4. oldal, 306 találat (0,021 másodperc)

Találatok

61. 1904-05-26 / 21. szám
[...] súlyos testi sértés Erdei János szaniszlói lakost sógora Szilágyi Miklós szaniszlói lakos egy folyó hó 8 [...] testi sértéssel vádolt Gnándt György szaniszlói lakos bűnügyét Vádlott beismerte hogy [...] felmerült költségek megfizetésében ügy Orosz Sándor dr kir alügyész mint vádlott [...] megfelelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer és kötőszergyárosnál Budapesten [...]
62. 1909-04-15 / 15. szám
[...] Csalás Albrecht Teréz városunkban szolgáló szaniszlói illetőségű cselédleány két­ségbe volt esve [...] távirdaigazgatóság He gyessy Ödön postamestert Szaniszlóról Nyir béltekre özv Farkas Edénét pedig Thuzsér ről Szaniszlóra helyezte át Házasság Heves Béla [...] 40 40 f Ifj Matolcsy Sándor gyűjtő ivén ifj Matolcsy Sándor 1 K Blázsek Imre Blázsek
63. 1899-10-12 / 41. szám
[...] A nemzeti kegyelet mely Petőfi Sándor dicsteljes halála 50 ik évforduló­ján [...] elnök tartott megnyitó beszédet Makoldy Sándor VIII o t Várady Antal [...] Bánya 22 61 Kálmánd 10 Szaniszló 8 Fehér Gyarmat 5 Kaplony [...] T i e t z Sándor kegyesrendi áldozárt helybeli segéd­lelkészt nevezte [...]
64. 1906-01-25 / 4. szám
[...] elnök bemutatta a gyűlésnek Skulthéty Sán­dort mint az épitömunkások országos szövet­ségének [...] Pápai József Kovács József Csőkör Sándor gubás ifj Kovács Lajos Lukácsovits [...] még nem történt Ismeretlen hulla Szaniszló községhez tartozó Karuly pusztán f [...] fazekas Vilmos Torzsa Ferencz Schneider Sándor Orosz Sándor Nonn János 20 20 fillér [...]
65. 1912-07-24 / 30. szám
[...] Fere ncnó 1 K Ambruszter Sándor 1 K Tuff Antal 1 [...] R L 50 f Papp Sándor 50 f Rácz Demeter 50 [...] Sándorné 40 f Snei der Sándor 40 f Tóth Sándorné 40 [...] Genes Kismaj tény Nagykároly Reszege Szaniszló Erden geleg Erendrég Mezőterem Portelek [...]
66. 1899-09-28 / 39. szám
[...] Fo­dor József Héb Ignácz Heim Sándor Kern János Luczay Mihály Mercs [...] József Koszorús lányok Hágen Erzsiké Sándor Erzsiké Gsőszleányok Blum Anna Gindele [...] a kiadóhivatal 1 2 birtok Szaniszló községben 72 hold belsőség­gel s [...]
67. 1913-02-19 / 8. szám
[...] Fejes Jolánka Kubinyi Mariska Kubinyi Sán­dor Kubinyi Béla unokái gyászolják Áthelyezett [...] Róza börvelyi lakos férjét Vakarcs Sándort súlyos testi sértés miatt fel­jelentette [...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...]
68. 1915-06-16 / 24. szám
[...] Imre a har­madikon ilj Matolcsy Sándor volt a vizsgabiz­tos A második [...] és junius hónapokra 200 K Szaniszló község gyűjtése a főszolgabírói hivatal [...]
69. 1911-03-30 / 13. szám
[...] d e és d u Szaniszló központ ápr 21 d e [...] évi március 13 án Farkas Sándor kir bir végrehajtó Eladó egy [...]
