57 találat (0,278 másodperc)

Találatok

1. Egyetemi hallgatók (1_139. oldal)
[...] Ernő 9 6 I II Szaniszló Bálint 98 II Szaniszló Ferencz 97 I II Szarvady [...] Ottó 96 I II Szádeczky Sándor 96 I II Szánthó Pál [...] Béla 96 I II Szelletics Sándor 9 8 II Szemenyei Kornél [...] Miksa 95 I 11 Szemző Sándor 94 I Szende Arisztid 97 [...]
2. III. Rész • III. Fejezet. Alakulás (13. oldal)
[...] Dr Fodor József Dr Fránkel Sándor Fuchs Gusztáv Fuchs Lajos Gerlóczy [...] Károly Dr Korányi Frigyes Korányi Sándor Dr Kovács József Dr Kresz [...] István Gróf Széchényi Béla Szcerbovszky Szaniszló Dr Szénásy Sándor 45 Dr Sztroiny Sándor Dr Tatay Adolf Gróf Tisza [...]
3. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1864-65 (Buda, 1864) (4_26. oldal)
[...] jog­ 61 i ii Szabó Sándor j g­ 7 i ii [...] János 7 60 i ii Szaniszló Albert orv 64 i ii SzmoligovitsGyula eperjesi 61 i ii Szaniszló Vilmos jog­ 62 i ii [...] 7 62 i ii Szóhl Sándor pécsi pap 63 i ii [...]
4. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1865-66 (Buda, 1866) (5_27. oldal)
[...] orv 63 1 11 Spitzer Sándor 7 7 I Szabó Sándor jog­ 7 L 11 Sréter [...] jog­ 62 I 11 Szabó Sándor 7 65 L 11 Stadler [...] János 7 64 i ii Szaniszló Albert orv 7 1 11 [...] Lipót 7 63 i ii Szaniszló Vilmos jog 62 1 11 [...]
5. Egyetemi hallgatók (172. oldal)
[...] Izsó 9 08 i II Sándor Ábrahám 908 í II Sándor Árpád 908 í 11 Sándor István 9 08 i Sándor Jenő 9 08 i 11 Sándor József 9 07 i Sándor Soma 906 i II Sándor Tibor 9 05 i Sándort Dezső 905 í Sántha Lajos [...]
6. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Egyetemi hallgatók (1_153. oldal)
[...] Ödön j 1 11 Szabó Sándor 900 I I Szabó Sándor 98 I II ónodi Szabó Sándor 96 I 11 Szabó Zoltán [...] 9 6 1 II Szalav Sándor 98 I 11 Szammer Ernő [...] II Szandtner Ernő 96 I Szaniszló Bálint 98 I Szarka Imre [...]
7. Egyetemi hallgatók (1_148. oldal)
[...] s z a k Szabó Sándor 96 I II Szabó Tibor [...] 9 6 I II Szalay Sándor 98 I II Szamovolszky Miklós [...] Szandtner Ernő 96 I II Szaniszló Bálint 9 8 I II [...] 9 6 I II Szádeczky Sándor 9 6 I H Szákovics [...]
8. Egyetemi hallgatók (175. oldal)
[...] 9 08 I R yhlicky Szaniszló Jenő 906 L II Saárossy [...] Imre 908 1 11 Salgó Sándor 909 í L l Salkovszky [...] 9 08 1 II Sattler Sándor szül Nemesdéd 909 1 II Sattler Sándor szül Budapest 906 1 Sauer [...]
9. Mellékletek (302. oldal)
[...] főkapitány Schweiger Márton 40 Sélley Sándor min tan Stiller Mór dr Strihó Gyula Szcerbovszky Szaniszló Széchenyi Béla gr v b [...] t Szontagh Abrahám dr Sztroiny Sándor dr Vavrik Antal Weisz Berthold [...]
10. Egyetemi hallgatók (166. oldal)
[...] nyáxi szak Tan félév Ryhliczky Szaniszló Jenő 9 06 1 I [...] 9 05 I II Sattler Sándor 9 06 I II Sági [...] Dezső r­ 905 1 II Sándor Géza 9 02 I II Sándor Soma 906 1 II Sándor Tibor 905 I 11 Sárffy [...]
