László Géza: Szabolcs vármegye 1848/49-ben - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 22. (Nyíregyháza, 2000)

Tartalomjegyzék

84/d. Budapest, 1848. május 20 97 84/e. Budapest, 1848. május 20 97 84/f. Budapest, 1848. április 20 98 Gróf Degenfeld Imre főispáni kinevezése, és annak elfogadása 98 85/a. Nagykálló, 1848. június 5 98 85/b. Nagykálló, 1848. június 5 99 85/c. Budapest, 1848. június 10 99 85/d. Nagykálló, 1848. június 16 99 Az toborzás helyzete, az alacsony újoncoknak a Turszky gyalogezredbe való sorozása és tisztté ajánlások 100 86/a. Nagykálló, 1848. június 5 100 86/b. Budapest, 1848. május 28 100 Patay Istvánnak és Kazinczy Lajosnak a megyei újoncozási biztos segédeiül való kinevezése 101 87. Nagykálló, 1848. június 5 101 A haza felsegélyezésére összegyűlt arany- és ezüstneműk 101 88/a. Nagykálló, 1848. június 5 101 88/b. Debrecen, 1848. augusztus 8 101 88/c. Nagykálló, 1848. szeptember 4 102 Szabolcs vármegye toborzási polgári biztosának kinevezése, illetve az újoncok élelmezése és felesketése 103 89/a. Nagykálló, 1848. június 5 103 89/b. Budapest, 1848. május 20 103 A Hunyadi Zsigmond bevonulásával megüresedett jegyzői írnoki állás betöltése 104 90. Nagykálló, 1848. június 5 104 Az ellenszenvvel viseltető településeken a nemzetőri összeírás megtiltása 104 91. Nagykálló, 1848. június 5 104 A dögei iskola építési helyének kijelölése 104 92. Nagykálló, 1848. június 5 104 A kormány hivatalos lapjának megrendelése 104 93. Nagykálló, 1848. június 5 104 A 6. (Württemberg) huszárezredtől Magyarországra szökött Lenkey János százada Szabolcs vármegyei feltartóztatásának kérése 105 94. Nagykálló, 1848. június 5 105 Gróf Forgách Miklós lemondása vármegyei központi bizottmányi tagságáról, és helyének betöltése 105 95/a. Nagykálló, 1848. június 5 105 95/b. Mándok, 1848. május 28 105 Jelentés az érkenézi lakosság lázadási hajlamáról 106 96. Nagykálló, 1848. június 5 106 önkéntes jelentkezők felvétele a nyírbátori nemzetőrségbe 106 97. Nagykálló, 1848. június 5 106

Next

/
Oldalképek
Tartalom