856 találat (0,201 másodperc)

Találatok

1. 1946-09-11 / 163. szám
[...] u 8 fel 7 Egy Sándor Máv füiőhaz Máv pályafenntartás Máv [...] szervezet vezetősége Felrobbant a fegyver Szaniszló Ferenc 11 éves sza bolcsbákai [...] meg sebesitettek közöttük a kis Szaniszló Ferencet is Szaniszlót súlyos sérülé­sével beszállították a kórházba [...]
2. 1947-04-06 / 78. szám
[...] órákban meg jelent a rendőrségen Szaniszló And­rás tiszaberceli lakos és elmondta [...] elmulatta és ezért kereste fel Szaniszlót és Varga Erzsébetét akiktől pénzt [...] követett el Egy ízben feltörte Sándor József kovácsmester műhelyét és értékes [...]
3. 1947-09-11 / 205. szám
[...] Megölte és elásta újszülött csecsemőjét Szaniszló Mária 22 éves mán doki [...] községben megindult a sut­togás hogy Szaniszló Mária el­tüntette gyermekét A rendőrség [...] a nyomozást és meg­állapította hogy Szaniszló Mária gyermekét születése nepján ölte [...] adnak A tanfolyam vezetője Bársony Sándor áll taní tóképzőintézeíi tanár xj [...]
4. 1947-10-23 / 241. szám
[...] Kincses János Ko­los György Molnár Sándor Oláh Albert Papp II János Sarkadi István és Szerencsés Sándor i Jelesen végeztek Balogh Já [...] Mik lós Nátor János Palkó Sán­dor Papp I János Papp San [...] 1 st Van Rácz I Sándor Rácz II Sándor Szabó Béla és Szaniszló István Jól végezitek Bírt Ferenc [...]
5. 1948-01-14 / 10. szám
[...] u S 6 órakor Bartha Sán­dor Friedmann t ellep Rozsnyó utca [...] bírálóbizottság szállt ki amelyet Vikár Sándor a zeneiskola igaz­gatója vezetett ügy [...] tegnap ítél­te el a biintetőtanács Szaniszló Mária mándo ki leányanyát aki [...] eltemette házasságon kí­vül született kisgyerme­két Szaniszló Mária négyhónapi fogházat ka­pott i [...]
6. 1948-05-21 / 115. szám
[...] Bán Mihály Polgár F Bíró Sándor Apagv Balogh József Tiszadada Csorna [...] y Kusznovszki Lász­ló Pusztadobos Nagy Sán­dor Tiszakarád Némedi László Nagyecsed Németh [...] hálydi Rankovszki József Nagy kalló Szaniszló Sán­dor Nyírlövő Tóth István Szakoly Veress [...] Mihál V Tisza lök Bodzás Sándor Vasmegyei Barna Bálint Csenger Cserepes [...]
7. 1948-07-14 / 159. szám
[...] Oncsa telep 6 óra Egri Sándor OTI fél 7 óra Tenigli [...] Magánalk Ko­vács Kórház Csengő Magánalk Szaniszló VAOSz Zenes Iparo­sok Fried Kereskedők [...]
8. 1948-11-28 / 275. szám
[...] nyíregyházi hadifoglyok érkeztek meg kós Sándor és Balogh Bá­lint Büdszenímihály Veleczki [...] István és Mórái Jó­zsef Nyíregyháza Szaniszló Józ ef Di mecser Szegedi Ist­ván Nyírjüké Bátori Sándor Nyírbátor Bihari Ferenc Nyírgelse Salamon [...]
9. 1948-12-05 / 281. szám
[...] nagycsaládos nincstelen földmunkásnak Banga Jclzsef Szaniszló Fe­renc Juhász György Bácskái István [...] Telepe Rétköz Üzemi Bizottsága Béreis Sándor ü b elnök Rádiók fotz [...]
10. 1950-12-21 / 296. szám
[...] meg alakítsátok formáljátok fejlesszé­tek tovább Szaniszló esküdni merne rá hogy Makszimenkó [...] a páros verseny elsője Simon Sándor Asvánvolatln ri Vállalat levelezője Béke [...]
