16 találat (0,531 másodperc)

Találatok

1. Régészet • János Dani: Neue Beiträge zu den Bestattungen der Nyírség-Kultur (55. oldal)
[...] der Nyir Nir Kultur oder Szaniszló Phase ROMÁN NÉMETI 1989 246 [...] tanya Im Jahre 1926 fand Sándor A Kató beim Sandverladen auf [...]
2. Helytörténet • Bánkúti Imre: Károlyi Sándor két írása a Rákóczi-szabadságharcból (1706, 1711) (210. oldal)
[...] magyar elég A hátlapon Károlyi Sándor írásával Deákra fordítandó Más későbbi [...] KOVÁCS 1988 Kovács Ágnes Károlyi Sándor Magyar História Életrajzok Gondolat Budapest [...] KOVÁCS 1994 Kovács Ágnes Károlyi Sándor levelei feleségéhez I 1704 1724 [...] LUKINICH 1925 70 skk Leszczynski Szaniszló a franciák és svédek által [...]
3. Történelem • C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának archontológiája (1284–1526) (105. oldal)
[...] Tuzséri Lukács Kenézi Domokos fia Szaniszló Endesi Dénes fia László Téti [...] Nagy Domokos Bulyi Tamás Petri Sándor fia Miklós Anarcsi László Sényői [...]
4. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez) (254. oldal)
[...] megjelentek előtte Huzyumez eu i Szaniszló fia János egyfelől másfelől carnalis frater ei Laaz i Sándor és István a következő bevallást [...]
6. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez) (281. oldal)
[...] hogy Bathor i László fiai Szaniszló és György Bwl i László [...] Simon fia János Monok i Sándor nevében leleszi levéllel a többiek [...]
7. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei. I. közlemény 1387–1399. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I. kötetéhez) (332. oldal)
[...] a mondott Balk vajda fia Sándor Demeter uterinus testvére a mondott [...] consuetos ab eisdem iobagionibus id Sándor existum non permisisset Konventi fogalmazvány [...] e célra kirendelt nádori emberrel Szaniszló fráter subdiaconus t küldték ki [...] hogy mivel Balk vajda fia Sándor Demeter testvére a bírónak járó [...]
8. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez) (379. oldal)
[...] bizonyítani ezért úgy ítéltek hogy Szaniszló fia János Mihály nap nyolcadik [...] András Varga Márton Kovach Lukács Sándor Tóth Mihály fia István Zabo [...]
9. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez) (387. oldal)
[...] meg Balk fiai Demeter és Sándor a napokban missis Boryna filio [...] quartalis pu­ellaris condam domini filie Sándor de dicta Myssethe matris et [...] et filie eiusdem amely nekik Sándor birtokaiból iure nature et de [...] a panasz szerint történt és Szaniszló nap utáni szerdán máj 11 [...]
10. Történelem • C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez) (416. oldal)
[...] szerdán febr 26 Dolha i Szaniszlót Bogdan t és Györgyöt Borswa [...] homo re­gii Nicolaus de Komlós Sándor de eadem Paulus de Harabol [...]
11. Történelem • Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus meccénás (345. oldal)
[...] már akkor nyilvánvaló volt Károlyi Sándor számára bár ennek ellentmondani látszik [...] ura kezeit akár Ferencnek akár Sándornak írt Az utolsó ilyen levele [...] 61105 1743 január 6 Károlyi Sándornak Kaplonyból Isten kegyelmébül Karolyban is [...] zálogba venni Egy külön levélben Szaniszló falut kérik 16 000 ft [...]
12. Történelem • Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus meccénás (347. oldal)
[...] egyik oszlop Terem Portelek Dengeleg Szaniszló Peniszlek Lúgos Téglás Dorog mellette [...] 56 fiók No 3 Bölöni Sándor leve­le Károlyi Antalhoz melyben összefoglalja [...]
13. Történelem • Bene János: Nyíregyháza az I. világhábrúban (445. oldal)
[...] százados Tarnov 1914 nagysurányi Surányi Sándor Békéscsaba 40 éves nőtlen 5 [...] népfelkelő olasz harcté­ren 1918 Szabó Sándor Nyíregyháza 22 éves nőtlen 3 [...] olasz harc­tér 1918 Szilvasány László Szaniszló Szatmár megye 36 éves nős [...] gyalogezred honvéd Nyíregyháza 1918 Szitha Sándor Nyíregyháza 20 éves nőtlen 65 [...]
14. Forrásközlés • Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342-1382 közötti oklevelei (475. oldal)
[...] i Domokos fiai Já­nos és Szaniszló megvallották hogy a béke kedvéért [...] Ladan és Berench birtokok fele Szaniszlónak jutott A Bihor megyei Monostor [...] Jánosé másik fele Hothaz felé Szaniszlóé lett A Zemplén megyei Zigan [...] előtt elmondta egyrészről Scarus i Sándor fia János mester Bubek diet [...]
15. Forrásközlés • Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342-1382 közötti oklevelei (528. oldal)
[...] va­lamint Berench i Domokos fia Szaniszló alpereseké a Scepus i Jakab [...] ügyvédvalló levelével ill Kis Tamás Szaniszló valamint Domokos fia Antal Miklós [...] valamint I Károly király országbírója Sándor comes 1307 ben recte 1327 [...] Zygan birtokot Rozuagh tól a Sándor országbíró oklevelében foglalt határok szerint [...]
16. Forrásközlés • Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342-1382 közötti oklevelei (574. oldal)
[...] fia moni 250 Jakab fia Szaniszló apja lónyai 68 406 Jakch fia kusalyi 150 János fia Szaniszló apja Gutkeled nb 326 János [...] fia borsodi c csécsi 337 Sándor fia solymosi 181 mr Simon [...]