76 hit(s) (0.302 seconds)

Hits

1. 1987-08-13 / 190. szám
[...] hozza ki magából a maximumot Portisch Lajos esete külön szám Első [...] 10 66 pontra kerekedett Nos Portisch ezt felül­múlva 12 t szedett [...] össze őket követte 12 vel Portisch és az angol Nunn Ha [...] feldol­gozni azt a talányt hogy Portisch miért nem tudja megverni a [...]
2. 1987-07-28 / 176. szám
[...] első magyar kettős győzelem azaz Portisch La­jos és Adorján András is megszerezze a teljes pontot Portisch győzelmével felzár­kózott a közvetlen élbolyba [...] 1 0 Todor csevics monacói Portisch magyar 0 1 Ljubojevics jugoszláv [...] A rendkí­vül elszánt magyar sakkozó Portisch Lajos A magyar sakksport leg­magasabb [...]
3. 1987-08-11 / 188. szám
[...] mérkőzött A 4 helyen álló Portisch a sötét bábokat vezette a [...] Szinte ez­zel egyidőben ért véget Por­tisch Lajos játszmája is a magyar [...] szovjet 0 1 Velimirovics jugoszláv Portisch ma­gyar 0 1 A Bouaziz [...] ellenfelét az elkerül­hetetlen matt elé Portisch ellen a romanti­kus stílusban játszó [...]
4. 1987-07-24 / 173. szám
[...] Sakk ff DM 12 óra Portisch lendületben SPORT Sportlövő EB Sike [...] sakkvilágbajnoki zónaközi döntőn legalábbis ami Portisch játékát illeti A hazai színek [...] játszotta az angol Nunn ellen Portisch Lajos viszont mintha len­dületbe jött [...] Nunn angol dön­tetlen Marin román Portisch 0 1 Bouaziz tunézia Hjar­tarson [...]
5. 1987-08-03 / 181. szám
[...] mezben a tarjániak Tovább élnek Portisch reményei Az SKSE férfi és [...] a ma­gyar sakksport legjelesebb képviselőjének Portisch La­josnak De mi is történt [...] vereséget szenvedett az amerikai Christiansentöl Portisch a 40 lépésben döntetlenben egyezett [...] Első volt egyesülete a jet Portisch döntetlen Christiansen ameHkai 1 Adorján [...]
6. 1987-07-27 / 175. szám
[...] a remik A két magyar Portisch és Adorján ebben a forduló­ban összesen fél pontot szerzett Portisch világossal nem tudott előnybe kerülni [...] Szailov szov­jet Milos brazil döntet­len Portisch magyar Flear angol döntetlen Nunn [...] Ljubojevics Nunn Hjartarson 5 5 Por­tisch Milos Szalov 4 5 4 [...]
7. 1987-07-31 / 179. szám
[...] jugo­szláv 0 1 Milos brazil Portisch magyar 0 1 Sza lov [...] következő lépésen Fotó Bencze Péter Portisch a lehető legjobb gyógyírt találta [...] A nimzpindiai védelem ke­rült terítékre Portisch hu­szárjai és bástyája behatol­tak a [...] Hjartarson Szalov 7 7 Ljubojevics Portisch 6 5 6 5 Andersson [...]
8. 1987-07-23 / 172. szám
Sziráfion a csend jó jel Portisch el pontja Elegáns külső igazi [...] eddig nyeretlen magyar nagymester összecsapásából Portisch Lajos került ki győztesen Hancsovszki [...] meg asztalát míg többek között Portisch is rendkívül hűvös eleganciával igyekszik [...] lesz e vagy sem a Portisch Adorján kiesési rangadó Az esetleges [...]
9. 1987-08-01 / 180. szám
[...] Bouaziz tu­néziai Marin román dön­tetlen Portisch magyar Benjamin amerikai 1 0 [...] Adorján András újabb ve­reséget szenvedett Portisch Lajos viszont megnyerte játszmáját Adorjánnak [...] melyik sakkozó szenved vereséget Végül Portisch győzött és ezzel beérte Beljavszkájt [...] Mi­los Velimirovics Benja­min Nunn Szalov Por­tisch Allan Beljavszkij Edzőportré Fidler József [...]
10. 1987-07-20 / 169. szám
[...] szakembereknek bizo­nyosan sokat mond hogy Portisch Lajos és a spanyol De [...] Csőm István nagymester sze­rint aki Portisch Lajos sze kundánsaként tartózkodik a [...] eredményei De la Villa spanyol Por­tisch döntetlen Adorján Szalov szovjet 0 [...] elő­ször gondolták volna Meglepetésre legelőször Portisch Lajos és a tunéziai Bouaziz [...]
