9. oldal, 427 találat (0,043 másodperc)

Találatok

401. 1977-06-07 / 132. szám
[...] házassagot kötöttek III kerület Szeged Bozóky Sándor és Jégá­Szabo Piroska Péter István és Vidéki Irén Bányik Sándor [...] Éva Ágnesnek Péter S abó Istvánnak es Solymosi lbo­lyanak Zsolt István Borsik Já­nosnak és Berkó Máriának [...] meghalt III kerület Szeged Szekeres István Szőgt Béla Pap István Dalzuffo Vik­torpé E sins Anna [...]
402. 1987-11-17 / 271. szám
[...] és Fogas Ildikónak Bettina Do­bos Istvánnak és Papp Katalin­nak István Dobó Zoltánnak és Nagy Andrea [...] Klára Iloná­nak Noémi Klára dr Bozóky Bélának és Sándor Ildikó Iloná­nak Lilla Felicia Tillinkó Ist­vánnak és Mazgon Ibolyának Judit Csatordai [...] Jenöné Hat­tayer Mária Rózsa Paragi Ist­ván dr Háznagy András István Budai Jánosné Tari Veronika Szüts [...]
403. 1977-08-30 / 203. szám
[...] He­gedűs Judit Gizella Srertirmal László István és Brecsolc Mária Puróczy István János és Zsovár Zsuzsanna Szecsi [...] Szi­Családi események kora Katalinnak Szilvia Bozóky László Zoltánnal és Lorldon Juliannának [...] és Juhász Katalinnak Péter Oabls Istvánnak és Tótn Franciska Ibolyának Zsolt István Ocskó Lajos Istvánnak és Barta Vero­nika Juliannának Veronika [...]
404. 1975-06-18 / 141. szám
[...] Andrea ejtette ámu ifjúsági Magyar István E SZE OL 2649 3 [...] szám alatt levő teremben ahol Bozóky Mihály edző irányításával dolgozik Isko­lájában [...] sportbéli nevelésével a Sze­gedi Vedres István Építőipa­ri Szakközépiskolába jár Csaba Béla [...] szomszédoknak akik szeretett haloltunk SZABÓ IST­VÁN temetésén megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...]
405. 1985-03-12 / 59. szám
[...] Tomasovszki Erzsébet Borbálának Viktória Juhász Istvánnak és Fischer Eri­ka Évának István Juhász Lászlónak és Varga Erzsébetnek [...] Mészá­ros Marta Katalinnak Péter Bá­nó Istvánnak és Hegedűs Máriá­nak István Ferenc Bakai László­nak és Kisguczi [...] Eva Gyöngyinek Eva Melinda Dobai Istvánnak és Klacsák Erzsébet Mariának Ist­ván Garay László Jánosnak és Lukács [...]
406. 1976-06-27 / 151. szám
[...] megyei Néplap jún ll OAZDAGM István Centená­riumi vásár Szegeden Kiállí­tók AZ [...] fú 1970 26 20 Baka István ösz és Farkas Árpád A [...] 22 A labdarűgocgapatról Fény­képpel HARMATI István Gabonater­mesztési Kutátó Intézet Szeged Nénány [...] Az ÉDOSZ Táncegyüttes bemutatójáról I BOZOKY Éva Látogatóban Mora Fereno klslnasánái [...]
407. 1985-02-05 / 29. szám
[...] és Ambrus Erzsébet­nek László János Bozóky Ottó Miklósnak es Deák Klára [...] és Szél Editnek Szilvia Horváth István Ferencnek és Lengyel Máriának István Simon Zoltánnak és Gárgyán Zsuzsannának [...] és Dóda Mártanak József Farkas István­nak és Hajnal Máriának Attila Vetró Istvánnak és Nóvák Pi­roskának István Márton István Sándornak és Liliom Zsuzsan­nának Gábor [...]
408. 1973-05-20 / 116. szám
[...] ott tömeg keletkezik nem kö­zöBséfu Bozóky Éva MIPIiMUMIKDR 1973 MÁJUS 20 [...] 35 Utry Anna és Lukács István fel­vételeiből 16 00 Hírek időjárás [...] Sze­ged Klauzál tér 5 Kanász István Szeged Petőfitelep Május 1 út [...]
409. 1984-05-03 / 102. szám
[...] szívvel tudatjuk hogy felejthetetlen ha­lottunk BOZÖKY FERENC Faragó u 11 sz [...] Volán 10 dolgozója volt BÖRCSÖK ISTVÁN életének 58 évében szeretett fe­lesége [...] dol­gozóinak akik felejthetetlen ha­lottunk MUSKÖ ISTVÁN temetésén megjelentek részvé­tükkel és virágaikkal [...]
410. 1997-11-07 / 260. szám
[...] bérelne 62 491 645 SZENT István téren I emeleti kétszobás lakás [...] magánházzal eladó Fa­ragó u 11 Bozóky FRANCIA utcában magánház­ként vagy építési [...] eladó 322 208 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN Szem István utcában jó állapotú ge­rendás gázkonvektoros [...] tanya eladó Érd id Tóth István Csenge­le Felszabadulás u 4 Tel [...]
411. 1986-12-16 / 295. szám
[...] és Martonosi Katalin Dán Csaba István és Kiss Márta Ág­nes házasságot [...] Jánosnak és Benke Margit­nak Szabolcs István Bodó Ist­vánnak és Juhász Ildikó Veroni­kának Tímea [...] Anikó Gizellának Loránd Gábor Illés Istvánnak és Vigh Margit­nak István Dankó Tibornak es Bozóki Gizella [...] és Bálint Erikának Dóra Ag­nes Bozóky Ottó Miklósnak és Deák Klára
412. 1997-11-14 / 266. szám
[...] magánház kiadó 496 684 SZENT István téren kétszobás la­kás irodának kiadó [...] 30 451 757 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szent István utcában jó állapotú gerendás gázkonvektoros [...] magánházzal eladó Fa­ragó u 11 Bozóky ALSÓVÁROSON Tisza Lajos utcában régi [...]
413. 1977-06-26 / 149. szám
[...] Gyálarét Kls­kundorozsma területén dr Du­ba István állatorvos Lakása Újszeged Odesszai kft [...] délután Ism 14 32 Sárközy István műveiből 15 10 Édes anyanyelvünk [...] Kirakat június A keres­kedelmi vállalatoknál BOZÖKY Éva Szentirmai László Egyetemi hallgatók [...] Bernarda Alba haza Köszönet Szögi Istvánná házfelügye­lő Londoni krt 1 annak [...]
414. 1957-05-21 / 116. szám
[...] és Mlhálka Zsó­fia Anna Balogh István és Mül­ler Judit Tóth Ferenc [...] Ottó és Vass Erzsébet Ottó Bozóky Gyula és Földesl Kornélia Erika [...] Piroska kötött házasságot Elhaltak Kelemen Istvánná Förgeteg Anna 88 Kecskés Józsefné [...] Borbély stván és Törteit Júlia István Hómat István és Gombár Mária László dr [...]
415. 1955-05-24 / 120. szám
[...] Bőrklinika tanter­mében rendez előadást Dr Bozóky László a Központi Fizikai Kísérleti [...] Markovits Vera Megyesi Pál Szabady István Halmi László Wágner József Mezey [...] este fél 8 órakor Piros István a Mező­gazdasági Technikum tanára vezetésével [...] 3 2 Bírósági hírek KOMÓCSIN ISTVÁN ml­hályteleki Rózsa közi lakos mint [...]
416. 1989-07-25 / 173. szám
[...] Szi­rányi Ilona Ágnesnek Petra dr Bo­zóky Bélának és Sándor Ildikó Iloná­nak [...] és Révész Annának Dániel Vigh Istvánnak és Varga Etelkának Ist­ván Nagy Miklós Andrásnak és Tar­nóczi [...] Sachetti Antalné Deák Anna Tóth István Lengyel István Kovács Antal Bihari László Ábrahám Vecsernyés Dezső Arany István Bálint István Nyári Sándorné Ozsvar Ilona Nagy [...]
417. 1967-06-06 / 131. szám
[...] Szabó János Szabó Éva Szilágyi István Szabó Sán­dor Bozóky Mária Nagy Ágnes és Mráz [...] Ba­lázs Jolánnak Zoltán dr Kálvin Istvánnak és Privltzer Máriának István Gyuris Istvánnak és Ba­log Erzsébetnek Julianna Du­dás [...] es Kovács Ilonának Éva Zsoldos Istvánnak és Szvo­boda Klárának István Ferenc Miklós Antalnak és Balogh [...]
