21 találat (0,071 másodperc)

Találatok

1. 1873-05-18 / 20. szám
[...] 20 án tartott üléséből Reök István r b elnök Újdonságok Városi [...] a régi czopf helyére Ocsai István helybeli lakosnak fiát Pált a [...] hölgykoszoruban ott láttuk a vidék­ről Bozoky Gizella és Jolán Kóller Etel [...] Józsáné özv Tassy Ferenczné Zlinszky Istvánná Dr Fux Edéné és Somogyi [...]
2. 1895-02-03 / 5. szám
[...] Albertné Otrok Istvánné Nuszbek Sándorné Bozóky Béláné Nagy Várad Kubány Eálmánné [...] nővérek Nuszbek Mariska Dutkay Ilonka Bozóky Nóra Dubány Sarolta és Werner [...] körű bált rendez Dr Hajnal István b b elnök Eratochwill Gyula [...] Perencz Dr Igaz Pál Jantyik István Jantyik Lajos Dr Kovács László [...]
3. 1899-11-12 / 46. szám
[...] Béla polgármester Békésről dr Hajnal István Csabáról Varságli Béla és Szarvasról [...] tarcsai gyógyszertár személyes üzleti jogosítványát Bozóky Béla okleveles gyógyszerészre ruházza át [...] magyarországi főnöki székébe Halálozás Vidó István polgártársunkat az új­városi tizednek közbecsülésben [...]
4. 1900-12-16 / 50. szám
[...] törölte és helyükbe Me áros István szeghalmi lakost Litavszky György été [...] kor Boros János 2 kor Bozóky Béla 2 kor Vámos Sándor [...] népre oly áldásthozó volt Baky István felolvasásában irói munkásságát mél­tatta Hajnal [...] Lukács ndre Deimel Lajos Berthóty István Böhm Mik K s és [...]
5. 1901-01-20 / 3. szám
[...] költség adomány erejéig Uj gyógyszerész Bozóky Béla k tárcsái gyógy­szerész személyjogu [...] 3 koronát Somogyi János Yerner István Junászka Mihály Takácsy Lajos Bartos [...] asszonyok Junászka Józsefné V erner Istvánná Balázs Istvánná Dnger Ferenczné Braun Károlyné Kukla [...] Galbács Ferenczné Danka Józsefné Balázs Istvánná Junászka Istvánná mplóm Jánosné Néveri Istvánné Török [...]
6. 1901-03-10 / 10. szám
[...] Sándor körös tarcsa és Kárnyáczky István dobozi lakosokat választotta meg Elrendelte [...] köröstarcsai gyógyszertár személyes üzleti jogát Bozóky Béláról Cseh Rezső okleveles gyógyszerészre [...] nagyérdekü es­télynek programmjában foglaltatik Berthóty István felolvasása ki rutinzott s mindigszivesen [...]
7. 1901-03-24 / 12. szám
[...] alaptőkéjének gyarapí­tására fordittatik Bimbóhullás Dutkay Istvánt a gyulai kér be tegsegélyző [...] Ubald Márki Imre és neje Bozóky Kornélia Kállay Kornél és neje [...] szül Órlei Stefánia menyei Kékuss István veje Bárány Eugenia Nagy Sarolta [...] a jó madarakat Lopás Szilágyi István gyulai határbeli tanyá­járól elloptak egy [...]
8. 1901-04-07 / 14. szám
[...] Siefanovits Péter Oláh György Nádházi István és Szikes András városi képviselők [...] Freunc Sándor Frey Péter Gajdi István Goldman Kál­mán Gulrich János Képiró [...] Major György Multasch Mór Morvái István Licht Ábrahám Pleskó Mihály Rosenthal [...] drámai színésznők Mohay Adél naiva Bozóky Boriska segéd színésznő Borsiczky Ilona [...]
9. 1902-03-30 / 13. szám
[...] dást rendez Szinre kerül Géczy István népszin műve Az ördög mátkája [...] neje Pollák Szidi Tóbiás Gergely Bozóky József Demény József Török Károly [...] is leszavazott Szavazatát dr Hajnal Istvánra és dr fíodoky Zoltánra adta [...] magával rántotta két fivérét Kontra Istvánt és Kontra Jánost is A [...]
