László Géza: Szabolcs vármegye 1848/49-ben - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 22. (Nyíregyháza, 2000)

Források 1848. III. - 1849. VII

Buj lakosainak panasza a helyi nemzetőrség törvénytelenségei ellen 447. Nagykálló, 1849. március 5. Buj helysége Közönsége, a buji nemzetőrség által szolgálatra lett kirendeltetésök alkal­mával elkövetett rendetlenséget panaszolván, a vétkesek megfenyíttetését eszközöltetni kéri. A folyamodvány kitételei megvizsgálása, s a vétkeseknek a találandókhoz képesti meg­fenyítése eszközlése, szolgabíró Csuha Tamásnak meghagyatik. Eredeti jkv.-i tisztázat. — SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849. III. 5. kb.jkv. 127. sz. Egy kisvárdai postaállomás felállításának kérése 448. Nagykálló, 1849. március 5. Gnandt Jakab, Kisvárdába egy postaállomás felállítását eszközöltetni kérő folyamodvá­nya olvastatván. A Megye Közönsége, Kisvárdán postaállomás felállítása szükségéről meg van ugyan győződve, azonba a körülmények, melyek postaállomásnak kisvárdábani felállítását szüksé­gesítik, adatokkal igazolandó lévén. Annak teljesítése, s a postaállomás szükségét kimutató adatok bemutatása végett, a folyamodvány a folyamodóhoz — főszolgabíró Irinyi István által — visszautasíttatni rendeltetik. Eredeti jkv.-i tisztázat. — SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849. III. 5. kb.jkv. 129. sz. Ványi Sándor földesi elnyomorodott honvéd gyógyítása és segélyezése 449/a. Nagykálló, 1849. március 5. Olv. a Hadügyministerium február 24-ről 3088. sz. a. kelt rendelete, mellyel elnyomoro­dott katona Ványi Sándor segedelmeztetését kérő folyamodvány, a nevezett honvédnek a debreczenyi kórházba szállítása iránti intézkedés végett megküldetik. Elnökileg intézkedve lévén, tudományul vétetik. Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849. III. 5. kb.jkv. 133. sz. 449/b. Földes, 1849. február 10. Alább írtak hiteles bizonyságot teszünk arról, hogy fóldesi születés Ványi Sándor gya­loghonvéd a katonai kormány által haza utasíttatván megfagyott ujjai orvosoltatása végett. Azon ujjaiból egy-egy ízek mind elszakadoztak, 's jelenleg özvegy édesanyja által gyógyít­tatik. Minthogy pedig édesanyja oly szegény, hogy magát is csak nehezen táplálhatja — ezen fia pedig örökre invalidus marad —, teljes mértékben méltónak tartjuk arra, hogy a Tisztelt Kormány gondoskodjék arról, hogy ezen elnyomorodott honvédet édesanyjának

Next

/
Oldalképek
Tartalom