3. oldal, 59 találat (0,094 másodperc)

Találatok

42. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1927/28. tanév (48. oldal)
[...] Kálmánnak pályadíjak kitűzésért 10 Referátum kérése a Szegedi Egyetem javaslatáról az [...] 2 számának megérkezése 15 Ruda István kitiltása az összes egyetemről és [...]
43. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (392. oldal)
[...] szövegének szabályozása tárgyában 7 Ágoston István pedagógiai főiskolai hallgató kizárása az [...] bejelentése és szétosztás iránti határozat kérése 17 A bakteriológiai tanszékek nevének [...]
44. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1930/31. tanév (99. oldal)
[...] folytatott tárgyalások ismertetése 13 Javaslat kérése a gazdasági szakoktatás egységes megszervezése [...] honosítása ügyében 29 Dr Nagy István és dr Schwarcz László orvosi [...]
45. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1974/42. tanév (283. oldal)
[...] osztályú állás terhére kari javaslattétel kérése Tanszéki segédszemélyzeti ügyek 22 Lichner [...] Közegészségtani Tanszék 29 Dr Dorsics István fizetéses tanársegédi megválasztása 1942 07 [...]
46. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1939/40. tanév (248. oldal)
[...] 31 Közegészségtani Tanszék 26 Szabó István díjas gyakornoki megválasztása 1940 06 [...] Károly fizetéstelen tanársegédi megválasztása segélydíj kérése mellett 1940 09 01 1941 [...]
47. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1929/30. tanév (76. oldal)
[...] beadványok kiállítása tárgyában 7 Oblics István bölcsészhallgató kitiltása a budapesti egyetemről [...] városi temető rendezése tárgyában vélemény kérése 13 Egyetemi Társaskör alakítása érdekében [...]
48. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1937/38. tanév (216. oldal)
[...] 28 A szigorlati díjosztalékból adomány kérése menzasegély számára 29 Brichta György [...] Hügl Ádám tanársegéd és Szabó István altiszt lakbér kiutalási kérelme tárgyában [...]
49. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1935/36, tanév (179. oldal)
[...] tanévre felvehető hallgatók létszámára javaslat kérése 19 Meghívó Tallinba az V [...] Kórtani Tanszék 30 Dr Szacsvay István fizetéses adjunktusi megválasztása 1936 09 [...]
51. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1926/27. tanév (19. oldal)
[...] budapesti egyetemi magántanár dr Késmárky István pécsi jog és államtudomány kari [...] költségére a minisztériumtól költségvetési fedezet kérése 26 A következő évi költségvetés [...]
52. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1926/27. tanév (21. oldal)
[...] egyetemi tanácsülés napirendi pontja Felhatalmazás kérése dr Pékár Mihály részére az [...] 27 tanévre Anatómia Tanszék Molnár István orvostanhallgató díjas gyakornoki kinevezése 1927 [...]
54. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (368. oldal)
3 Dr Falcsik Istvánná egyetemi tanársegéd elbocsátó határozatának megsemmisítése [...] 1948 évi Nobel békedíjra javaslat kérése Rektori átiratok 6 Meghívó a [...] Segédtanszemélvzeti ügyek 11 Dr Falcsik Istvánná dr Vrabély Vera fizetéstelen tanársegédi [...]
56. 1946. június 1., 1945/46. tanévi hetedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • A VKM-től érkezett leiratok: • Közigazgatási Jogalkalmazó Intézet szervezeti és működési szabályzatának és költségvetésének elfogadása. • Tiszteletdíjak és működési pótdíjak felemelése.(1946. máj. 1-től 1300 000 szeres szorzószám) • Utólagos beiratkozási határidő meghosszabbítása. • Mészáros Ernő I. oszt. altiszt egyetemi szakaltisztté történt kinevezésének megerősítése. • Építmények igénybevételéből származó költségek megállapítása. • Rendőrhatósági felügyelet-, őrizet alá, vizsgálati fogságba, előzetes letartóztatásba helyezett, továbbá népítélettel sújtott közalkalmazottakkal kapcsolatban követendő eljárás. • Jelentés a Szovjetunióban működő tudományos intézetekről. • Jelentés kérése német javak átadásáról. • Speciálkollégiumok előadói és lektori tiszteletdíjainak megállapítása. • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. Javaslat dr. Cziglányi Aladár törvényszéki tanácselnök, magántanár egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 6. Jelentés dr. Kisfaludi Imre pécsi ügyvéd, Pécs város tb. tiszti főügyészének egyetemi magántanárrá képesítése tárgyában. • 7. Jelentés dr. Perbíró József hites könyvvizsgáló, egyetemi s. titkár egyetemi magántanári képesítése tárgyában. • 8. Javaslat a párizsi Centre International Synthese Rajna-Duna előadássorozatán való részvétel tárgyában. • 9. Előterjesztés a Svájci Szövetségi Tanács adományának felosztása tárgyában. • 10. Hallgatói kérelmek: • 11. Beadvány a kombinált államtudományi kiegészítő szigorlat ügyében. • 12. Miniszteri leirat ismertetése a Zrínyi Miklós katonai nevelőintézet egyetemi célokra való igénybevétele tárgyában. • 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 14. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: • Az ülés berekesztése. (12_1. oldal)
[...] ny r és dr Losonczy István ny rk tanárok I 5 [...] tanár A jegyzőkönyvet dr Losonczy István ny rk tanár vezeti Elnöklő [...]
57. 1952. március 20., tanácsülés • Napirend: • I. Tanulmányi helyzet. • II. Az eszmei nevelés munkamódszereiről. (68. oldal)
[...] részt kell e vénülök Csukás Istvánt A csoportértekezlet dm való részvétel [...] Jjllek Bmil i Az a kérése van hogy ha a csoportbeosztás [...]
58. 1952. március 26., folytatólagos tanácsülés • Napirend: • II. Az eszmei nevelés munkamódszereiről. • III. A Magyar Irodalmi Tanszék munkájának megvitatása. (76. oldal)
[...] vj o t áa Xa kérése a tanszékvezető felé hogy a [...] k émfíe s kaphassa Csukás Istvánt M lyen feladatok hárulnak a [...]
59. 1952. március 26., folytatólagos tanácsülés • Napirend: • II. Az eszmei nevelés munkamódszereiről. • III. A Magyar Irodalmi Tanszék munkájának megvitatása. (72. oldal)
[...] ezt tudatosítja hallgatóiban is ás Istvánt Tajjór téstnevelásA szakosok 7 többi [...] munkáját viszont csak az a ké­rése ezzel 3 zeabenfhogy a többi [...]