Állami gimnázium, Munkács, 1899

93 47- Hofman Alajos (Alsó-Meczenzéf) ivón: Román József 400 fillér, Tébl 200 fii., Leposch János, Sziklavári János, Kusztovszky János, Hof­man Alfréd, Az alsó-meczenzéfi aczélgyároaok szövetkezote 100—100 íil., Tischler János, Prosztl József 40—40 íil., Achácz K. 20 fillér; összesen; 12 korona. • 49. Potássy Lajos (Nagy-Lónya) ivén : Lónyay Menyhért gróf 400 fii., Potássy Lajos 160 fii., Somogyi József, Váradi Kálmán, Lőrincz Kálmán, Potássy János 60-60 fii., Egalics, Marmostein Zsigmond, Ga­bos Károly, Szaniszló István, Dvorák Antal 40—40 fii., összesen: 10 kor. 50. Györffi Aladár és Füzesséry Zoltán (Bátyú, Bótrágy) ivén : Lónyai Menyhért gróf 10 kor., Strantzlné 400 fii., Győrffy Kálmán 410 fii., Batissé Eudoxia, Formanek Nándor lOO—100 fii., N. N., N. N., 40—40 fillér; összesen: 21 kor. 51. Hornyák Endre (Ruszkócz) ivén : Kulya László, Medvigy Erzsi, Havasi Péter 100—100 fii., Terentyák Mihály, Havasi Tivadar, Suszta Tódor 60—60 fii., Derkács János 40 fii., Koroly András, Valhay B., Pe­ták János, N. N. 20 — 20 fii., Gorej János 10 fillér; összesen: 6 korona 30 fillér. , 52. Magyar György (Dunkófalva) ivén: Magyar György 100 fillér; összesen 1 korona. 53. Törzsök István (Tisza-Ujlak) ivén : 37 kor. 10 fillér. (Az adako­zók nem közölhetők, mert a gyüjtő-iv még nem érkezett bo). 54. Kormány Gyula (Csonka-Papi) ivén : Lónyay gróf csonka-papii gazdaság 500 íil., id. Kormány Gyula 200 fii., Kormány Jolán, Kovács Dániel, Kormány Gyulánó 100—100 tiller; összesen 10 kor. 55. Horváthy György (Vinna-Banka, Nagy-Mihály) ivén: Sztáray grófné, Ehrenh6Ím 200 —200 fii., Horváthy György, Schreibor, Glück Mor, Tolvay, Frisch Adám, Rosenberg Ignácz, Strömpl Gábor, N. N., Jaczkó István, Schuster Irén, Guttman Márk, J. S., P. E„ 100-100 fii.. Feier­länder Vilmos 50 fii., Landesman, típind Vilmos, Marmorstein, B. V. 60-60 fii., Löffler Noe 80 fii., N. N„ N. N., N. N. 40—40 fillér; összesen 21 korona 90 fii. 56. Kállay Tivadar (Komárom-Újváros) ivén : Kun Miklós, Komá­romi Első Takarékpénztár, Kállay Tivadar, Kathrein János 400—400 fii., Pathó Flóris 200 fii., Csukás Dániel, Csukás Matild, Marcsa Józsefnó, Ströcker Károly, Lengyel Lajos, ifj. Ray János, Ováry Ferencz, Katona Sándor, Katona Károly, Kállay Mariska 100—100 fii., összesen: 32 kor. 57. Lipter Jenő (Uj-Siska) ivón : Lipter Ernő 10 kor., Mutweg Béla, Tarnovszky 400—400 fii., Mennhard Lajos, Tarnovszkynó 200—200 fii., Cornides Albert, Vitéz István, Lukomszki 100—100 fii., összesen: 25 kor. 58. Boksay Emil (Bereg-Szőllős) ivén: Jankovich Bazil 200 fii., N. N. 66 fillér; összesen: 2 kor. 66 fillér. 59. Plesa Ferencz (Lelesz-Polyána) ivón: Plesa Ferencznó 200 fillér ; összesen: 2 korona. 61. Eperjessy István (Ungvár) ivén: özv. Kunschné, özv. Mozer Er­zsébet, Langer F. 200—200 íil, Eperjessy István, Szotákné, Komka Vil­mos, dr. Jóna József, Feketo Lőrinczné, Birossy Laura, Danielovics Róza, Weisz Ödön, Winkler Ernő, N. N., Eperjessy Mátyás, Barna János, But­kóczy János 100—100 fii, N. N. 60 fii., N. N., Ringer István, Terká­nyicsné, Lukács János, Gáspár Andrásné, Lukácsné, N. N. 40—40 fillér, összesen: 22 kor. 40 fillér. 62. Pavuk János (Ignócz) ivón: Homa János 50 íil, összesen: 50 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom