36 találat (0,043 másodperc)

Találatok

1. 1934-09-11 / 172. szám
[...] ügy bogy bicskával rontott Jaksi Sándor­ra és öt helyen megsebesítette Jaksi [...] Misi Antal fmves Antal Tuza Sándor fmves Sándor Kis József fmves István Kanalas [...] Domány Róza htb József Weiszmann Sándor magántisztvi­selő Mária Szabó János fmves [...] v mázsáid 37 éves özv Szaniszló Sándor né 71 éves Nemoda József [...]
2. 1929-08-13 / 133. szám
[...] le a füzesabony makiári or­szágúton Szaniszló János 40 éves káli la­kos [...] történt sem­mi bijuk ellenben a Szaniszló egyik lovát annyira összezúz­ták az [...] szereplőjét a mentők pedig beszállították Sza­niszló Jánost é 3 Balsai Gizellát [...] koszorút a sírra majd Halmay Sándor az Ipartestület titkára és Tóth [...]
3. 1933-03-05 / 53. szám
[...] Elek József cipészsegéd Erzsébet Cseresznye Sándor fmves Veroni ka Pogonyi János [...] László cse­répkályhás 47 éves Molnár Sán­dor fmvs 35 éves Csoszó Mária [...] hogy milyen játékkal ér­demelte ki Szaniszlő ezt ez or­szágszerte megindulő egyesüle­tek [...] minden poszton válogatott játékos szerepel Szaniszlő irányítása mellett a legeredmé­nyesebb a [...]
4. 1921-10-09 / 229. szám
[...] Jenő a rok­kantak nevében Kemény Sándor fogtechni­kus a bajai hölgyek nevében [...] banketten fogadták Ott volt Rádvay Sándor ezredes is ki két évvel [...] is borzasztóbb örökös fogság Lyazienki Szaniszlő még nem is nagykorú Most [...] hat lépés vissza az ajtóig Szaniszlő aki ere­detiben olvasta Bonivard megható [...]
5. 1930-03-14 / 61. szám
[...] írja hogy tegnap este Hevesi Sándor darabjának A császár és komédiásának [...] Cinka Panna Melodráma Szavalja Micska Szaniszló V zongorán kíséri Kri varics [...] Dluhopolszky István gép­kocsivezető István Horotán Sán­dor urasági kocsis József Magyari Sándor szobafestőmester Lenke Csanádi Sándor fmves Margit Ka­tona Sándor fmves Sándor Somo di József toronyőr Pál [...]
6. 1921-09-11 / 205. szám
[...] földműves Rozália Sza­bad Kálmán eljáró Szaniszló Nagy Miklós napszámos Mária Mikuska [...] és Lovász Mária Vár konyi Sándor földműves és Vásáhelyi Gi zella [...] földműves és Bőgős Róza Keskeny Sándor földműves és Vámos Rozália egri [...] Margit egri lakosok Meghal­tak Szarvas Sándor máv munkás mint G 0 [...]
7. 1936-09-06 / 142. szám
[...] fm npsz Raiprich Erzsébet Vargányi Sán­dor József önálló borbély és Brant [...] 39 éves özv Medvenick Pálné Szaniszló Julianna háztartás­beli 73 éves Fülöp [...] játékosának Popellár Ferenc­nek és Szalai Sándornak 10 éves jubileumát ünnepük Ebből [...] a megye legrégibb szaküzletében Lusztig Sándornál telefon 30 nélkül megtekintheti Rádióinál [...]
8. 1937-11-11 / 180. szám
[...] fm és Tóth Rozália Szabó Sándor fm és Sütő Anna Skultéthy [...] és Majoros Erzsébet egri Újfaludy Szaniszló magántisztviselő budapesti és Nyitra Éva [...] György fm 75 éves Zsilinszky Sándor m kir honvéd őrnagy 46 éves Székfy Sándor ny MÁ V kalauz 72 [...]
9. 1929-03-14 / 12. szám
[...] Énekli az intézet énekkara Petőfi Sándor Nemzeti dal Szavalja Micska Szaniszló IV é t n Révfy [...] Énekli az ifjúság énekkara Petőfi Sándor Egy gondolat bánt en gemet [...] Imre Ny Takács Ilona Gyulay Sándor FrankóIcuka Eperjessy Sándor Rendező Tóth Imre Belépődíj nincs [...]
10. 1933-10-03 / 185. szám
