114 hit(s) (0.664 seconds)

Hits

1. Levéltári Közlemények, 5. (1927) 1–4. • ÉRTEKEZÉSEK • Iványi Béla: A grádeczi Horváth Stansith-család levéltára / 245–253. o. (5_1-4_245. oldal)
A GRÁDECZI HORVÁTH STANSITH­CSALÁD LEVÉLTÁRA Szepeg vármegyében Késmárktól [...] László király Pólyán comes fiának András királyi apródnak adott 2 akitől [...] levéltárnak is megalapítója lett Grádeczi Horváth Stansith Márk atyja a horvát nemes [...] I k 276 1 Grádeczi Horváth Stansith ltár faec őrig No 3 [...]
2. Család- és személynévmutató (214. oldal)
[...] 1‍6‍8‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ P‍á‍l‍ó‍c‍z‍i‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ 1‍7‍3‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ c‍s‍a‍l‍á‍d‍ 1‍3‍7‍ 1‍6‍8‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ A‍n‍n‍a‍ 1‍8‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ B‍o‍l‍d‍i‍z‍s‍á‍r‍ [...] 1‍8‍5‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ É‍v‍a‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍9‍ 1‍8‍0‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ I‍m‍r‍e‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ I‍m‍r‍é‍n‍é‍ [...] 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍á‍n‍o‍s‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ 1‍7‍9‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ K‍a‍t‍a‍ 1‍6‍6‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ Z‍s‍ó‍f‍i‍a‍ [...]
3. Varga Szabolcs: Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből (forrásközlés) (7. oldal)
HORVÁTH MÁRK SZIGETI KAPITÁNY HAGYATÉKI LELTÁRA [...] alább ismertetendő hagyatéki leltár a Horváth Stansith család nagyőri levéltárában található Ez [...] Syrawych nemzetségből való Pzethai másképp Stansith György 10 András nevű öccsén és György nevű [...] 9 Iványi Béla A Grádeczi Horváth Stansith család történetéhez In Közlemények Szepes [...]
4. Birtokosai (276. oldal)
[...] 12922 95834 Gsztb 47 20 Horváth Stansith lt 12 2 Eszt kpt [...] Stat F 6 12 1509 Hor­váth Stansith lt 12 4 DL 95171 [...] Stat F 1 23 1511 Horváth Stansith lt 12 5 Gsztb 30 [...] Sb Th 1 134 1512 Horváth Stansith lt 11 4 Rakovszky lt [...]
5. Áttekintő raktári jegyzékek (215. oldal)
[...] Erdődy Kristóf gr 1698 Géczy András 1708 Gerhárt György Görgey Boldizsár [...] Hellenbach B J Gottfried 1689 Horváth Stansith Boldizsár 1710 Horváth Stansith Éva 1702 1708 Horváth Stansith Imre 1710 Horváth Stansith Sophia és Éva 1692 Lipőczi [...]
6. VII. Névmutató (601. oldal)
[...] 81 Hortís Ágost dr 271 Horváth András 244 Horváth István 233 44 Horváth János [...] 17 26 Horváth Mátyás 222 Horváth Nándor 250 Horváth Stansith Boldizsár de Gra­decz 259 350 436 58 Horváth Stansith Gergely de Gradecz 91 92 [...] 99 500 28 29 34 Horváth Stansith Imre 35 39 49 67 [...]
7. Személy- és családnév mutató (487. oldal)
Horánszky József 189 j Horváth Stansith Gergely 219 Horányi Antal 417 [...] 20 333 357 Zsófia 215 András 164 Zsuzsanna 87 Antal 40 [...] y ör 6 T 4 Horváth 396 Miklós 38 Horváth ajücsi Péterné 392 Pál 40 [...] Sándor 192 Hugonnay Vilma 417 Horváth Stansith család 86 87 99 HujaS [...]
8. Család- és személynévmutató (221. oldal)
[...] Ádámné Podmaniczky Teréz 152 Szirmay András 112 152 180 184 Szirmay [...] Orosz Teréz 152 Szirmay Andrásné Horváth Stansith Anna 152 Szirmay Andrásné Roth [...] Szirmay Istvánné 175 Szirmay Istvánné Horváth Stansith Johanna 154 Szirmay Istvánné Okolicsányi [...] 175 178 183 Szirmay Sándorné Horváth Stansith Klára 159 Szirmay Sára 164 [...]
9. Birtokosai (306. oldal)
[...] TP 4 1811 más 1512 Horváth Stansith lt 11 4 1512 1520 [...] 22869 22872 1518 DL 47273 Hor­váth Stansith lt 11 7 1520 Sb [...] DL 69574 16747 más 1522 Horváth Stansith it 11 9 1523 DL [...] nagyatyja birtokrészeibe A következő évben András már Deméndy Péterrel pereskedik 1490 [...]
10. 2001-08-11 / 187. szám
[...] balról jobbra fehér pulóverben Szilágyi András számadógondnok Anthony Gall vezető építész [...] a török háborúk hőse grádeczi Horváth Stansith Márk kapta meg A nagyőri kastélyt fia Horváth Stansith Gergely építtette 1570 és 1590 [...] legrégibb ilyen stílusban emelt épület Horváth Stansith Gergely 1558 1597 itáliai tanulmányait [...]