10. 1902-03-30 / 13. szám
[...] Rőzsika naiva Bakó Lászlóné társalgási Bozóky Boriska anya társalgási Halmay Cornélia [...] A verekedő csoport közül Bálint István Daru Lajos és Maksa Sándor [...]
11. 1903-03-08 / 10. szám
[...] János ifj Styir György Moldován István Szilágyi Tódor Joszip Miklós Nyikora [...] 28 án bátyjaival Lajos és Istvánnal együtt kereste fel Horváthot kinek [...] Lajos azomban nem engedte testvérét Istvánt kérte hogy szaladjon doktorért hogy [...] Kondrát Ilonka naiva vígjátéki szende Bozóky Boriska drámai és vigj anya [...]
12. 1903-08-30 / 35. szám
[...] ren­det készít Pénztárnokul ifj Moldoványi István hitk pénztáros ideiglenesen alkalmaztatik Elhatá­rozták [...] népkert sötét utaira Eljegyzés Tholt István a gyulái kir törvény­széknek társadalmi [...] marhahajtási útnak valóságos góczpontja A Bozóky Irén és völcsei továbbá Kállay [...]
13. 1907-04-07 / 14. szám
[...] Abaházi Andrásné Abrahám Jánosné Csúr Istvánná Csiszár Mihályné Dobra Antalnó Gyulavári [...] Leib Jánosné Luczás Jánosné Müller Istvánná Nagy Istvánná Nagy Pól Neveczki Jánosné Ordó [...] Gál Tivadar Schrifiért Márton Barát István Ilerncsér János Galbács Mihály 1 [...] Ignácz csa­bai gyakorló orvos Dr Bozóky Béla mohácsi kór­házi alorvos Dr [...]
14. 1908-02-23 / 8. szám
[...] dens képviselőket kik közül Szappanos István dr Farkasházy Zsigmond dr Molnár [...] Nagy Gyögy gr Thoroczkay Viktor Bozóky Árpád Pilisy István és K Schriffert országgyűlési képviselők [...]
15. 1908-09-06 / 36. szám
[...] értesülünk özv Márki lmrónó született Bozóky Kornélia Sarkadon f évi aug [...] özvegye szül ráczfehértói és szentbenedeki Bozóky Kornélia Sarkadon folyó hó 30 [...] Kállay Bella Kállay Marcit Testvérei Bozóky Béla Bo­zóky Jolánta özv Bozóky Istvánná Bozóky Gi­zella özv Kállay Sándorné Bozóky Hona férj Talányi Ottó dr [...]
16. 1909-11-21 / 47. szám
[...] Farkasházi Zsigmond Molnár Jenő és Bozóky Árpád Békésre is több kép­viselő [...] a közművelődési bizottság estélyén Széchenyi István és kora cimü előadását Ez [...]
17. 1925-01-31 / 8. szám
[...] indokolta meg­Bozóky Árpád dr meghalt Bozóky Árpád dr szolnoki ügyvéd a [...] tanár Pollák Márton vendéglős Kalocsa István mülakatos Dr Kollin Jakab ügyvéd [...]
18. 1928-02-04 / 10. szám
[...] án van a cso­port Szent István napján Lequeito ban tisztelgés lesz [...] Géza ezredes B csoport vezetője Bozóky Gyula ezredes Jelentkezési határidő julius [...]
19. 1930-03-15 / 22. szám
[...] megyek Női unisono kar Dallama Bozóky Mihály Énekes­könyvéből Vácz 1797 Offertoriumra [...] társadalom kedvelt tagja özv Kéler Istvánná néhai Kéler István postafőtiszt özvegye ma váratlanul elhunyt [...]
20. 1931-06-27 / 51. szám
[...] Hogyan lehet valakiből tudós John Bozoky a magyar származású amerikai tudós [...] előtt Megrugta a csikó Szabó István nagyfenéki gazdálkodó 6 éves István nevű kisfiát egy csikó megrugta [...]

 

  • 1
  • 2