[...] a vonat Tiszafüredet elhagyta Nagy Sándor díszletező aki szintén a társulattal [...] pár percig tartott mert Nagy Sándor felugrott helyéről kirohant és az [...] v közig kézbesítő Ilona Kós Sán­dor fmves Sándor Fecz Sándor kovácsmester Sándor Puporka Ot­tilia npsz Ferenc Gáspár [...] s intéző ős Cséka Valéria Szaniszló Gyula lakatos segéd és Barcsi [...]
11. 1933-10-26 / 198. szám
[...] Tamasi József kocsifényező Erzsé­bet Bóta Sándor fmves Ferenc Alföldi Gergely gyári [...] Melczer Bernát fmves Bernét Tóth Sándor hivatásos tűzoltó Ilo na nevű [...] borbély és Vokk Frida Jékli Sándor fmves és Csutorás Julianna Csutor [...] cipész ős Sós Teré­zia Lepres Sándor fmves ős Bóta Mária Szaniszló Gyula lakatos ős Barczi Erzsébet [...]
12. 1928-12-06 / 280. szám
[...] t n Harmóniumon kiséri Móvik Sándor Y é tj 4 Krüger [...] Nemzeti ima Melodráma Szavalja Micska Szaniszló IV é t n 7 [...] György Hórvölgyi István és Móvik Sándor V é tj ek 8 [...] n Harmóniumon kiséri Dér J Sán­dor III é t n 9 [...]
13. 1934-11-13 / 207. szám
[...] Bozsik Bertalan fmves Mária Gömöri Sándor fmves János Cieh József fmver György Majoros Sándor fmves Erzsé­bet Dulai Pál fmves [...] fmves és Román Anna Juhász Sándor fmves és őszi Mária Vas Sán­dor fmves és Gömöri Erzsébet dohánygyári [...] hónapos Parzsina Mihály 2 hónapos Szaniszlő Mária 1 hó­napos Tasossi Erzsébet [...]
14. 1930-02-18 / 40. szám
[...] földön s egyikük névszerint Jaksi Sán­dor mikor a közelgő őrszemet megpillantotta [...] A másik két legényt Jaksi Sándort és Nagy Istvánt a rendőrség [...] 2 Irredenta költemények Szavalja Micska Szaniszló V é t j 3 [...]
15. 1927-03-18 / 63. szám
[...] 6 Ünnepi elő­adást tart Sik Sándor kegyes­rendi főgimn tanár Az Egri [...] 6 Márciusi napok szavalja Micskő Szaniszló rajvezető 7 Kuruc dalok zongorán játsza Déry Juhász Sándor hegedűn kiséri Semperger István 8 [...] ven­déglőben Beielbek Ferenc és Bajnok Sándor budapesti nap­számosok Füzesabonyban mun­kásokat szerződtettek [...] szabóság Ked­vező fizetési feltételek Kardos Sándor Fő utca
16. 1929-10-16 / 186. szám
[...] énekszámok szavalatok és P Bende Szaniszló ferencrendi plébános elő­adása szerepelnek A [...] Dr Cservény István Felboncolták Kocsis Sándor holttestét Tegnap délután 3 órakor [...] orvos­szakértő felboncolták a verpeléti Kocsis Sándor holttestét Á bon­colás megállapította hogy [...]
17. 1916-06-20 / 169. szám
[...] nekünk egy tábori posta lapon Szaniszló Lajos Mind a két hősi [...] egri fiú az egyik Imre Sán­dor Cifrakapu utca a másik Far­kas Sándor Farkasvölgy utca 2 sz Mind [...]
18. 1936-02-25 / 32. szám
[...] László fm Mezőkövesd Margit Bóta Sándor uáv pá­lyamunkás László Boncsér Mi­hály [...] lakosok Házasságot kötőt tek Simon Sándor kántortanítő bebölcei és Cséka Gizella [...] feir posta kiadőnő ktceli Trenka Sándor fm és Bencze Anna TamaBi [...] Meg­haltak özv Varga Lajoscé ssül Szaniszlő Mária btb 60 éves Kun [...]
19. 1927-12-06 / 277. szám
[...] a következő műsor­ral 1 Fichtner Sándor Diadal­ének Előadja a kongregáció ének­kara [...] moz donyok suttognak Szavalja Micska Szaniszló III é t n 8 [...] Róza házi cseléd Róza Nagy Sándor kőműves Sándor Tóth András fmves Mária Dávid [...] földmives és Lakatos Erzsébet Vas Sándor fmves és Nádasdi Mária Futasz [...]
20. 1937-09-05 / 142. szám
[...] és új tanítványokat vállal Csíky Sándor ucca 4 szám alatt Alföldi [...] az I osz­tályú SzUE játékosa Szaniszló a vidék legjobb csatára Futball [...]

 

  • 1
  • 2