418. 1972-12-14 / 294. szám
[...] A 83 éves idős Rója István Szegedi Megyei Bíróság dr Királyhegyes [...] szám alatti lakos már né Istvánt emberölés bűntette hány éve élettársi [...] Szűcs lőttünk özv ZOMBORI FE Istvánná Szegőd Hétvezér u 54 RENCNE [...] ismerősöknek munkatár­saknak akik szeretett halottunk BOZOKY GYULA temetésén részt vettek virágaikkal [...]
419. 1967-11-18 / 273. szám
[...] meghalt Gondatlan kapott iskola tanára Bozóky Ist vezetés következtében motorkt Az [...] Tornyai muzeumban Meg édesapánk ZÜLUI ISTVAN té­ny i tót mond dr [...] 1 Paprika kisvendéglő No Szent István tér 1 vember 9 én [...]
420. 1955-05-25 / 121. szám
[...] Balázs és Liebmann Bála Dr BOZÖKY LÁSZLÓ a Központi Fizikai Kutató [...] Markovits Vera Megyesy Pál Szabadi István Halmi László Wagner József Me­zei [...]
421. 1955-08-25 / 199. szám
[...] Mihály 29 éves és Becskei István 28 éves deszki lakos A [...] évi közügyektől való eltiltásra Becskei Istvánt pe­dig 8 hónapi börtönbüntetés­re és [...] Ax atomkutatás hazai eredményei Beszélgetés Bozóky Lászlóval a fizikai tudományok kandidátusá­val [...] árakban Mohácsi Tivadar és Péczi István f Szabó László újabb játszmájában [...]
422. 1956-01-24 / 20. szám
[...] Rausnitz János Kathi Margit Születések Bozóky Mihály Lakner Mar­git Ottó Dörmő István Borsi Anna Anna Gárgyán István Tóth Pintér Mária László Kovács [...] Mi­hály Bodó Erzsébet Mihály Vi­rág István Makra Rozália Mária Liliom András Czentár Erzsébet István Bordás Pál Halas Anna Pál [...]
423. 1965-03-26 / 72. szám
[...] u Sí sz alatt Juhász Istvánnál x Használt téglát ve­szek Mérev [...] előadók vettek részt Dr Nóvák István egyetemi tanár a gyógysze­részkar dékánjának [...] a Szeged váró FaIvay Klára Bozóky Istvá A ni át Járá [...] 00 Iskolarádió 11 30 Albert István népi zeneka­ra Játszik 12 00 [...]
424. 1979-11-03 / 258. szám
[...] szerződéséé irea seólH­ an Oirgyán István Asotthalom n kerület 60 Grundig [...] vásárolnék Are án­latát küldje Hegedűs István Miskolc Tanács­ház tér 5 3620 [...] lycl tanácsház koselében eladó Clm Bozóky Bu­dapest II Toroczkó u 3 [...] cserébe kaphatók 8 a Nagy István Makó Ssegedi u 25 VENDÉGEINK [...]
425. 1986-05-04 / 103. szám
[...] pár oldalkocsi vaj eladó Ábrahám István Ruzaa Petófl u 13 sz [...] i kocsi olcsón eladó Ki­rály István Szeged Pi­henő u 33 x [...] 476 os te­lefonon vagy Tóth Ist­ván Szeged Kereszttöl­tés u 20 B [...] fizikusnak nevéhez fűződik HETVENÖT ÉVES Bozóky László sz 1911 fizikus radiológus [...]
426. 1979-10-20 / 246. szám
[...] ÚJ főtengely eladó Kis Pál István Zákányszék Kiss Imre u 28 [...] lyel tanácsház közeiéhen Madó Clm Bozóky Bu­dapest II Torockó u 3 [...]
427. 1999-10-19 / 244. szám
[...] RÉTHIJ ATTILA Felelős szerkesztők SANDI ISTVÁN SZÁVAY ISTVÁN Művészeti vezető szerkesztő NÉMET TIBOR [...] 10 10 Délelőtti vendég dr Bozóky Imre az MLSZ elnö­ke 11 [...] 05 Délutá­ni magazin szerkesztő Marik István 15 15 Tudományos magazin 16 [...]