Bakács István, Dávid Lászlóné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok II. kötet : 445–649. alaptörzsszámok : Repertórium (Levéltári leltárak 47. Budapest, 1969)

Áttekintő raktári jegyzékek

; - 189 - P 542 7. cs. 20. tétel Pottornyay Mátyásné • Stansith Horváth Katalin Hozzá intézett levelek: Gyürky István 1743 Liptó vármegye (Palugyay Gábor szolgabiró és id. Szentiványi Gábor esküdt), Pottornya 1743 Szalóci jobbágyok 1730 ? < 8. cs. 21. tétel ld. Pottornyay Mihály 1729-tól végig Liptó megye Ítélőtáblai (első) ül­nöke Hozzá intézett levelek: Aiszdorfer Sámuel, sógora, Tállya, Ujhely, Birebő 1749-1750 Andaházi Anna Mária, Tűrik, Liptó megye 1746-1750 és én. Baán Sándor, Nádas, Pest 1747-1750 ­Beretky Pál, Beretke 1741 Bódi Gergely özvegye, Nagy Klára, Losonc 1732 Borsod megye (Vizeki Tallián Pál András alispán) (Horváth András) (Sz. Király György) (Sebe Mihály sz.biró), Miskolc 1734-1772 f Csáti birák és contribuensek Csáti birák és lakosok \ Csáti város főbírája és tanácsa Csáti libertinusok 1756-1773 Csemiczky Gábor, sógora, Sztráska, Nógrád megye, Nagy Sztrácin, Nógrád megye 1741-1745 Gaál László, Sziget-Gyarmat 1733 Gömör megye (Szabó László h. alispán), Felfalu 1746-1747 Görgey Boldizsár, Holomnic, Szepes megye 1755rl756 Görgey Lőrinc, sógora, Holomnic, Görgő 1748-1751 Gyarmati János, Trencsén 1734-1748 Gyürki István, Losonc 1791 Horánszky, Jo (ephus), Hora, Liptó megye 1774 Horváth Stansith Imre, Straska, Szepes megye 1776-1778 Hosszufalusi Zsigmond, Miskolc 1743 Jóny, Joannes Baptista, Hadusfalva, Szepes m. Gánócz, Szepes megye 1768-1770 Kecskés Pál, Lőcse 1750 Kiszeli Sándor, Miskolc 1735-1747 Kiszelly László, B... 1780 Krajnik, Alexander, Göncz Ruszka, Abauj megye 1773 és én. Kronspigel, Tomaj, Hollomnic, Szepes megye 1770 Kubinyi Gáspár, Nagy-Olaszi 1735 Kubinyi József, B H 1729 és én. Kubinyi László, id., Miskolc 1754-1768 Liptó megye (Palugyai Mihály szolgabiró) Liptó Szentmiklós, Vasecz 1735 Liptó megye (Szmrecsányi József h. alispán) Szmrecsány 1765

Next

/
Thumbnails
Contents