Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt (Budapest, 1971)

Birtokosai

1508: Gsztb. 5-63, 64-65, Eszt.kpt.m.lt. 18-5-11, 12, 1510: TP. 4-1811 más., 1512: Horváth Stansith lt. 11-4, 1512/1520: Prímási J. 39, 1513: Eszt.kpt.o.lt. 3-1-6, 1517: uo. 40-5-12, Gsztb. 106-6, DL 22869-22872, 1518: DL 47273, Hor­váth Stansith lt. 11-7,1520: Sb. 11-814, Gsztb. 48-10, 18, Eszt.kpt.o.lt. 40-4-10, Eszt.kpt.m.lt. 10-1-7, 1521: DL 69574, 16747 más., 1522: Horváth Stansith it. 11-9, 1523: DL 72771, Gsztb. Stat. F. 1-19, 1524: DL 30288.) Hudus özvegye. Hudus özvegye, Erbrung a férjétől jegyajándék címén kapott tésai és kelenyei birtokrészeket 1257-ben a sági prépostságnak adta. (DL 292, Wenzel II 288, Fejér IV 2 517.) Hugyaghi család. Balázs, apósától, Szécsényi Bálinttól kapja 1436-ban zálog­jogon Gyürkit. (DL 98190.) Hunyadi János. 1454-ben Hunyadi János kormányzó a Lévai Cseh Lászlótól zálogban bírt Bátot és Fegyverneket visszabocsátja Lévai Lászlónak. (DL 14846, HO VII 475.) Iklady család. Iklady György özvegye, Zsuzsanna asszony 1468-ban Ganád elfoglalása miatt a Deméndyek ellen emel panaszt. 1479-ben György fia Jánost ganádi birtokosként említik, s őt 1482-ben mint Ganádi Jánost királyi ember­nek jelölik. 1484-ben Iklady István, György, Péter és Márton Nyéket szerzik meg. 1493-ban János Ganád felének utolsó harmadát Bodmeri Barnabásnak zálogosítja el. (1468: Gsztb. 100-32, 1479: uo. 100-21, DL 69507, 1482: Gsztb. 130-9, 1484: Leleszi konv. prot. IV fol. 26, 1493: DL 69521.) Hméry család. A Simonyiakkal rokon család. Deméndy Brigant Miklós leánya, Margit Ilméry Miklós fia János felesége volt, s így lesz 1449-ben Hméry János Déménd és Hébec részbirtokosa. 1465-ben János tiltakozik Alsó- és Felsődé­ménd, valamint Hébec elidegenítése miatt. 1482-ben János fia Andrást iktatják nagyatyja birtokrészeibe. A következő évben András már Deméndy Péterrel pereskedik. 1490-ben András és Lüley Mihály visszaszerzik Deméndy Pétertől és Lászlótól a Deméndy Briganth Lőrinc által elzálogosított birtokrészt. 1496­ban András, akit Ivánkafalvainak is neveznek, ezt a birtokrészt Marczelházai Mihálynak és Gáspárnak, valamint gyermekeiknek zálogosítja el. 1499-ben ugyanezt a birtokrészt — amely közben Kalonday György alispán kezébe ke­rült — visszaváltja, de még ugyanebben az évben Devecsery György lévai vár­nagynak zálogosítja el. 1509-ben András leánya, Zsámbokréty Lászlónó perbe­hívja Maróthy Székely Györgyöt, aki Székely András és Lüley Mihály déméndi birtokrészét bírja zálogban. 1523-ban Zsámbokréty László özvegyét és fiait iktatják Ilméry András és Mihály egykori birtokába. (1449: DL 72666, 1465: DL 72677, 1482: DL 72712, 1483: DL 72713, 1490: TP. 4-1333 más., 1496: uo., 1499: DL 72730, 72731, TP. 4-1333 más., 1509: DL 68153,1523: DL 72771, Gsztb. Stat. F. 1-19.) Hsvai Leusták nádor. Zsigmond királytól 1390-ben Tary Lászlóval együtt kapja Drégely és Litva várát, ő azonban Kesselőkőért elcseréli a Pásztóiakkal. (DL 7565, 7594, 96634, ZSO I 1367, 1408, 1464.) Inánü család. 1329-ben Kalade határjárásakor Inámi László mint szomszéd jelent meg, s 1512-ben Inámi Istvánt hallgatják ki Kemence határjárásával kapcsolatban. (2320/1359: PrímásiF. 24, 2320/1448:uo. 91,1512/1520: uo. J. 39.)

Next

/
Thumbnails
Contents