Evangélikus egyházkerületi liceum, államilag segélyezett főgimnázium, Sopron, 1922

rajzot az I., IV., a természetrajzot az I., IV., V. osztályban heti 13 órában. 14. Szabó Kálmán r. t., a fizikai szertár őre, tanította a mennyiségtant az V., VI., VII., és VIII. és a fizikát a VII., VIII. osztályban heti 20 órában. 15. Téby Mihály r. tornatanár, a tornaszertár őre, az Ifjs. Tornakor elnöke, taní­totta a tornát az I—VIII., a mennyiségtant a III. osztályban, vezette a játékot és a tanulók zenekarát heti 18 órában. Dr. Szilvási Gyula intézeti orvos, tanította az egészségtant a VII. osz­tályban heti 2 órában. Matháidesz János ig.-tanító, tanította az éneket az 1—II. osztályban (összevontan) heti 1, a karéneket az I—VIII. osztályban heti 3 órában. Hackl Antal r. k. karkáplán, tanította a róm. kath. hittant heti 4 órában. Müller Lajos rabbi, tanította az izr. vallástant heti 1 órában. Intézeti szolgák: Komjáthy Lajos és Körös János. IV. A tanulók névsora. Rövidítések: ísra. = ismétlő, tm. = tandíjmentes, ftm. = féltandíjmentes, ftm. (I) = fél­tandíjmentes az I. félévben, tkm. = tandíjkedvezményes, km. = kimaradt. I. osztály. Bachmann Miklós, Baráth József, Bárdossy József, Borray Ferenc, Conrád Kálmán, Elszász Tibor, Eőry Ferenc, Erdős József, Glatz Endre ftm., Görög Elemér, Greilinger Miklós ftm. (I.), Győrffy Zoltán, Hirschler Gusztáv, Hőbe Gyulá, Joós Gyula, Jung Jakab, Kamondy Kálmán, Kiss Endre, Kiss Gábor. Kiss Kálmán, Klausz Lajos, Kovács József, Leyrer János tm., Leyrer Kálmán, Mikolás Dezső, Nagy Gyula, Németh Imre, Németh Rezső, Novák István, Páli Kálmán, Pongrácz Ferenc, Remport István, Sümegi István, Szalay Kálmán, Vargyay Lajos, Várallyay Miklós. — Magántanulók: Halász Béla, Halász János, Joós Béla, Prickler Károly, Tömböly Béla, Tömböly Lajos, Vörös István. Összesen : 43. II. osztály. Bakk János, Berecz Zoltán, Boleman Tibor, Fekete Zoltán, Gecsényi Dénes, Glatz Zoltán ism., Hollós János tm., Kiss László, Kovács László, Nagy Ferenc, Nemes Lajos, Németh Márton ftm., Pröhle Károly tm., Rosta Imre, Takáts István, Takács Sándor, Tompos József, Török László, Wiesel Gábor. — Magántanulók : Benkő Géza, Schmiedt Arnold, Szabó Lajos, Varga Jenő. Összesen : 23. III. osztály. Ágoston József, Baditz József, Farádi Mihály, Farkas László, Frank Kálmán tm , Horváth Dezső, Incze László ism., Király Ferenc, Fleischhakker László, Kiss Ernő km., Kiss Géza, Manninger Adolf, Ménes József, Mesterházy Kálmán, Mesterházy Ödön, Mészáros Ernő, Molnár István, Patthy Imre, Pauer Elemér, Preis Róland ftm., Remport Vilmos, Schindler Gusztáv, Széles Ferenc, Tompos János, Tóth János, Zongor Endre. — Magántanulók: Botka Ferenc, Báró Solymosy László. Összesen : 28. IV. osztály. Csengeri Tibor ftm., Eőry István, Fekete János, Felső Lajos, Fríwaldszky Tibor, Gosztola Béla, Grünwald Dénes, Gyurasits József, Hasse György ism., Hermán Szaniszló km., Hófer László, Horváth Béla, Komjáthy Lajos ism., Könczöl Jenő ism., Lenk Lajos, Major Jenő, Mikolás Kálmán ftm. (I), Nagy Kálmán, Pröhle Jenő tm., Sandi Gyula, Sarlai István, Simony Imre, Simonis Alfonz, Schmideliusz Dezső, Szabó Endre tm., Szilvássy Zoltán km., Tompa Ferenc tm., Tóth Béla, Vincze Lajos. — Magántanulók: Bagár Iván, Donáth Irén km., Gergelyffy László, Pokorny József km., Szente Géza, Szalay István km. Összesen : 34. V. osztály. Baditz György ftm., Bak János ftm., Binder Kurt ism., Csengeri Elemér ism,, Franz Ernő, Heim Béla, Hollós László tm., Horváth József, Horváth

Next

/
Oldalképek
Tartalom