű­nöst nem [...] 27 án leplezték le Karoos István szavai
6. Források 1848. III. - 1849. VII (44. oldal)
[...] s besoroztatásának eszközlése szolgabíró Szegedy Istvánra bízatik Eredeti jkv i tisztázat [...] szolgálattal szemben a rendfenntartáshoz katonaság kérése 24 Nagykálló 1848 április 10 [...] a mezővá­rost leválasztotta a Bocskai István telepítette hajdúk közösségéről
7. Források 1848. III. - 1849. VII (387. oldal)
[...] sz Egy kisvárdai postaállomás felállításának kérése 448 Nagykálló 1849 március 5 [...] folyamodvány a folyamodóhoz főszolgabíró Irinyi István által visszautasíttatni rendeltetik Eredeti jkv [...]
8. Tartalomjegyzék (558. oldal)
[...] hatósággal ellátott rendezett tanács felállításának kérése 85 68 a Nagykálló 1848 [...] esküdt lemondása és helyette Sulyok István megválasztása 86 69 Nagykálló 1848 [...]
9. Források 1848. III. - 1849. VII (392. oldal)
[...] vármegye nagyérdemű Első Alispányjához nyújtandó kérése a bent írtnak Eredeti beadvány [...] 1849 március 5 Szolgabíró Szepesy István a megye által kivetett segedelmezési [...]
10. Tartalomjegyzék (585. oldal)
[...] eperjeskei majorsági lakosok pere Tatár István uradalmi tiszt kegyetlenkedései és robotra [...] nádudvari lakos katonáskodás alóli felmentésének kérése 433 488 a Nagykálló 1849 [...]
11. Források 1848. III. - 1849. VII (324. oldal)
[...] 3 Felemlíttetvén hogy a Patay István őrnagy vezérlete alatt felállított csapat [...] kb jkv 1286 sz Nemzetőrség kérése Szabolcs vármegyétől a máramarosi lázadás [...]
12. Tartalomjegyzék (559. oldal)
[...] 1848 május 28 100 Patay Istvánnak és Kazinczy Lajosnak a megyei [...] János százada Szabolcs vármegyei feltartóztatásának kérése 105 94 Nagykálló 1848 június [...]