Bakács István, Dávid Lászlóné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok II. kötet : 445–649. alaptörzsszámok : Repertórium (Levéltári leltárak 47. Budapest, 1969)

Áttekintő raktári jegyzékek

22. cs. III. o. III. cs. Tersztyáiiszky György 1673-1674 Thököly Zsigmond 1668 Tomkovisz Mihály 1675 Turánszky Gábor 1672-1675 Ujfalusy; Anna 1687 Ujfalusy László 1676 Wazar György 1685 Megyei és városi hatóságok 1671-1685 Olvashatatlan aláirás ­i i • Radvánszky György iratai: Radvánszky Kata lakodalmára vonat­kozó jegyzetek 1687 Memóriáiéi, nyugtái stb. Levélfogalmazványai 1674-1686 IV. cs. Radvánszky IV.Györgyné sz. Máriássy Johanna Katához intézett levelek: Bakó Fruzsina kn. Balassa Terézia gr. kn. Berg Mátyás 1710 . \ Erdődy Kristóf gr. 1698 Géczy András 1708 Gerhárt György Görgey Boldizsár 1692 Hellenbach (B) J.Gottfried 1689 Horváth-Stansith Boldizsár 1710 Horváth-Stansith Éva 1702-1708 Horváth-Stansith Imre 1710 Horváth-Stansith Sophia és Éva 1692 Lipőczi Keczer Sándor 1690 Lehoczky János és Csemiczky Mátyás 1676 Letavay János 1710 Lónyay Kata 1706 Máriássy (G) Anna 1710 Máriássy Erzsébet én. Máriássy Zsófia 1673-1675 Máriássy Zsuzsanna 1672-1697 Meskó János 1710 Mór-cz Erzsébet 1684 Okolicsányi Pál 1687-1709 Palugyay Zsófia 1669 Platthy Sándor 1709 Radvánszky János 1687-1708 „ Radvánszky Anna Mária 1693 Regis Márton 1706 Révay Erzsébet 1706 Szentiványi Anna Mária Szentiványi Zsófia . Szerdahelyi János 1694-1700 Szombathelyi János 1695 Tajbijssnit (?) János 1689 Tersztyánszky György 1674-1675 Thököly Imre 1705 Ujfalusy Kata 1689 Ujfalusy László 1674

Next

/
Thumbnails
Contents