11. Áttekintő raktári jegyzékek (214. oldal)
[...] Radvánszky IV Györgyhöz intézett le­velek Horváth Stansith Boldizsár 1667 Horváth Stansith Márk 1671 1685 Hudicius Jánoá 1678 Joanelli János András 1668 Jászay Ferenc 1677 1678 [...] Morocz Erzsébet 1682 Nagy Péli András 1672 Nagy Leszenyei Ferenc 1674 [...] 1674 Palugyay Ádám 1684 Palugyay András 1682 Palugyay Anna 1687 Palugyay
12. Áttekintő raktári jegyzékek (189. oldal)
[...] cs 20 tétel Pottornyay Mátyásné Stansith Horváth Katalin Hozzá intézett levelek Gyürky [...] Borsod megye Vizeki Tallián Pál András alispán Horváth András Sz Király György Sebe Mihály [...] ephus Hora Liptó megye 1774 Horváth Stansith Imre Straska Szepes megye 1776 [...]
13. (_35. oldal)
[...] nekik hogy Máriássy Imre és Horváth Stansith Márk tanquam manifestis simoriun rebellium [...] is A 30 tanú Jelenik András vallja Marcus Horváth tandem cum ad castra t [...] Andrea Székel Paulo Berze­viczi Gregorio Horváth qui an sponte vei coacte [...] hogy Máriássy Imre és Horvátb Stansith Márk javait occupari curavimus Minutae [...]
14. IV. Az ágostai hitvallású evangélikus közoktatás története a Szepességen (502. oldal)
[...] iskola áldozatkész patrónusai a gradeczí Horváth Stanisthok nem tudtak ezentúl oly [...] is hogy 1673 ban gradeczi Horváth Stansith II Márk javait a Wesselényi [...] Az intézet utolsó rektora Kírínyí András aki 1706 ban már csetneki [...] a lakosság hit­életét A gradeczí Horváth Stansith nemesi család áldozatkész­ségével szervezett és [...]
15. III. A szepesi ev. egyház elnyomásának a kora (458. oldal)
[...] jogokat sem vette figye­lembe és Horváth Stansith Boldizsárt február hó 9 én [...] mielőtt karhatalmi intézke­désre szükség volna Horváth Stansith Boldizsár azonban önér­zetesen kijelentette neki [...] ahol Berzeviczy Boldizsár és Székely András til­takoztak földesúri jogaikba való beavatkozása [...]
16. Csáky család (159. oldal)
[...] 1772 1769 XVIII sz Greskovits András Gyöngyösi Gábor Gyurcsánszky Károly tiszttartó [...] Haller József gr G Haluscsák András nyadini lakos Hármas György szendrői [...] bányászok MoKoHely tar tó tanács Horváth Imre Horváth József Horváth Stansith Imre Szepes megyei alispán Impenas [...]
17. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (184. oldal)
2 cs 1 tétel Szirmay András 1747 Sztáray János Fülöpnek Orosz Gáspár 1775 Szulyovszky Andrásnak Mauks Mihály 1816 Pongrácz András 1821 Szulyovszky Menyhértnek Kostán Ferenc 1802 Kubinyi András 1803 Horváth Stansith Anna 1803 Aláirás nélkül én [...] Jelenffy Pál 1765 Tabódy Mihálynak Andrási Anna 1715 Barkóczy Ferenc 1724 [...]
18. MUTATÓK • Személynévmutató (542. oldal)
[...] 36 338 345 349 Hertzog András 366 Hirscher Dániel 343 Hoffmann [...] 414 Holló Zsigmond 334 372 Horváth András 231 Horváth Henrik műfordító 71 Horváth Miklós 228 Horváth Stansith Krisztina 388 Horváth Vince 35 Horváth Zsuzsanna 231 Höflinger Frigyes 431 [...] 312 372 386 387 Hrillius András 366 Hudacsek Mátyás 320 Hulyg [...]
19. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (180. oldal)
[...] L‍á‍s‍z‍l‍ó‍n‍a‍k‍ B‍r‍o‍c‍k‍e‍n‍ P‍á‍l‍ 1‍7‍9‍3‍ F‍e‍k‍e‍t‍e‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍7‍6‍ G‍r‍e‍i‍f‍s‍w‍a‍l‍d‍i‍ e‍g‍y‍e‍t‍e‍m‍ r‍e‍k‍t‍o‍r‍a‍ 1‍8‍0‍2‍ [...] F‍e‍r‍e‍n‍c‍n‍e‍k‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ M‍i‍k‍l‍ó‍s‍ P‍é‍t‍e‍r‍ é‍s‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ I‍ 7‍0‍5‍ R‍a‍k‍o‍v‍s‍z‍k‍y‍ J‍á‍n‍o‍s‍n‍a‍k‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ [...] 1‍7‍0‍6‍ R‍é‍v‍a‍i‍ M‍ó‍z‍e‍s‍ b‍r‍ n‍a‍k‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍6‍2‍ V‍i‍t‍á‍l‍i‍s‍ J‍á‍n‍o‍s‍ 1‍7‍6‍2‍ [...] 1‍8‍2‍5‍ O‍l‍v‍a‍s‍h‍a‍t‍a‍t‍l‍a‍n‍ 1‍8‍3‍7‍ R‍ó‍t‍h‍ P‍á‍l‍n‍a‍k‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ 1‍8‍4‍1‍ H‍u‍n‍y‍o‍r‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ 1‍8‍4‍1‍ [...]
20. Birtokosai (277. oldal)
[...] m lt 19 2 18 Horváth Stansith lt 12 2 1469 Eszt [...] Gsztb Stat F 1 23 Horváth Stansith lt 12 9 Désházy család [...] Devecsery család 1499 ben Ilméry András és Lüley Mihály Démónd felét [...]