11. 1951-09-09 / 210. szám
[...] módszerben Ár­vái István és Kuripla Sándor fű­tők mentek a művezetőhöz Kövesdi [...] Papi László Demecser Gránátdobás 1 Szaniszló József Gégén v 2 Korpái [...] Kemc cs e 3 Hajnal Sándor Demecser 1000 síkfutás 1 Pásztir [...]
12. 1952-04-01 / 77. szám
[...] külö­nösen jő munkát végeznek Békési Sándor és Szaniszlő András A be­adási kötelezettségünkről sem [...]
13. 1952-09-06 / 209. szám
[...] jó termelőszövetkezet A fényeslitkei Fürst Sándor termelőszövetkezet már teljesítette az 1953 [...] munkaegységet teljesítenek egy hónapban de Szaniszló András sertésgondozó sém panaszkodik minden [...] al­mán kívül is a Fürst Sándor ter­melöszö vet kezeiben Elmondhat ják [...] Máté tsz A fényeslitkei Fürst Sán­dor termelőszövetkezet gazdagságát az utóbbi hónapokban [...]
14. 1952-12-24 / 301. szám
[...] politikai iskolán résztvevő népnevelők Kádár Sándor kemecsei propagandist kezdeményezésére kisgyűiéseket tartanak [...] békeharc jelen­tőségével foglalkozott Másnap öz­vegy Szaniszlő Tózsefné és Scmse űák László [...] 14 mázsa alma jutott Béres Sándor akinek 82 munkaegysége volt 1 [...] még készpénzben De nemcsak Béres Sándor hanem a többi 77 család [...]
15. 1953-02-01 / 27. szám
[...] megyei választmány egyes tag­jai Halász Sándor elvtárs a Ti szalöki Erőmű [...] Alkaloida ve­gyészet gyár dolgozója Busman Sándor elvlái s és Szaniszló János elvtárs Máv dolgozók is [...] bal kányi gépállomás dolgozója Ki Sándor elv társ a megyei tanács dolgozója Burkus Sándor a kék csei földművesszövetkezet dolgo­zója [...]
16. 1953-08-27 / 200. szám
[...] a csoport szét­bomlasztására mint Kondor Sán­dor akinek sógora kulák Szegedi 1 [...] az ellenséget a kulákbarát Kondor Sándort és Szegedi Lajost s azokat [...] 000 fo­rinttal húzták ki Szabados Sándor és Tóth Gáspár mátészalkai szabó [...] 0189 d sz kötvényét Bercncsi Sándor kékesei lakos és Szaniszló András Szabolcs bakai lakosok 1202 [...]
17. 1953-11-05 / 261. szám
[...] gyűlésre készültek Fé­nyeslitkén a Fürst Sándor terme­lőszövetkezet tagjai Nemcsak a ritkán [...] megvolt az oka Ifjú Molnár Sándor például már előre tudta hogy [...] 31 223 forintot kaptak De Szaniszló András is 17 283 forintot [...] Ilyen volt többek kö­zött Onda Sándor is Az igaz most már [...]
18. 1954-06-15 / 140. szám
[...] 1954 JUNIUS 15 KE J Szaniszló Mária Cinke Lász lőné Birta [...] végez nö­vényápolást Az ünnepélyen Ignác Sándor traktoros megfo­gadta hogy ezentúl sok­kal [...] faluban az újfajta te­metésnek Mátyás Sándor még mit sem sejtve igyekezett [...]
19. 1955-07-05 / 156. szám
[...] A felszólalók között volt Szőczei Sándor Kossuth di jas kovács aki [...] országos választmány beszámolója í hoz Szaniszló János a MÖHOSZ Szabolcs megyei [...] Pót­tagok Réti Antal Fülöt Árpádné Szaniszló János Domonkos József Hatvan 1 [...]
20. 1955-08-30 / 203. szám
[...] között ifjú Juhász Jenő Fóri Sán­dor és Tóth Ilona mutattak jó [...] belépők a szabolcsbákai termelőszövetkezetben mint Szaniszló Ferenc Sza niszló Sándor beléptek a termelőszövetkezetbe Nyeste András [...]