3. oldal, 141 találat (0,148 másodperc)

Találatok

41. Érmellék, 1911-08-19 / 17. szám
[...] ható­ságnál valamint Bere Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadvány [...]
42. 1911-08-26 / 34. szám
[...] A dohányjövedéki központi igazgató Györffy Sándor helybeli segélydijas dohányjövedéki gyakornokot a [...] Az istentiszteletet Dr Jordán Károly szaniszlói apátplóbános végezte fényes segédlettel a [...]
43. Érmellék, 1911-09-22 / 22. szám
[...] lihegő öreg zsidót észrevette Lebovits Sándor szaniszlói kereskedő aki megkérte a csendőröket [...]
44. 1911-10-07 / 40. szám
[...] felelős szerkesztőnk sógora elje­gyezte Benedek Sándor közigazgatási biró kedves és bájos [...] érte Schlesin­ger Dezső fakereskedőt Fiúcskája Sándor élete 7 ik évében f [...] békés megoldást hozott létre Sereghy Sán­dor a fegyelmi bíróság elnöke akinek [...] meg Madarassy István főszolga­bíró Járvány Szaniszlón a roncsoló toroklobb járványszerüleg fellépvén [...]
45. 1911-10-07 / 40. szám
[...] ügyvéd által képviselt Baumli István szaniszlói lakosnak Kalos Pál ügyvéd ügygondnok [...] óság mmt telekkönyvi ha­tóság Dániel Sándor s k A kiadmány hiteléül [...]
46. 1911-10-14 / 41. szám
[...] órákig maradt együtt Esküvő Kisded Sándor helybeli kereskedő vasárnap esküdött örök [...] nagykárolyi építőmester végezte Elfogott tolvaj Szaniszlón Beck Mózestől elloptak 15 koronát [...]
47. 1911-11-11 / 45. szám
[...] Állami iskolák engedélyez­tettek 1912 évre Szaniszló Réztelek Szamos borhid Kányaháza Kismajtóny [...] alábbiakat jelölte Rooz Samu Sternberg Sándor Némethy Sándor Kovács György Kun István Lukácsovits [...] István Torner Károly ifj Némethy Sándor ifj Sternberg Sándor a II kerületben Szalay Bálint [...]
48. 1911-12-02 / 48. szám
[...] részvényesek külön hirdetményileg értesit tetnek Szaniszlói virtuskodás Bereczky Ferenc és Lajos szaniszlói lakosok régóta haragban él­nek Bereczky Sándorral A derék és drabális termetű [...] ut 59 több lakosa van Szaniszlónak 5450 Utána Vállaj 2655 Mérk [...]
49. 1911-12-02 / 48. szám
[...] Megzavart táncmulatság Táncmulatságot rendeztek a szaniszlói legények a Háger Jó zsefné [...] való fiú tanulóul felvétetik Vida Sándor fiiszerkereskedésében Nagykároly Feny u Legszebb [...]
50. 1911-12-16 / 50. szám
[...] petició A kúria a Szalkay Sán­dor mátészalkai mandátuma ellen beadott petíciót [...] Mihály börvelyi kereskedő üzletéből Képiró Sándor 5 koronát Kiss Mihályné esztrói [...] Pofozkodás an grósz Poszet József szaniszlói lakos régi viszálykodásban él Krémer [...]
51. 1912-12-30 / 52. szám
[...] kérve vagyok kiváló tisztelettel Némethy Sándor Meghívó A szatmári jótékony nőegylet [...] sem jelent meg Veszett ebmarás Szaniszlón lágy Lajos kerülőt egy veszett [...]
52. 1912-12-30 / 52. szám
[...] becsületsérté vétsége miatt vádolt Lebovits Sándor szaniszlói lakos elleni bűnügyben a bbinsohn [...] ítélt A kir járásbiróság Lebovits Sándor fakereskedő szaniszlói lakos vádlottat bűnösnek mondja ki [...] amiatt mert 1911 év tavaszán Szaniszló köz­ségben Robinsohn Mihály fakereskedö nagykárolyi [...] közzététessék Indokok 1910 év tavaszán Szaniszló község­ben Lebovits Sándor fakereskedő sza niszlói lakos Hauler [...]
53. Érmellék, 1912-02-03 / 5. szám
[...] igen jutányos áron kapható Grüafeid Sándor fa és szénkereskedőnél Nagykároly Petöfi [...] hétfőn meg is kezdi működését Szaniszlói virtuskodás Sajtos Janos Há gen [...]
54. 1912-02-10 / 6. szám
[...] Kardos Lipót és ifj Sternberg Sándor urakat Hol jó és takarékos [...] Herczeg Ferenc Prolog Mondja Szőke Sándor Táncmulatság A nagykárolyi asztalos ifjú­ság [...] Kirvai Gergely és Erdélyi György szaniszlói lakosok alapo­san eepálinkázva mentek haza [...] I válható tűz pusztított a szaniszlói a csendőr­őrsön amely Szilágyi György [...]
55. 1912-02-17 / 7. szám
[...] Sternberg Mór uj dr Aáron Sándor helyett 2 évre A könyvtári [...] hó 24 én Szolnokon Pozderka Sándor vendéglőjében tárgysorsjáték­kal egybekötött teaestélyt rendez [...] Netreba János Oláh Györgyné Pap Sán­dor Sopronyi Mihály 1 1 K [...] gazdatiszt Kizsán János és társai szaniszlói béresek úgy akarták a közöt­tük [...]
56. 1912-03-16 / 11. szám
[...] éjjel nagy vihar vo­nult át Szaniszló község felett A villámlá­sok és [...] gyö­nyörű példáját adta Börvelyen Túrái Sándor kendergyári munkás Beállított özv Tóth [...] ha­marosan kinyomozták a tettest Túrái Sándor személyében A nyomozás során kiderült [...]
57. 1912-03-16 / 11. szám
[...] ható­ságnál valamint Piskolt Reszege és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor s k kir járásbiró A [...]
58. Érmellék, 1912-03-30 / 13. szám
[...] szerezzenek be Az orgonát a szaniszlói plébániától szerez­ték be 1000 koronáért [...] kedden vette át Jordán Károly sza­niszlói apát Szőke János plébános Bujanovits [...] N N Gaszner Béla Jakabovits Sándor Vajda Zsigmond 5 5 K [...] operette egyes jelenete mert Nemes Sándornál levő egyik nőnek Rosó Sándornénak [...]
59. 1912-04-06 / 14. szám
[...] saját műhelyemben készülnek Községi választások Szaniszlón Sza niszló községben múlt csütörtökön [...] bírónak Heinrich Ja­kabot pénztárnoknak Kósa Sándort közgyám­nak Gnándt Jánost albirónak Kósa [...] Borzalmas szerencsétlen­ség történt a szatmármegyei Szaniszló köz­ségben Egy szegény kis csordásfiu [...] nem tudó gyermek testén A szaniszlói gazdaközönség néhány évvel ezelőtt közösen [...]
60. Érmellék, 1912-04-20 / 16. szám
[...] Személyek Ligeti Konrád vaskereskedő Hornyák Sándor Ella neje Szabó Giziké Özv [...] Sajtos János és Miku­lás György Szaniszlói íöldmüvesek 1911 év szeptemberében Pószet [...]