7. oldal, 565 találat (0,157 másodperc)

Találatok

121.
[...] Illés Rafael prém kanonok Kiss Sándor esperes Káld Keszthelyi Ipari és [...] Zalaszántó Mérei Ignác kereskedő Molnár Szaniszló főgimn tanár Szombathely Nagy Sándor keszthelyi polgár f Németh János [...]
122. Összesített névmutató (_278. oldal)
[...] Stiller János Stiller Kálmán Strasser Sándor Stuhlmann Patrik Suloki Erzsébet Suloky [...] Szemző János Szentes János Szentjóbi Szaniszló Szentpétery János Szentvári Miksa Szepessy Sándor Szerényi Anna Szikszay Károly Szilvásy [...]
123. (39. oldal)
[...] és a kicsiny ember Hajó Sándor Útköz­ben Spillmann József Idegen tájakon [...] élete Gruber Mátyás Kostka Szent Szaniszló Összesen 204 drb 327 K [...] ford Turchányi Ara nyosrákosi Székely Sándor A székelyek Erdélyben Alexan­der Bernát [...] rhetor töredékeiből szemel­vények ford Szilágyi Sándor Balogh Pál A legnagyobb magyar [...]
124. (3. oldal)
[...] Vincze Csupán neveléstant 16 Nagy Sándor 17 Kossá János 18 Zeke [...] 9 Fazekas József 10 Doktorics Sándor 11 Varannai Lajos 12 Szabó [...] 3 Cséri István 4 Végh Sándor 5 Kisfaludy Sándor 6 Csekö Lajos 7 Pogrányi [...] 3 Kossuth Zsigmond 4 Szontág Szaniszló 5 Kiss Géza Halas Csép [...]
125.
[...] Stfomp József a Tanulók Ádler Sándor izr Ökrös Bi­har m Almássy [...] Nagy Szalonta Bihar ni Csikó Sándor r le Jászberény J N [...] Emil r k Igló Huszko Sándor r k Igló Hvezda Gusztáv [...] 20 Jósits Miklós r k Szaniszló Szatmár m Kivony József r [...]
126. VII. A tanulók névjegyzéke
[...] 2 2 1 40 Schmidt Sándor 2 3 3 3 3 [...] 3 3 1 1 Schwartz Sándor tm 1 1 1 1 [...] 3 3 3 1 1 Szaniszló Pál tm 1 3 2 [...]
127.
[...] Bakos László Balla Bertalan Illb Szaniszló István 11 a Mády István [...] Csapó Ferenc Janka Tihamér Péchy Sándor Szabó A Lajos Vitkay Bertalan [...] IV Dencs Mihály Illa Foltányi Sándor Nagy Károly Theisz János Illb [...] Miklós Kuti Lajos V Pataky Sándor IV Majdik Zoltán II o [...]
128.
[...] természeti viszonyokra Tankönyv Dr Márki Sándor Földrajz II fü­zet Tanár Vutskits [...] kis és nagybetűk írása Nagy Sándor módszere szerint Tanár Molnár Szaniszló
129. (27. oldal)
[...] 76 Demeter László Felek 75 Szaniszló Bálint Kolozsmonostor 77 Dózsa István [...] Szilágyi Elemér Cseknlaka 74 Ferenczi Sándor Kolozsvár 77 Szöllosi berencz Gyalu [...] 74 Gyöiffy Elemér br Varga Sándor Kolozsvár 76 magántanuló Ajtón 78 [...] Léta 77 Móra Gyula Köpe Sándor Kolozsvár 77 Polik József Kulin [...]
130.
[...] IX 26 rk jól Bónya Sándor Szaniszló 1873 VI 8 gk Fábri [...] 1873 IX 21 rk Róth Sándor Nagyvárad 1874 IX 4 izr [...]
