11 találat (0,372 másodperc)

Találatok

1. Történelem • Krankovics Ilona: Egy debreceni kereskedőcsalád, a Kis Orbánok házának története (166. oldal)
[...] Orbán János kalmár legidősebb fia István az 1790 es évektől virágzó [...] külföldi kereskedőkkel egyaránt Kis Orbán István a város tekintélyes polgára a [...] új városháza és Kis Orbán István háza közötti utca szélességéből volt [...] az hogy az Instans Uram kérése szerint az kerítésének az A [...]
2. Történelem • Módy György: A debreceni és a tokaji uradalom (Régiókutatási kísérlet) (168. oldal)
[...] budafelhévízi keresztesek kezére Az V István által kiadott oklevelekben szereplő To­kaj [...] Ekkor két itteni job­bágyukat Kallói István fia István kirabolta Emiatt az országbíró az [...] iktassa be Debrői Miklós fia István mester királyi kincstartót a Zemplén [...] bízza meg Zsigmondnak hozzá terjesztett kérése megvizsgálásával A király azt kérte [...]
3. Néprajz, kulturális antropológia • Nagy Ibolya: A paraszti szociális identitás fenntartásának kísérlete Hajdúszoboszló gazdatársadalmában (166. oldal)
[...] szerelem mondta A másikuk Kádár István azért kérte el a kéziratos [...] vált beszélgetésünk Ezzel szemben Szigeti István vagyonvesztett volt kulák munka­szolgalatos katona [...] felkészülten érkezett a beszélgetésre Kádár István kérése még egy tanulságul szolgálhat Hadd [...] családban nőtt fel mint Kádár István is annak kitörései mobilizációs lehetőségei [...]
4. Történelem • Rácz István: A cívis fogalma (95. oldal)
[...] 35 1 122 Kis Orbán István és testvérének kérése a tanácshoz 1808 május 5 [...] Zoltán A népesedési viszonyok Rácz István szerk Debrecen története II Debrecen [...] 1011 k 594 1816 Balogh István i m A város és [...]
5. Irodalomtörténet, művelődéstörténet • Bényei Miklós: A gazdasági szakoktatás ügye a reformkori országgyűléseken (337. oldal)
[...] 1839 március 13 án Széchenyi István azt az ötletet hogy a [...] vezető liberális politikusok is Széchenyi István gróf Wesselényi Miklós báró stb [...] 1839 jún 5 Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei 1 köt Bp [...] Győr és Ugocsa megye Szeged kérése Ogy írásai 1839 40 2 [...]
6. Művelődéstörténet, irodalomtörténet • Kilián István: Csokonai és Puky István barátsága (621. oldal)
[...] József fogja elszállí­tani Az a kérése hogy azokat a könyveket amelyeket [...] Pestről elköltözik Debrecenben 13 Puky István levele Csokonai Vitéz Mihályhoz Tiszafüred [...] MM II 862 15 Puky István levele Csokonainak Tiszaigar 1801 január [...]
7. Történelem • Varga Pál: Debrecenben a XIX. században létesített gyógyszertárak története (115. oldal)
[...] uraimék mit szólanak az instans kérése eránt Debreczen in senatu 19 [...] Debreczenben 1807 mart 20 Segesvári István m doctor Megengedtetik a patika [...]
8. Történelem • Varga Júlia: A debreceni Emlékkertek a jelenben (306. oldal)
[...] ülésén a bemutatott és Bács István tervező által ismertetett kertészeti és [...] sorsát jö­vőjét Az albizottság határozott kérése hogy a területet a városi [...]
9. Történelem • Komoróczy György: Az állami ellenőrzés Debrecen önkormányzata felett 1779–1811. években (170. oldal)
[...] közt többeket szedhessen Megnevezte Pap István kocsmabérlőt Kenessey Mihály kalmárt A [...] az akcióról A szenátusnak a kérése ezzel kapcsolatban az volt hogy [...]
10. Történelem • Trócsányi Zsolt: Rákóczi Zsigmond (Egy dinasztia születése) (78. oldal)
[...] is a gubernátor a szebeniek kérése nélkül hajtotta rá a hatszegieket [...] illetné Az ítéletet azonban Bedő István három­széki főkapitány elnökletével hozták S [...]