Künstlerné Virág Éva: Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1635–1640 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 12. (Nyíregyháza, 1997)

Bevezetés

1120. (2.619.) Vitézlő Patay Máté szolgabírót és esküdtet kér bizonyítás ügyében. 1121. (2.619.) Nemzetes Pető Anna, nemzetes sárközújlaki Ujlaky György házastársa június 21-én Vetés faluban nemzetes vetési Kökényesdy Péter alispán előtt ügyvédet állított. 1122. (2.619-620.) Tekintetes és nagyságos Lónyay Zsigmond császári és királyi tanácsos tiltakozása az újvárosi javak nagyságos Paczóth Judit, nagyságos Sennyey Sándor özvegye által történt visszafoglalása miatt. A tiltakozást vitézlő Irinyi György és vitézlő Egry István szolgabírák, valamint vitézlő Ráthonyi Péter és vitézlő Szabó György esküdtek bejelentették és a fogalmazvány alapján a jegyzőkönyvbe beírták. Szatmár vármegye gyűlése 1639. július 13-án Szatmár mezővárosban 1123. (2.620.) Vitézlő Thury András szolgabíró nemzetes szentmartoni Farkas István alispán megbízásából tolvajok és gonosztevők befogadása miatt a Fülpösön lakó Nagy Erzsébet, agilis Varga Gergely házastársa útján 1639. június 25-én megidézte vitézlő Lugossy Györgyöt. 1124. (2.620.) Vitézlő Daróczy István szolgabírót és esküdtet kér tanúkihallgatásra. 1125. (2.620.) Nemes Szathmáry Anna, vitézlő Fülpössy Péter özvegye vitézlő Rakamazy András útján szolgabírót és esküdtet kér tanúkihallgatásra. 1126. (2.620-621.) Nemzetes Csomaközy Zsigmond tiltakozik, mivel nemzetes Daróczy István a tiltakozó jobbágyaitól elhajtott állatokat a kérése ellenére sem adta ki. Daróczy István cáfolta, hogy az állatok nála lennének. Csomaközy Zsigmond szolgabírót és esküdtet kér tanúkihallgatásra. 1127. (2.621.) Nemes Deák Ferenc Meggyesről szolgabírót és esküdtet kér tanúkihallgatásra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom