László Géza: Szabolcs vármegye 1848/49-ben - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 22. (Nyíregyháza, 2000)

Tartalomjegyzék

Nádudvaron elsőfokú bírósági hatósággal ellátott rendezett tanács felállításának kérése 85 68/a. Nagykálló, 1848. május 22 85 68/b. Keltezés nélkül [Nádudvar, 1848. május 23. előtt] 85 Erdőhegyi Dániel esküdt lemondása, és helyette Sulyok István megválasztása 86 69. Nagykálló, 1848. május 22 86 Szabolcs vármegye járásonkénti negyedik esküdti állásának anyagi fedezete 86 70. Nagykálló, 1848. május 22 86 Nagykálló polgárainak kérelme Fazekas Lászlónak a Központi Bizottmány és a nemzetőrség tagjai közül való kizárásáért 86 71. Nagykálló, 1848. május 22 86 A Csegéről kinevezendő bizottmányi tag személye 87 72. Nagykálló, 1848. május 22 87 Szabolcs vármegye tiltakozása a kormányt a Marczius Tizenötödike című lap részéről ért támadás ellen 87 73. Nagykálló, 1848. május 22 87 A Szabolcs Vármegyei Központi Bizottmány kisebb jövedelmű tagjai részére, az üléseken való megjelenés költségeinek megtérítése 88 74. Nagykálló, 1848. május 22 88 A haza védelmére segedelem ajánlása 88 75. Nagykálló, 1848. május 22 88 A Szabolcs vármegyei újonctoborzás szervezése 90 76. Nagykálló, 1848. május 22 90 A demecseri úrbéri zsellérek panasza 90 77/a. Kemecse, 1848. május 22 90 77/b. Demecser, 1848. május 14 91 Az 1848-as törvények népszerű kiadásából 1000 példányt kap Szabolcs vármegye a nép közötti terjesztés végett 92 78. Budapest, 1848. május 23 92 A nemzetőrségi összeírás elleni máriapócsi lázadás miatt katonaság kirendelése 92 79. Nagykálló, 1848. május 25 92 Nagykáliónak toborzási székhelyül való kijelölése 93 80. Debrecen, 1848. május 25 93 A Nyíregyházán állomásozó katonaság segélynyújtási kötelezettsége a polgári hatóság esetleges felkérésére 94 81. Budapest, 1848. május 27 94 A Nagykálióban összegyűjtött önkéntes nemzetőrök szervezése 94 82. Debrecen, 1848. június 1 94 A nyíregyházi önkéntes nemzetőrség szervezése 95 833. Nyíregyháza, 1848. június 4 95 Gróf Degenfeld Imre főispáni kinevezése, és annak visszautasítása 95 84/a. Nagykálló, 1848. június 5 95 84/b. Budapest, 1848. május 20 96 84/c. Bakta, 1848. május 30 96

Next

/
Oldalképek
Tartalom