5. oldal, 129 találat (0,119 másodperc)

Találatok

81. 1907-12-15 / 50. szám
[...] pénzügyminiszter a csabai dohánybeváltóhoz Pfeiffer István titkárt küldte ki szakértőül s [...] korona 86 fillér Németh Erzsébet Feuer Márk igényper 1907 deczember 17 [...]
82. 1905-12-31 / 55. szám
[...] Antal gróf Széchényi Antsl Beniczky István gróf Wenckheim László gróf Wenckheim [...] Reinhart Schwimmer Arnold id Magyar István Szabó András Újkígyós Jápport Mátyás [...] Ferencz Hoffmann Antal ifj Magyar István ifj Ludvig János Kempf Mihály [...] Deutsch Jakabot egy csókot le­helni Feuer Márknál Messinger ur ajkaira és [...]
83. 1904-06-12 / 24. szám
[...] Zoltán Lukács Endre Dr Berthóty István Daimel Lajos Dr Ladies László [...] Lajos 1 1 koronát Bánhegyi István Sál István 60 60 fillért Fonféder Mór [...] folyamatban van Szerdán délután Kneifel István és Titz András kőmivesek a Feuer Márk üzlethelyiségén dolgozó Müller István kőm vest megtámadták fenyegették a [...]
84. 1922-04-01 / 26. szám
[...] József társelnökök Síi Béla Kalocsa István Hász Imre Schneider Mátyás ügyvezető [...] Endre Steiner Frigyes igazgató Farkas István titkár Seres Lijos fő­pénztáros Galbács [...] pénztáros Szilasy Pál intéző Czégényi István jegyzők Nagy Ferenc Vészeli Béla [...] befejezést nyert Repülő tűzoltóság A Feuer u Vassort bői vesszük a [...]
85. 1908-04-26 / 17. szám
[...] csatornázási pénztár úti bi­zottsági Beliczey István alap katonaelszálláso lási alap szépészeti [...] tétele iránti előterjesztés 26 Csőke István indítványa a városi tisztviselők segéd [...] fizetésének be­szüntetése tárgyában 27 Beleznai István közmun­kaadójának törlése 28 Schriffert Mihály [...] részére való átenge­dése tárgyában 47 Feuer Márk gyulai ezég feleb bezése [...]
86. 1914-10-04 / 40. szám
[...] kendő 2 pár érmelegitő Mayer Istvánná 10 drb szappan Kulka Dezsőné [...] Mihály I Vékeiné 3 Szántó István P Lukács Károly P Kórházi [...] 2 Pomuc Tódor 3 Csikós Istvánná 5 Rapport Istvánná 60 Sóvári Anna 50 Gom­bos [...] Arnold 2 Messinger Hermann 40 Feuer utóda 80 Gergely Hermann 80 [...]
87. 1909-08-08 / 32. szám
[...] Kuncz és Tsa budapesti valamint Feuer Márk gyulai cégek kórházi szállí­tók [...] tekintetében hasznot lássanak TŰZ Kopasz Istvánnak a kis oláhvároson az udvarán [...]
88. 1914-08-23 / 34. szám
[...] meg is nyilatkozott így Csőke Istvánt kell kiemelnünk aki 50 korona [...] 50 Soltész Béla 20 Frailer István 20 Takácsi Lajosné 2 Petik [...] N 2 N N 2 Feuer Mark utóda 5 N N [...] 20 Búj Györgyné 14 Korácsony Istvánná 50 Tóth Mihály 1 Tamás [...]
89. 1918-03-10 / 10. szám
[...] özv Er­kel Jánosné 5 Schmidt Istvánná 2 Andrásy Akosnó 2 Szarvassy [...] szolga ivén Szabó Emilné 2 Feuer Mark utóda 5 Trautweir Gyuláné [...] József p altiszt ivén Puckó István 2 Fischer David 5 Licska [...] 2 Schwartz Jónás 2 Schmidt István 3 Puskás Gyula 2 Schiliinger [...]
