26. oldal, 565 találat (0,143 másodperc)

Találatok

501.
[...] Harmat György Horváth László Huiber Sándor Kannár Alajos Komáromi Márton Margyetkó [...] Tábori Jenő 2 elt Tóth Szaniszló 2 els Varga Ferenc 1 [...]
502. (56. oldal)
[...] G Szabó László N Szabó Szaniszló r kath Szarvas László 25 [...] Zoltán Magántanulók Mórocza István Papp Sándor Magaviselet Vallástan Magyar ny és [...]
503. A tanintézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (35. oldal)
[...] Zsuzsi a táborozáskor e Kisfa­ludy Sándor Dalok a Kesergő és Boldog [...] tra­gikuma Tanár I r Mócs Szaniszló Történelem Hetenkint 2 óra Tankönyv [...]
504. (65. oldal)
[...] 1 2 1 2 Sáry Sándor 1 2 1 2 1 [...] 2 3 2 3 Szekendy Szaniszló 1 2 1 2 2 [...]
505.
[...] 3 2 3 1 Ettenberger Szaniszló 2 3 4 3 3 [...] 3 3 3 1 Gála Sándor 1 2 2 1 2 [...]
506. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (28. oldal)
növényvilágból Beöthy Zs Petőfi Sándor Jókai A huszthi betegláto­gatok lloilsy [...] dolgozat összesen 9 Tanár Mócs Szaniszló dr Latin nyelv és irodalom [...]
507. (34. oldal)
[...] zenei emlékek zenekarra 6 Sik Sándor Dux Emericus szavalta Dániel Endre [...] A szavalókör vezető tanára Csernák Szaniszló volt Az alsó 4 osztály [...]
508. (39. oldal)
[...] 1 2 1 N Szabó Szaniszló r kath 1 1 4 [...] 1 1 M agántanuló Pap Sándor 1 2 3 2 2 [...]
509.
[...] Művészi rajz 1 Magaviselet Bartha Sándor ref 3 3 4 4 [...] 1 1 2 25 Szembratovics Szaniszló 3 3 4 3 3 [...]
510.
[...] Bpest ev k a Szakolczai Sándor 1927 Bpest ev o 1 [...] ev o 1 2 Weszycki Szaniszló 1927 Bpest r k a [...]
511.
[...] 2 2 2 2 Szakolczai Sándor ev 2 3 3 2 [...] 2 3 3 60 Weszycki Szaniszló r k 1 1 2 [...]
512. XIV. Ifjúsági egyesületek (93. oldal)
[...] Emil IV o t Gregorics Sándor III o t és Páva [...] feléleszti növeli A tagfelvételt Kühn Szaniszló gimnáziumunk igaz­gatója végezte Lélekemelő beszédben [...]
513.
[...] Szt Miklós 2 frt Jeszenszky Sándor 4 frt Kaufmann Jakab 1 [...] Walther Adolf 1 frt Zoch Szaniszló Cseri 1 frt Mind e [...]
514. VII. Adatok az 1941/42. iskolai év történetéhez (56. oldal)
[...] IV Bibor Zoltán V Máttyus Sán­dor VI Erdősi Emil VII és [...] miniszteri osztályfőnök úr dr Mócs Szaniszló intézetünk Istenben boldogult tanára emlékére [...]
515. (33. oldal)
[...] 2 2 1 N Szabó Szaniszló r kath 1 1 3 [...] 3 3 2 1 Varga Sándor 2 1 4 3 3 [...]
516. (21. oldal)
[...] Czuczor önképzőkör vezető tanára Csernák Szaniszló volt Tisztikara a következőképen alakult [...] VIII o t al­jegyző Balassa Sándor VII o t könyvtáros Rozmán [...]
517.
[...] 1 2 1 1 38 Szaniszló István 1 2 2 3 [...] 1 Eltávozott Móritz Zsigmond Németh Sándor Vizsgálatlan Illés Andor Ladomérszki Gyula [...]
518.
[...] Rosta Imre Takáts István Takács Sándor Tompos József Török László Wiesel [...] József Hasse György ism Hermán Szaniszló km Hófer László Horváth Béla [...]
519.
[...] Egalics Marmostein Zsigmond Ga­bos Károly Szaniszló István Dvorák Antal 40 40 [...] Ray János Ováry Ferencz Katona Sándor Katona Károly Kállay Mariska 100 [...]
520.
[...] 3 drb török r pénz Szaniszló Ágost lengyel király 1 drb [...] VII o Klein Iván Montag Sándor Simonyi József VI o Gerlóczi [...]