70. 1903-07-23 / 30. szám
[...] Kör szünidei bizott­sága nevében Makoldy Sándor szünidei elnök A rendezőség Gallasz [...] Margit urhölgy Török Pál Makoldy Sándor ur 3 Dalok Énekli Gaál [...] városi főjegyző végezte Tanuk voltak Szaniszló Gábor gazdatiszt és Dr Balika [...] helybeli kereskedő tanulóját ifj Kapocsán Sándort f hó 21 én a [...]
71. 1913-03-19 / 12. szám
[...] Nagykárolyból Amerika felé Szo kán Sándor nagykárolyi lakos feljelentést tett a [...] hat heti fogházbünte­tésre ítélte Deszkalopás Szaniszlón Szilágyi De­meter szaniszlói lakos deszka állománya egyre tetemesen [...] fia Antal róm kath Dobros Sándor ács fia Sándor róm kath Piricsi Sándor kocsis leánya Mária gör kath [...]
72. 1914-06-10 / 23. szám
[...] Személyek Jávorka diák kuruckém Hadady Sándor VII o t Heiszter labancge­nerális [...] csökkenés nincs A leggyengébb anyag Szaniszló Penészlek és Mezőpetri Közsegbeliek között [...]
73. 1913-02-12 / 7. szám
[...] Ugyanis mint annak idején megírtuk Szaniszló és Reszege vasúti állomások között [...] 37 éves kéthegyüszivbillenlyüs elégtelenség Somkután Sándor gör kath 2 éves tüdö [...]
74. 1905-08-10 / 32. szám
[...] titkos tanácsos volt belügy­miniszter Teleky Sándor János és Pál grófok folyó [...] láttuk Károlyi István Teleky Géza Sándor János és Pál grófokat s [...] terembe Károlyi István Teleky Géza Sándor János és Pál grófok kiket [...] és letartóztatását ren­delte el a Szaniszló és Csomaköz kö­zötti utón átlőtt [...]
75. 1915-06-26 / 21. szám
[...] alatt a városi tisztviselők Dániel Sándor já rásbiró vezetése ala t [...] község küldöttsége Rónai István plé­bános Szaniszló község küldöttsége az ottani róm [...]
76. 1905-08-03 / 31. szám
[...] egy nagykárolyi illetőségű siketnéma részesittessék Szaniszló község vásártartási enge­dély nyerése iránti [...] nem forog tudomásul vette Krémer Sándor színigazgató azon kérelmét hogy részére [...] Csipkés András Kaufmann Jakab Vida Sán­dor Albanézi Mihály és id Gindele [...]
77. 1901-03-14 / 11. szám
[...] program­mal 1 Alkalmi beszéd Tietz Sándor 2 Kik voltak a honvédek [...] pénztárnok Varga Imre háznagynak Matolcsy Sándor és könyvtárnoknak Singer Márton lettek [...] Hám József dr Láng György Szaniszló Singer Lipót 2 2 kor [...]
78. 1904-11-07 / 44. szám
[...] Márton Serly Ferencz és Vida Sándor képviselőtestületi tagok bizalmi férfiakul és [...] stb Tiszti orvosi képesítés Róth Sándor dr erdődi kórházi és körorvos [...] tetett Az uj telekkönyvi betétek Szaniszló községre nézve elkészülvén az idevonatkozó [...] róla hogy id Bre zanóczy Sándor nyugalmazott uradalmi tiszt­tartó elhunyt Nevezett [...]
79. 1904-06-02 / 22. szám
[...] u ló nagykárolyi Reszege ló Szaniszló ló nagysomkuti Fehér­szék ló Kolcér [...] megfelelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer és kölőszergyárosnál Budapesten [...]
80. 1907-06-13 / 24. szám
[...] pénztár­nok Kabelik Gyula jegyző Bakos Sándor Bálinti József József Csókás László [...] Nagy Jenő Nágele Ferencz Némethy Sándor Orosz János Szendrei Jenő Szik [...] keres­kedelemügyi miniszter Reszege Piskolt és Szaniszló állomások kibővítésének közigaz­gatási bejárását rendelvén [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind