Page №6, 113 hit(s) (0.617 seconds)

Hits

101. Név- és tárgymutató (312. oldal)
[...] ország 183 3 199 4 Horváth Ilona Tordai Jánosné 139 140 László Kissevith 213 Mátyás 166 Stansith Boldizsár 299 7 Hosszutóthy István [...] 97 Kántor fizetése 295 Kapirius András 17 18 Káposztafalu Szepes vm [...] 269 ok ér­vei 21 Keczer András 126 Kecskeméthy Gáspár 21 2 [...]
102. V. Irodalmi mutató (588. oldal)
Czirbesz J András u o 1907 557 61 [...] Leibitz Kesmark 1896 99 Gradeczi Stansith Horváth Gergely és családja Késmárk 1896 [...]
103.
[...] is melyben Bohuss György Grédeczi Stansith Horváth Márk és Irme régibb hagyományai [...] A grammatikai osztályban még Langh András működött 1829 ig A syntactikai [...]
104.
[...] is melyben Bohuss György Grédeczi Stansith Horváth Márk és Irme régibb hagyományai [...] A grammatikai osztályban még Langh András működött 1829 ig A syntactikai [...]
105. II. A gymnasiumnak lyceummá átalakulása a késmárki ev. egyházi község és a szepességi nemesség közös pártfogása mellett (47. oldal)
[...] is melyben Bohuss György Grédeczi Stansith Horváth Márk és Irme régibb hagyományai [...] A grammatikai osztályban még Langh András működött 1829 ig A syntactikai [...]
106. Névmutató (347. oldal)
[...] Gracianszkij N P 118 Gradeczi Stansith Horváth Gergely 240 241 242 244 [...] Harmath Károly 173 178 Harsányi András 65 194 236 Hartfelder Karl [...]
107.
[...] története másod kiad I IV Horváth Mih Magyarország függetlenségi harcza 5 [...] egyetemi felügyelő és T Wieland András urak egyenkint 40 o é [...] A pénzgyüjteinényt mely néhai Grád Stansith Horváth Márk ajándékából 364 dbot foglal [...]
108. 1685 (192. oldal)
[...] 649 IV 103 104 Tiltakozás Stansith Simonchich Horváth János a kirá­lyi jogügyek igazgatója [...] generosus személyében törvényes megbízottja Ivanovics András egregius előterjeszti hogy a me­gye [...]
109. Utószó (174. oldal)
[...] a Grácból akkorra már visszatérő Stansith Horváth Gergelyen s Sculteti Szörényen kivűl [...] vehementi exarsit a gyűlést fiával An­drással együtt boszúsan indignabandus oda hagyta [...]
110. 1684 (172. oldal)
[...] palánk mellől lett ellopva Csizmadia András lovával együtt írni kell Vécsey [...] oppidum 578 IV 65 Felolvasták Horváthi Disznóssy Ferenc generosus és Sieg­fried [...] tulajdonítsák 579 IV 65 Felolvasták Stansith Florváth Jánosnak a királyi jogügyek [...]
111. 2009 / 1. szám • TANULMÁNY • Béres Gyula: A tornai főesperesek, 1273-1776. (1_50. oldal)
[...] Apja Hoffmann György anyja gradeczi stansith Horváth Krisztina Apja mint királyi tanácsos [...] 1646 április 23 án Szent Andrásról nevezett visegrádi apáttá három nappal [...]
112. 1881-06-26 / 26. szám (843. oldal)
[...] Fustus Jónás Brenz János Osiander András és Agricola István a másik [...] vitara vonat­koznak s a melyeket Horváth Gergely Stansith de Gra­decz ama vita szem [...]
113. Mutatók (409. oldal)
[...] Fabricius Balázs 215 sz Szilágyi András 75 80 sz Szilágyi Erzsébet [...] Antal 113 sz Szkhárosi Horvát András 227 sz Szoboszlai Miklós 269 [...] Szojeczky Antal 97 185 sz Stansith Horváth Imre 174 sz Szulajmán efendi [...]