Kovács Adrienn (szerk.): A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 1. (Pécs, 2011)

Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - 1947/48. tanév

1947/48. tanév tizedik rendes ülése 1948. jún. 25. Az elnök az ülést megnyitja. Távolmaradtak felsorolása. Miniszteri leiratok: 1. Az egyetemi és főiskolai ifjúsági szervezetek összeolvadása tárgyában. 2. Dr. Oravecz Pál kinevezése a Sztomatológiai Tanszékre nyilvános rendes tanári minőségben. Rektori átiratok: 3. A felvehető hallgatók létszámának megállapítása az 1948/49. tanévre. 4. Szabályzat az egyetemeken a Magyar Köztársaság elismerése mellett történő ünnepélyes doktorrá avatásról. Elnöki bejelentések: 5. Dr. Pázmány Zoltán a jogi kar nyug. egyetemi ny. r. tanára halálának bejelentése. Segédtanszemélvzeti ügyek: 6. Dr. Kerese István IX. f. o. tanársegéd állásáról 1948.05.31-ével lemondott. [Gyógyszertani Intézet) 7. Dr. Dános Lászlóné dr. Deszecsár Margit számára 6 havi szülési szabadság engedélyezése. 8. Dr. Tolnai György 1 havi betegszabadságának engedélyezése. 9. Dr. Gárdos Ernő 2 és félhavi tanulmányi szabadságának engedélyezése. 10. Tanszéki segédtanszemélyzeti állások betöltése az 1948/49. tanévre. Indítványok: 11. Ágoston Irén és Mérő Klára sub laurea Almae Matris doktorrá avatása. 12. Dr. Szentágothai János és dr. Boros Béla nyilvános rendes tanári kinevezése tárgyában. Hallgatói ügyek: 13. A hallgatói kérelmek ismertetése. lavaslatok: 14. A hiányzó műszerek és folyóiratkötetek iránti kérelmek beterjesztése tárgyában. 15. Az üvegneműk anyagszámadásba vételének töröltetése tárgyában. 16. Az intézetek tulajdonában lévő folyóiratok katalógusának elkészítése tárgyában. 17. A Könyvtárbizottságnak a továbbiakban folyóirat-bizottságként történő működése tárgyában. 18. Az egyetem újjáépítése tárgyában. 19. Hozzászólás az egyetem újjáépítési terveihez. Berekesztés: 20. Az ülés berekesztése. 374

Next

/
Oldalképek
Tartalom