Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1898

44 ezüst 20 krsa; I. Ferencz rézpénzei: 3 drb. 30 krs.; 6 drb 15 krs.; 7 drb. 6 krs.; 15 drb. 30 krs.; 68 drb. 1 krs.; 9 drb. 1/2 krs.; 6 drb. i/i krs; 2 drb. pengő krs. 1848-ból u. a. 12 drb. az 50-es évekből; 1. Ferdinánd 1 drb. ezüst 10 krsa. U. a. 1 drb. ezüst 3 krsa ; a közelmúlt idő 4 drb. ezüst 6-sa, s 1 drb. ezüst 5 krsa, s 4 drb. 11. n. suszter-tallér. Károly Tivadar bajor fej. 1 drb. ezüst tallérja; Antal szász kir. 1 drb. ezüst tallérja; 1 drb. ezüst szász krsa; Würtenberg 1 drb. ezüst krsa; V. Frigyes 1 drb. ezüst krsa; XIII. Lajos kis ezüst pénze; Hollandia 2 drb. r. krsa; Argentína köztársaság 1 drb. r. 2 centim. III. Kázmér lengyel kir. 3 drb. ezüst 1 grsa; IX. Pius 1 drb. r. 2 bajocchija s 1 drb. r. bajocchija; Napoleon olasz kir. 1 drb. r. soldoja, s 1 drb. r. centim; Victor Emánuel 1 drb. r. 10 centim, 3 drb. r. 5 centim, s 1 drb. r. 2 centim; 3 drb. török r. pénz; Szaniszló Ágost lengyel király 1 drb. r. 3 krsa; III. Napo­leon 1 drb. r. 10 centim, s 1 drb. r. 5 cent.; Hannover 1 drb. kis ezüstje (V21 tallér); Bosznia 3 drb. r. 10 báni, 2 drb. r. 5 báni, 1 drb. r. 2 báni; Szerbia 1 drb. 20 para nikkel, 2 drb. 10 para, 2 drb. 5 para nikkel; 2 drb. réz 10 para, 1 drb, r. 5 para; Schweiz 1 drb. nikkel 20 cent.; 1 drb. nikkel 10 cent.; 1 drb. nikkel 5 cent ; Bulgaria 1 drb. nikkel, s 2 drb. r. pénze; az egyesült államok 1 drb. nikkel 3 cent., s 1 drb. r. 1 cent.; Oroszország 1 drb. ezüst 10 kopek, s 2 drb. r. 5 kopek, 3 drb: játékpénz. d) Emlékérmek: A reformatio 300 éves német emlékérme; a magyar orvosok s term. vizsgálók pécsi 1895-ik érme; József kir. herczeg nádor, nádorsága félszázados emlékérme; Kossuth Lajos 1898-iki emlékérme; 1865-iki országgyűlés magyar s német felírású érme; a bajai polg. czéllö­vész társaság 1871. érme. e) Papírpénzek: 1 drb. 1 lira; Kossuth bankók: 1 drb. 100 frtos, 2 drb. 10 frtos. 3 drb. 5 frtos, 2 drb. 30 kros, s 1 drb. legújabb keletű 1 frtos. Összesen: 1 arany florenus; 51 drb. ezüst; 212 drb. nikkel és réz, s 10 drb. papírpénz. Adományozók: Ft. Pintér Károly ozorai plébános; zentai főgymn.; Kálmán Kolos, tanár; Berutsek Ferencz, gazdatiszt; Molnár Károly, siikösdi jegyző; Tamásy A. s Piukovits Antal földbirtokos urak. Schwarz Oszkár, Székely Ármin, Szugfil János, Taffner Vidor, Visegrády József VIII. o.; Császár Ernő, Szűcs Ervin, Tibor Dezső VII. o.; Klein Iván, Montag Sándor, Simonyi József VI. o.; Gerlóczi József, Horváth István, Miskolczi Gusztáv, Szűcs Jenő, Tauber Ödön V. o.; Horváth Fülöp, Pércsich Lajos, IV. o.; Berzenkovits Péter, Farkas Ödön, Frankovszky Gyula, Koller Ferencz, Kubinszky Aladár, Kréhl Sigfrid, Kungl Bálint, Müllender József, Müller Kálmán, Nyúzó József, Oltványi István, Pollák László, Reiser Viktor,

Next

/
Oldalképek
Tartalom