90. 1905-10-08 / 43. szám
[...] korona A tulajdonos gr Wenckheim István Hoffmann Ferenoz biz elnök és [...] Rendőri hirek Szűcs Máriát Szűcs István ura­dalmi cseléd 3 éves kis [...] fillér Deutsch Jakabnál 80 fillér Feuer Márknál semmi Mihálik Jánosnál 57 [...] 2 korona 8 fillér Féhn Istvánnál U fillér Schillingornél 20 fillér [...]
91. 1901-06-23 / 25. szám
[...] csarnok A harczias menyecske Kerekes István né szeg­halmi menyecskének nemcsak a [...] hogy elvesz­tené fényét Gyula Féhn István Békés Végh József Csaba Frnda [...] egyenruházati és hadfelszerelési ezégünk képviseletével Feuer Márk urat Gyulán és Orosházán [...]
92. 1907-03-17 / 11. szám
[...] Cselédiuházatokra 5 0 felülfizetéssel a Feuer Márk ezég a cselédcsizmákra 8 [...] vonatkozó árverési feltételekre 5 Kuala István kérelme az építkezési szabályrendelet 11 [...] mint sógornői özv bajezai Beliczey Istvánná ennek gyermekei és unokái valamint [...]
93. 1908-02-02 / 5. szám
[...] az árlejtésen tényleg legolcsóbb vállalkozó Feuer Márk czégnek adta ki azzal [...] Vásárhelyi Zsigmond szamosuj laki Kertész István bodroghalászii Kozma László kocséri lelkészek [...] Paulai Viktor magyargyerőmonostori lelkész Szombathy István mosniczai lelkész M Szabó Miklós [...]
94. 1909-04-04 / 14. szám
[...] szolgaruhák és férfiruhák szállítására a Feuer Márk gyulai czég ajánlatát a [...] porczellán és üvegfélékre a Schartenreiter István p I éh fél ó [...]
95. 1913-11-30 / 48. szám
[...] Sándorné dr Konrád Ernő Szecsey István Bodoky Kálmánná dr Aigner Dezsöné [...] Schülle József Nádai Fülöp Kalocsa Istvánná özv Lederer Lajosné Bleier Ignácné [...] Mórné Schwimmer Adolfné Weisz Jenőné Feuer Márk Gonda Dezső Bölöni Sándor [...]
96. 1904-03-27 / 13. szám
[...] részről elnök volt dr Berthóty István tb főjegyző a katonaság részéről [...] A m kir pénzügyminiszter Kiss István számvizsgálót a gyulai kir pénzügyigazga­tóság [...] iránt 12 A vármegye törvényhatóságának Feuer Márk felebbezéee folytán hozott másodfokú [...] keresztül volt jeles tanárának Homolya István­nak jelenleg nagyváradi főreáliskolai tanár kedves [...]
97. 1901-02-24 / 8. szám
[...] belügyminister más kiküldötte is dr Feuer Náthániel közegészségügyi felügyelő I közkórház [...] 19 iki estélyén elő­adta Berthóty István A tervezett békés vésztői h [...]
98. 1913-11-02 / 44. szám
[...] Béla 7343 K 80 f Feuer Márk 8255 K a csizmák szállítására Siflis István aki az uj csizmákat 18 [...] illetőleg 13 koronáért és Néveri István 21 illetőleg 14 koronáért a [...] Kinevezés Kéry Gyula főispán Melts István szarvasi járási szolgabirót tiszteletbeli főszolgabíróvá [...]
99. 1899-10-01 / 40. szám
[...] gyilkossággal és rablással vádolt Stróbel István tótkomlósi szabósegéd bűnügyében aki munkaadó­ját [...] 1 kir jbirósági végrehajtó gooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Feuer Márk kész férfi női és [...]
100. 1913-06-15 / 24. szám
[...] leány oszt vizsgája tanító Bordó István junius 24 én d u [...] gyulai hentes fia és Fábián István a Feuer Márk féle készruha üzlet elárusítója [...]