131. (61. oldal)
[...] István 9 72 Szász V Sándor Gr Rhédai A s neje [...] 7 33 2 2 88 Szaniszló Bálint 3 89 Gyarmathy Béla [...] 2 J 2 95 Nagy Sándor 77 77 3 7 37 [...] neje 2 2 101 Kolozsvári Sándor 2 102 Szász Ödön 3 [...]
132.
[...] növendékek névjegyzéke I osztály Beer Sándor Bene Baimond Bresel Pál Osánky [...] Tkacsik Kálmán II osztály Adamczyk Szaniszló Adriányi Adolf Ambrózy Albert Augusztinyi [...] Baloghy György Barcs János Bozán Sándor Chotvás Pál Danielis Samu Dobronoky [...] Galgon Mihály Guhr János Guttmann Sándor Horváth János Hrabéczy Géza
133. (52. oldal)
[...] 1876 Szász Béla Kolozszár 187 Szaniszló Bálint Kolozs Monostor 1877 Szász [...] Viski Imre Kolozsvár 187 Varga Sándor Kolozsvár 1876 Összesen 35 Virág [...] Mihály Ernő Kolozsvár 187 Kolozsvári Sándor Kolozsvár 1877 Náthán Mór Kolozsvár [...] Veress József Kolozsvár 18 Nagy Sándor Kolozsvár 1876 Összesen 26 1 [...]
134. VII. Adatok az 1941/42. iskolai év történetéhez (58. oldal)
[...] meg 28 Lukács György és Sándornak a régi hálás tanítványoknak 20 [...] gróf Széchenyi István­gimnázium igazgatója Kühn Szaniszló igazgató Módly Dezső Mayer Móric [...] Vajda János tanító úr Cserháti Sándor oki gazda Ács István mérnök [...] Kozma András Lassányi József Molnár Sándor és Várnagy Elemér II osztály [...]
135.
[...] magyar 3 német 3 Bánki Sándor lb földrajz 3 számtan 3 [...] Emil lila magyar 4 Róka Szaniszló lila fizika 3 yy Sipos [...] 4 földrajz 3 yy Czum Sándor 11 Ib német 3 Lőrincz [...] magyar 4 rajz 3 Hartl Sándor magyar 4 számtan 3 Horváth [...]
136. (115. oldal)
[...] Kalúzi Szeverin Jenovay János Ege Sándor Lengyel Dömjén Izikucz Szaniszló Jäger József Weigarth János Mar [...] Söjtöry Zsigmond Horváth Márton Vass Sándor Töttösy Elek Balás Sándor Lechner Imre Kodrik Incze Buff [...]
137.
[...] el tá vo zo tt Szaniszló Gábor 3 3 3 3 [...] 3 2 1 2 Szőllősi Sándor 3 3 3 2 3 [...] 3 2 2 2 Tripsó Sándor 1 2 2 2 1 [...]
138.
[...] növendék Névszerint Asztalos Tibor Berzy Sándor Biró Sándor Blum Bertalan Borsy Béla Csesznik [...] Kalinka Gábor Kiséry István Konc Sándor Koppányi Ferenc Kun György Lovass [...] Zoltán Sütő Károly Sütő László Szaniszló Béla Szarka István Szert László [...]
139.
[...] 60 Péter József 60 Ráduly Sándor 40 Szalai György 60 Vályi [...] 40 Harsághi Géza 20 Illésy Sándor 16 02 Király István 60 [...] 10 Kukoró Ferenc 3570 Pallaghy Sándor 20 Pataky Sándor 40 60 Szabó István 22 [...] István 10 Petrássy Tibor 15 Sza­niszló István 10 Zajdó Lajos 10 [...]
140. Érettségi vizsgálatok (128. oldal)
[...] 2 Serly Ferenc és Zsigmond Sándor jól érett 4 Dobránszky Béla Griszháber László Uhl Ferenc Vetzák Sándor érett 4 Atyim György Friedl [...] gyalog 2 Ermihályfalvából 1 vonattal Szaniszlóból 9 vonattal Reszegéből vonattal 2 [...]