11. 1987-08-03 / 181. szám
[...] szerepelt a műsorban a Szalov Por­tisch és a Ljubojevics Hjartarson találkozókon [...] spanyol 1 0 Szalov szovjet Portisch magyar döntetlen Szalov hármas Portisch kettes nyerő sorozat után került [...] Szalov 8 5 8 5 Portisch 8 Andereson 7 5 Ljubojevics [...]
12. 1987-08-06 / 184. szám
[...] gárda mi­nél jobb szerepléséhez szilágyi Portisch Lajos már akkor elkönyvelt egy [...] ész­szerű megoldásnak is tűnt hiszen Portischnak gyalog­hátránya volt csak ellenfe­le durva [...] Bekövetkezett amire csak a legvérmesebb Portisch szurkolók számí­tottak az MTK VM [...] Eredmények Függő a 13 fordulóból Portisch magyar Allan kanadai döntetlen A [...]
13. 1987-07-20 / 169. szám
[...] javít­hatok A másik magyar részvevő Portisch Lajos hobbijának az operaéneklésnek hódolt [...] először gondol­ták volna Meglepetésre legelőször Por­tisch Lajos és a tunéziai Bouaziz [...] azért is váratlan mert eddig Portisch vívta a leghosz szabb legküzdelmesebb [...] után a két magyar sakkozónak Portischnak és Adorjánnak még egyetlen győ­zelme [...]
14. 1987-07-24 / 173. szám
[...] Pelach szerezte meg 297 körrel Portisch lendületben HUIVGAROIL FÉRFI EGYÉNI SAKK­MLÁGRAJNOKI [...] sakkvilágbajnoki zónaközi döntőn legalábbis ami Portisch játékát ille­ti A hazai színek [...] játszotta az angol Nunn ellen Portisch Lajos viszont mintha len­dületbe jött [...] Nunn angol dön­tetlen Marin román Por­tisch 0 1 Bouaziz tuné­ziai Hjartarson [...]
15. 1987-08-11 / 188. szám
[...] mérkőzött A 4 helyen álló Portisch a sötét bábo­kat vezette a [...] Szin­te ezzel egyidőben ért véget Portisch Lajos játsz­mája is a magyar [...] szemben döntetlenben egyeztek meg Így Portisch és Nunn egy­aránt 12 ponttal [...] a harmadik vi lághajmokjelölti helyért Por­tisch és Nunn párosmérkő zést vív [...]
16. 1987-07-21 / 170. szám
[...] a honi sakksport legjelesebb kép­viselője Portisch A szak­emberek és a közvélemény [...] ijedt meg attól sem amikor Portisch sal kellett farkasszemet néz­nie Néha [...] valamikor verseny­szerűen teniszezett Campnmancs és Portisch a ték a labdát A [...] brazil Benjamin amerikai 2 2 Portisch magyar Hjartar son izlandi Marin [...]
17. 1987-08-10 / 187. szám
[...] élmezőny­ben A legnagyobb érdeklő­dés a Portisch Nunn játsz­ma iránt nyilvánult meg [...] vezető angol jól sze­relte le Portisch támadásait így a magyar nagymesternek [...] Nunn 11 5 11 5 Por­tisch 11 Beljavszkij 10 5 An [...] párosítása Nunn Christiansen Velimi rovics Portisch Hjartarson Beljavszkij De la Villa [...]
18. 1987-07-23 / 172. szám
[...] az első magyar győze­lemre Ekkor Portisch La­jos szerezte meg a teljes [...] Fle ar angol 0 1 Portisch Adorján 1 0 Milos brazil [...] vezérindiai védelem egyik változatát játszotta Por­tisch világossal gyorsan gya­logot nyert majd [...] hú­zott vészesen fogyott az ideje Portisch tovább fo­Slim Bouaziz A vitathatatlanul [...]
19. 1987-08-11 / 188. szám
[...] mérkőzött A 4 helyen álló Portisch a sötét bábokat vezette a [...] ezzel egy időben ért véget Portisch Lajos játsz­mája is a magyar [...] szemben döntetlenben egyeztek meg így Portisch Lajos és Nunn egyaránt 12 [...] 12 5 pont 3 4 Portisch Lajos és John Nunn 12 [...]
20. 1987-08-07 / 185. szám
[...] Littbarski 3 9 millióba kerül Portisch Christiansent is legyőzte HWGAROIL FÉRFI [...] volt a to­vábbjutás szempontjából a Portisch Christiansen játsz­ma is Ez utóbbiban [...] Adorján ma­gyar Todorcsevics mona­cói döntetlen Portisch ma­gyar Christiansen ameri­kai 1 0 [...]