11. Mellékletek (334. oldal)
[...] S Arthur Ringer Jakab Ribáry Sándor Rotl Józaef Robitsek Henrik Robitsek [...] H Rózsavölgyi és Társa Róheim Sándor Rötzer Ferencz Rónay Elek Rothauser [...] és Mór Sárkány Dezső Scerbovszky Szaniszló Sauczek Jakab Seenger Béla Senger [...] Schmidt Titus Schmidt Albin Schmidt Sándor Schmidt Hermina Schmidl Ignácz Schmetzer [...]
12. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Egyetemi hallgatók (1_180. oldal)
[...] Szőllősy Lajos I II Szőrfy Sándor 95 I II Szvinyarev Milán [...] Lajos 95 I II Trankovits Sándor 96 I T rattner Dezső [...] 9 9 I II Ujvárossy Sándor 96 I II Unger János [...] Veisz Ernő I ii Velitsek Szaniszló j 98 II Veress Andor [...]
13. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1912 • Egyetemi hallgatók (1_275. oldal)
[...] Anna 909 I II Szőnyi Sándor 909 I II Sztefanovics Elemér [...] 9 11 I II Szűcs Sándor 9 11 I II Szüts [...] 9 07 I Tóth József Szaniszló 911 I ii Tóth Kálmán [...] Lajos 910 I ii Tóth Sándor Emil 911 I ii Tóth [...]
14. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1912-1913 • Egyetemi hallgatók (2_285. oldal)
[...] 9 09 I ii Szőnyi Sándor 9 09 I ii Sztéity [...] Dezső 911 I ii Szűcs Sándor 911 I ii Szűts Ferenc [...] 911 I ii Tóth József Szaniszló 911 I ii Tóth Kálmán 9 11 I ii Tóth Sándor Aladár 913 ii Tóth Tivadar [...]
15. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1880-1881 • Egyetemi hallgatók (1_63. oldal)
[...] Goldstein Farkas Goldstein Mór Goldstein Sándor Goldstein A ilmos Gombkötő Győző [...] Göncz Árpád Görbe Géza Görgey Sándor Graeber Lajos Graf Fülöp Graff János Gramma Sándor Gráber Károly Grászmann István Grázl [...] Gremsperger Ferenc Grimm Armin Grodzki Szaniszló Gróhmann Vilmos Grosz Ignácz Grosz [...]
16. Egyetemi hallgatók (1_116. oldal)
[...] Jenő 95 I L ászló Sándor 9 5 I 11 Lázár [...] István 9 8 íl Lendler Sándor 9 7 I n Lendvay [...] Lajos 97 I II Lesskó Sándor 96 I Leszczinszky Szaniszló 96 I Letovácz Dezső 9 [...]
17. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1868-69 (Buda, 1869) (7_42. oldal)
[...] Justh Gyula Bizottmányi tagok Hegedűs Sándor Csávossy Béla Darányi Ignácz Beniczky [...] Krajsik Rezső Réthy Elek Takács Sándor Orvostan hal Igátok ön képző [...] választmánya Elnök Ujfalusi József Alelnök Szaniszló Albert
18. Egyetemi hallgatók (1_113. oldal)
[...] 9 6 I II Lates Sándor 9 6 I II Latincsics [...] 9 6 I 11 Latinovics Szaniszló 9 6 I II Läufer [...] László 9 5 11 Lányi Sándor I Lász Béla 9 4 [...] 9 7 1 1 László Sándor 9 5 I 11 Lázár [...]
19. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1893-1894 • Egyetemi hallgatók (5_141. oldal)
[...] Bertalan jogi I II Proschinger Sándor I Swoboda Ferencz I II [...] I Radvány Ödön I Szepessy Szaniszló I II Radojcsevics Dusán I [...] Thury István jogi I Rimbás Sándor n Tichy Zoltán orv II [...] II Sonnenfeld Miksa I Winter Sándor I Soós Elemér I ií [...]
20. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1901-1902 • Egyetemi hallgatók (3_159. oldal)
[...] 9 01 I II Szabó Sándor 902 II Szabó Sándor 901 I II Ó Szabó Sándor 98 I II N Szabó [...] Miklós 9 01 I II Szaniszló Ferencz 901 I II Szarvas [...]