6 találat (0,134 másodperc)

Találatok

1. 1912-05-28 / 22. szám
[...] szer­tartást a vőlegény bátyja Demjén István ref lelkész végezte Dr Bélteky [...] polti ref lelkész leányával Fogarassy István helybeli mészáros iparos f hó [...] Félix fürdő vendégei Dr Török István és neje nyug tan Kolozsvár [...] 13461 számú vég­zése következtében Dr Feuer Mór ügyvéd által képviselt nagyszőllősi [...]
2. 1902-11-18 / 46. szám
[...] Demeter Jenő Léber László Antal Feuer Erzsébet Mihálka Pál Braun Izruel [...] Aladár Erdélyi Miksu dr Fejes István Haller Ferencz Litteczky Ist­ván Markó Kálmán Mudris Antal 0 [...] nódi Márton Kun László Unger István pénztárnok részletes jeh ntése után [...]
3. 1912-03-26 / 13. szám
[...] ra Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos és [...] 3 számú végzése következtében Dr Feuer Mór ügyvéd által képviselt Berger [...]
4. 1912-10-22 / 43. szám
[...] bárhol Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos és [...] 18618 számú végzése következtében Dr Feuer Mór Ügyvéd áltul képviselt Nagyszőllősi [...]
5. 1910-05-24 / 21. szám
[...] datálódik a mikor milotai Nyilos István kieszközölte Szatmár városától azt a [...] Mózes s köny­velő Glüklich Sándor Feuer Mór és Smilovits Péter keresk [...] bárhol Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptnlajdonoe és [...]
6. 1905-01-31 / 5. szám
[...] Sán­dor Sáraijai Lajos Katz Ilona Feuer Mar­git Halmi József Rath Kálmán [...] 9 hó nupoe özv Katona Istvánná Móricz Juli­ánná 75 éves Mancsán [...] Felelős szerkesztő Dr Feje 8 István Főmunkutárs Dr Tanódy Endre Laptulajdonos [...]