19. oldal, 431 találat (0,043 másodperc)

Találatok

361. 2001-09-27 / 226. szám
[...] 20 25 Esti Showder Fábry Sándor­ral 22 15 Mercy Point Vészhelyzet [...] Igó Éva 21 50 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 22 00 Híradó este [...]
362. 1965-07-07 / 158. szám
[...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgatói Marosan József [...] Atkár 400 m 1 Zsoltész Sándor Atkár 800 m 1 Fehér [...] Péter At­kár Távolugrás 1 Zsoltész Sán­dor Atkár Női számok 100 m [...] Kiss B Mátraderecske 160 3 Szaniszló Istenmezeje 160 Grá­nátdobás 1 Bíró [...]
363. 2000-05-02 / 101. szám
[...] Bíró Farkas Ludvig Csóka Baranyi Szaniszló Berki Utasi A Játékos­edző Utasi [...] Kareczki Horváth Játé­kos edző Soltész Sándor Gyenge kezdés után nehezen törték [...] játékun­kért amit azért kijavítottunk Soltész Sándor Akaratgyenge játékosokká nem lehet mérkőzést [...] ügyvezető igazgató Felelős kiadó KISS SÁNDOR az AS M Kft Heves [...]
364. 1957-10-02 / 78. szám
[...] tagjai Az ülés előadója Tóth Sándor elvtárs a megyei pártbizottság osz­tályvezetője [...] elért két­ségkívül jelentős eredmények­nek Tóth Sándor elvtárs azután arról beszélt hogy [...] mondotta Mor­vái elvtárs majd megdicsérte Szaniszló és Zsemje elvtárs KISZ brigádját [...]
365. 1995-04-07 / 82. szám
[...] hétfő Zsolt 11 kedd Leó Szaniszló 12 szerda Gyula 13 csütörtök [...] Dolák Saly Róbert előadása Vachott Sándor Városi Könyvtár Április 11 én [...]
366. 2000-04-05 / 80. szám
[...] infor­mációs műsor 8 30 Pa­noráma Szaniszló Fe­renccel 9 00 A karmes­ter [...] Kamarakórus Fesztv 14 05 Márai Sándor Napló 1944 júliusa és decembere [...]
367. 1958-09-19 / 203. szám
[...] utazók­kal való udvarias magatartá­sukért Adler Sándor Légrádi NEMRÉGIBEN történt Pé tervásárán [...] amelyben Zsom Imre gépkocsivezető és Szaniszló Fe­renc kalauzt dicsérik segítő­készségükért a [...]
368. 1984-10-04 / 233. szám
[...] illetve Kiss 8 Ká­bái 7 Szaniszló és Vadász 4 4 EFSC [...] egy újonc is sze­repel Varga Sándor Bp Postás illetve Böhm Gab­riella [...]
369. 2003-07-22 / 169. szám
[...] 821 4 Káli LSK Komlósi Szaniszló Huszti 810 5 Feldebrői LK [...] végzettségű szakembert szervizműszerész munkakörbe SZÁNTÓ SÁNDORNAK és PÁL ILDIKÓNAK Pétervásárára 25 [...]
370. 1996-04-09 / 83. szám
[...] csúszott vonalon túlra 26 perc Szaniszló ugratta ki Dolezelt aki a [...] Ferencvá­ros 9 gólos Orosz BVSC Sándor T DVSC Horváth F Fehérvár [...]
371. 2001-09-12 / 213. szám
[...] Tibor Feldebrő 270 1125 4 Szaniszló András Kál 287 1123 5 [...] Feldebrő 279 1122 6 Komlósi Sándor Kál 274 1114 Csapatversenyben 1 [...] ügyvezető igazgató Felelős kiadó KISS SÁNDOR az AS M Kft Heves [...]
372. 1991-03-15 / 63. szám
[...] ház homlokzatán felavatják a Petőfi Sándort ábrázoló emléktáblát is Ünnepi különkiadás [...] prózaverseket vagy a Ho málynoki Szaniszló álnéven írottakat választani A szokásos­nál [...]
373. 1968-12-21 / 299. szám
[...] és jókedélyből A színészek Makay Sán­dor Komáromy Éva Olgyai Magda Kanalas [...] teremtenek Hajer Marika és Guzi Szaniszló jel­mezei a mini témát hangsú­lyozzák [...]
374. 1964-02-07 / 31. szám
[...] 70 00 Váltósúly l Kelemen Sándor Petőfibánya 285 kg 87 5 [...] HAC 2 Búzái EITSK 3 Szaniszló Gy Honvéd Nagy váltó súly [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Brody Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
375. 1966-08-18 / 195. szám
[...] Szabó Attila Rózsaszentmár ton Takács Sándor Lőrinci Bankos József Selypi Cukor­gyár [...] közül Ózdon Nagy András Sántha Szaniszló Bukó és Kiss P szerzett [...]
376. 1955-12-17 / 98. szám
[...] eladásra I Az egri Bródy Sándor I stúdió színjátszói Molière Sca [...] Mihály Póczlk Erzsébet Bozsing György Szaniszló Margit Me czenzef Ferenc Pataki [...] I na Áprily Lajos Sástíi Sándor Ármány és Szerelem Rembrand összeolvasva [...]
377. 1966-04-29 / 100. szám
[...] Birkái Gyöngyös Kisváltó súly I Szaniszló Gyöngyös 2 Fehér MVSC 3 [...] még bejelentheti Felvilágosítást ad Osgyáni Sándor és Hidasi László Budapest IX [...]
378. 1958-09-23 / 206. szám
[...] üdvözölte a megjelente­ket K Nagy Sándor elvtársat az MSZMP Központi Bizottsá­gának [...] tanácsszervek küldötteit Ezután K Nagy Sándor elv­társ az ünnepség szónoka emelkedett [...] ha­tározatoknak címmel E cikk foglalkozik Szaniszló Ferenc egri lakos lakásügyével Az [...]
379. 1984-03-22 / 69. szám
[...] 2 Varga László 3 Hoffmann Sándor mindket­tő 215 sz DSK Selyp [...] Eg­ri FSC 30 26 Ld Szaniszló és Kiss 9 9 Szabó [...]
380. 1984-11-11 / 265. szám
[...] jelvényt kapott Nemesik Lászlóné és Szaniszló Lász lóné a Hazafias Népfront [...] Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó HEKELI SÁNDOR Szerkesztőség Eger Beloiannisz u 3 [...]