2. oldal, 33 találat (0,069 másodperc)

Találatok

21. 1910-08-20 / 15. szám
[...] zenekara augusztus 20 án Sz István király ünnepén a következő müveket [...] Tárkányi féle énekgyüjteményből Eredeti dallama Bozóky Mihály maróthi kántornak 1797 ben [...] órakor prédikáció­val kezdődik melyet Egyed István káplán mond majd körmenet Ksz [...] Dobi Náodorné tarnazsadányi özv Holló Istvánná parádi özv R Fekete Lászlóné [...]
22. 1910-10-12 / 30. szám
[...] Endrey Béla Ruzsin Ferenc Bartha István Nagy József Pályázat jogtanári állásra [...] és váltójog tanszékére mely a Bozóky Géza dr távozása folytán üresedett [...] Tárnáméra község­ben Megjutalmazott vincellér Hegedűs István gyöngyösi vincellért a földmivelésügyi minisz­ter [...]
23. 1911-01-04 / 1. szám
[...] ünnepelt április 8 án Széchenyi István gróf halálának 50 éves évfordulója [...] Barsy Artur dr és Kele István dr teológiai h tanárok nyilv [...] a Kát Legényegyletnél titkár Barsy István dr ügyvéd bíbornok érseki jogtanácsos [...] főmérnök az állam­építészeti hivatal főnöke Bozóky Géza dr jog­tanár Etek István m kir erdőmérnök az egri [...]
24. 1911-02-08 / 11. szám
[...] Elő­adók voltak az év elején Bozóky Géza dr Ha lászy Cézár [...] dr Molnár Kálmán dr Barsy Ist­ván dr Breznay Imre Vadász Lajos [...]
25. 1911-05-27 / 42. szám
[...] Géza volt országgy kép­viselő Ambrus István dr t kanonok Vigh Béla [...] egyházai tan­felügyelő képezdei igazgató Barsy István dr bíbornok érseki jogtanácsos stb [...] hogy örök mécs ég­jen Szt István jobbja előtt mely a rabló [...] Miután még telegrammban üdvö­zölték dr Bozóky Gézát a pécsi jogakadémia ta­nárát [...]
26. 1911-07-05 / 53. szám
[...] Gyulát Török Endrét Snircz Jánost Bozóky Bélát és Szendrey Ká­rolyt A [...] Gibás Józsefet Holik Sámuelt Répási Istvánt Rubóvszky Ferencet Lázár Pétert Sáray Istvánt és Burián Tódort Az Egri [...]
27. 1911-07-22 / 58. szám
[...] szorgalmi aranyakat Jecs Gyula Pataky István Schmöltz József és Erdős Pál [...] Szmida féle jutalmat Pre hoífer István joghallgató nyerte el A tanév történetéből Bozóky Géza dr jog­tanárnak a pécsi [...] Lux Gusztáv Nagy József Pataky István Prehoffer István és Szabó Andor az államtudományi [...]
28. 1913-04-19 / 32. szám
[...] Mária gyári muukásnő Aranka Fürjes István földműves Mária Wentzel János péuzbeszedő [...] Gulyás Erzsé­bet hajadon egri Pacsku István kocsis és Bor bás Rozália [...] Vancsai János 12 hónapos Angyal István pince mester 25 éves Kovács [...] külföld példája Az eucharisztikus szakosztály Bozóky Géza dr Kongreganisták a tengeren [...]
29. 1913-06-14 / 48. szám
[...] Sándor kerületi esperesek Pászthy Gyula Bozóky János Markov its Pál dr [...] 20 K jutalmat kapott Pál Ist­ván jászárokszállási és dicséretet nyert Oláh [...] gyakorlati tanításokat bemutató tanítók Szabó István Szendrő Kisbenedek János Edelény Mónár [...]
30. 1913-07-12 / 56. szám
[...] Műemlékek Országos Bizottságának építészét Wind István egri egyházm építész vejét érdemeinek [...] János dr főtitkár és Mlinkó István tanfolyam parancs­nok már összeállította az [...] Grósz Sámuel birtokos Rózsa Fodor István gyári tűzőr József Filep György [...] házasság első húsz éve Dr Bozóky Géza Nőmozgalom és femi­nizmus Dr [...]
31. 1913-08-06 / 63. szám
[...] a Rókus temetőben 20 Szent István király Búcsú a várban 21 [...] levő áru­csarnokba vonul Itt Nagy István társulati elnök a díszközgyűlést megnyitja [...] A bázfőnök kalo­csai származású P Bozóky Ödön Budapestről és P Lombos [...] hétig tart és parancsnoka Útinké István jár tűzrendészeti felügyelő Elméleti előadások [...]
32. 1913-10-15 / 83. szám
[...] M Tud Akadémia tagja Ambrus István dr és Venczell Ede t [...] Egri Dalkör nevében pedig Barsy István dr alelnök üdvözölték szép be­szédben [...] t vezér igazgatója Budapest Bárczy István polgármes­ter Budapest Spitkó Lajos főigazgató Budapest Bozóky Eudre kir tan az Orsz [...]
33. 1914-07-29 / 60. szám
[...] Őfelsége a király Li povniczky István dr pénzügyi tanácsost egri pénzügyigazgatót [...] idegbajban szenvedett A veszekedés vége Bozóky Mihály parkettgyári munkás Gyöngyösön ivás [...] összeveszett Valkóci Lajos munkanélküli segéddel Bozóky ki­békülést színlelve kihívta Valkócit a [...] hó 24 ikén délután Tóth István gyöngyösi jégkárbecslő Adácsi István és Péter Bertalan egy bérkocsin [...]

 

  • 1
  • 2