9 találat (0,309 másodperc)

Találatok

1. 1893-05-07 / 18. szám
[...] madarász Gyöngyi Csörsz báró Németh Szaniszló stb ismert alakjainak a vendégnek [...] madarász Mária fejedelemné Csörsz báró Szaniszló stb már már unottá vált [...] alakja daczára Krecsányiné Sophie Góth Sándor Octave mindannyian csak Bligny herczeg [...]
2. 1893-06-04 / 22. szám
[...] a szabályzatok értelmében lejárt Blaskovich Sándor elnöklete alatt Perthl Géza Fekete [...] János dr Ludwig Endre Moldoványi Sándor Matuska Alajos dr Vaszilievics János Vük Lajos Sczerbovszky Szaniszló Csorba Ferencz Csepely Sándor Len­gyel Nándor Kulicska Antal Liptay [...] Ginter Ká­roly Schiller György Havas Sándor dr Or­szágh Sándor Rupp Zsigmond Freyberger Pál Mihálovics [...]
3. 1893-08-06 / 31. szám
[...] u n f i mint Szaniszló és a vendég P e [...] nagyszámú nézőközönség előtt Juhász Göndör Sándor s Hahnel Feledi Bo­risba szerepében [...]
4. 1894-09-30 / 39. szám
[...] házában Budán Dr Dal Assta Szaniszló és Gelletich János vezetése alatt [...] Del Medico Ágost körelnököt Hámpel Sándort Eckermann Edét Gallner Józsefet Sártory [...]
5. 1896-01-12 / 2. szám
[...] Masschauer alezredest Rózsa őrnagyot Benedek Sándor min osztálytanácsost Czájlik Alajos rendőrkapitányt [...] jótékony czélra felülfizettek Dr Országh Sándor 8 frt 50 kr Haverda [...] 3 frt 50 kr Sczerbovszky Szaniszlo 1 frt Rumbold B utóda 10 írt Dr Beyer Sándor 2 frt Kocsis György né [...]
6. 1896-05-24 / 21. szám
[...] Abeles Vilmos 4 frt Hummel Szaniszló 4 frt Dr Mezei Sándor Dr Csorba Ferencz Fill Mihály [...]
7. 1896-06-28 / 26. szám
[...] neje a felejthetetlen rokonnak Sczerbovszky Szaniszló szeretett barátjának stb A péntek [...] vissza 42 ki Vezető Romhányi Sándor turista egyesületi titkár Tájékoztató Egyházi [...]
8. 1896-09-06 / 36. szám
[...] meghallgatása után fölszólalt gróf Károlyi Sán­dor nagy súlyt fektetve a szövetkezeti [...] tőke szerencsés kamatoztatására való törekvés Szaniszló püspök szobra Nagy­várad egykori jótékonyságáról hires püspöké­nek Szaniszlónak emlékszobrot állít a nagy­váradi káptalan [...]
9. 1897-03-14 / 11. szám
[...] Etel Somogyi Rózsi és Szécsi Sándor Az újdonsá­gok közti szünetben egy [...] kívül jelen volt elő­kelőségek Nagy Sándor kúriai biró Boné Géza közigazg biró dr Hummel Szaniszló min tanácsos Farkas Jenő Losonczy [...]