100 találat (0,293 másodperc)

Találatok

1. REGESZTÁK (62. oldal)
[...] Sátoraljaújhely Feljelentés és tanú­vallomások Illés Sándor ricsei lakos ellen aki Ameri­kából [...] 1932 máj 10 Sátoraljaújhely Vádirat Szaniszló Fe­renc 25 éves cigándi napszámos [...] nyomozás mert bátyjától Dr Schönstein Sándortól a Marxizmus c saj­tóterméket kapta [...]
2. NÉVMUTATÓ (98. oldal)
[...] Spenik János Stem Miksa Stern Sándor Sulóka Mária Sütő István Swartz [...] Szakács György Szalontai Gábor József Szaniszló Ferenc Szava András Szendrey József Szerdi János Szervát Sándor Széchenyi Aladár gr S 7 [...]
3. GIMNÁZIUMOK (25. oldal)
[...] H Kovács Mihály 111 Micska Szaniszlő Miskolc 1960 Borsodm ny 192 [...] Gimnázium 425 éve Szerk Pápay Sándor Miskolc 19 B 5 Borsodm [...] Lévay József Főgimnázium története PÁPAY Sándor Az iskolák államosítása után 86 [...] gimnáziumra 141 158 1 PÁPAY Sándor A miskolci Földes Ferenc Gimnázium [...]
4. GIMNÁZIUMOK (32. oldal)
[...] 1 SZIKRA Gyula Halottaink Sárközi Sándor Nagy Sándor Göbölös Béla Michna Pál Uo [...] H Kovács Mihály 111 Micska Szaniszló Miskolc 1960 Borsodm ny 192 [...] éve 1560 1985 Szerk Pápay Sándor Miskolc 1985 Borsodm ny 434 [...]
5. (107. oldal)
[...] Gáspár 362 Kalmár másként Madarassy Szaniszló Szinyi Boldizsár szolgája 504 Kálnássy [...] káptalani urak 218 343 Kapy Sándor 78 79 305 306 428 Kapy Sándor őfelsége birtokigazgatója 146 325 Karácsondy [...]
6. (127. oldal)
[...] lásd Thybolt Gáspár sályi idősb Sándor András 129 327 Sándor András felesége 107 Sánta András [...] Say Gergely providus 179 Sebestyén Szaniszló 437 Sebő Lőrinc détai 448 [...]
7. Mutatók (392. oldal)
[...] lásd Tibolth Sályvége irtványföld 1358 Sándor 769 Sándor András házastársa lásd Mikó Ka­talin Sándor Benedek 88 828 özvegye 729 828 Sándor Ferenc leányai Borbála Dorottya 1598 Sándor Jakab 220 Sándor Tamás 562 Sánta András 2027 [...] János Sebe Péter 1776 Sebestyén Szaniszló 2100 Sebő András 992 Sebő [...]
8. A CSABAI-KAPU TELEPÜLÉS- ÉS ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE (165. oldal)
[...] Déli Hírlap 1991 szep­tember 26 szaniszló Magyar üzlettársat találtak az olaszok [...] Hírlap 1997 január 31 Radó Sándor A népkerti vigadó mint sporttelep [...]
9. V. rész. Az ötéves terv. A durvalemezsor áttelepítése Pestszentlőrincre. Lassított sínhűtés és sínvégedzés. A trióbugasor üzembehelyezése (1950-1954) (96. oldal)
[...] Béla 21 A Fődiszpécser I Szaniszló Imre 21 B Fődiszpécser II [...] Ferenc FH 23 Finomhengerde Bumbera Sándor FH 24 FH Kikészítő Somlai [...]
10. Név és tárgymutató (298. oldal)
[...] 119 126 128 262 Simon Sándor 62 265 sín Id vasúti [...] J 183 Szalma István 226 Szaniszló Imre 84 96 119 Szatmári [...] 74 Szepesik György 53 Szeppelfeld Sándor 226 227 Székács Bálint 61 Székáts Sándor 52 J Szigl 224 Sziklaváry [...]
11. Irodalom, sajtótörténet (282. oldal)
Szaniszló Bálint Az állam nélkül folytatódik [...] Hírlap 1989 december 28 Varga Sándor Dr Dutkó Lajos Diósgyőri Nemesacél [...]
14. Függelék: Ónod És Hét hajdú helyekből Mustrában menendő Vitézeknek számok • Megyaszó (39. oldal)
[...] 20 Boda János Tot Márton Sándor István soldosa Basi Mihály Tatár [...] 55 Molnár András Csizmadia István Szaniszló János András Mester
15. II. fejezet • A Nagyatádi-földreform (199. oldal)
[...] 1931 január 10 én Densz Sándor s k kir Ítélőtáblai biró [...] képviseletében Konszky András urad kasznár Szaniszló Mihály András ifj Szaniszló Bénus József Lezák Lajos és Szaniszló Mihály László mint megváltást szenvedők [...] és nevében Juhász Ferenc Sütő Sándor Stuc János özv Balogi Lajosné [...]
16. II. fejezet • A Nagyatádi-földreform (200. oldal)
[...] urad kasznár Balogi Gyula sk Szaniszló Mihály András sk községi biró ifj Szaniszló Bénus József sk Lezák Lajos sk Szaniszló Mihály László sk Juhász Ferenc sk Sütő Sándor sk Stuc János sk özv [...] István arnóti lakos Nagyságos Densz Sándor kir táblabíró úrhoz mint az [...]
17. IV. Miskolc a számok tükrében (386. oldal)
[...] 3525 Miskolc Széchenyi u 107 Szaniszló Bálint főszerkesztő Észak Magyarország 3526 [...] u 42 fsz l Csorba Sándor stúdió igazgató Borsod Online 3526 [...]
18. Dokumentumok • 1705 (111. oldal)
[...] november 26 Rákóczi rendelete Keczer Sándorhoz és Kajali Pálhoz hadellátási ügyben [...] 1 Ugyanabban a tárgyban 181 Szaniszlói tábor 1705 december 5 Rákóczi [...] Kt FH 978 456 182 Szaniszlói tábor 1705 december 11 A [...] Pintér Mártonnak Die 11 Décernons Szaniszlón Reverendissimo Joanni Pósaházi Mi­nistre Reformatae [...]
19. Mutató (334. oldal)
[...] Zsérci Molnár Terézia 587 a Szaniszló Veronika 1225 Szanyi Sándor József 973 Szanyi Sándor 973 a Szara Erzsébet 983 [...] Istvánné 299 728 736 Szarka Sándor 563 Szarka Zoltán 728 Szarka [...] Lászlóné Páricsi Mária 510 Szekeres Sándor 387 Szemán János 800 Szemán [...]
20. „Nemcsak a nemzetnek... Az egyetemes Európának." Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságának székházában 2004. május 26-án • R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi tanácsülései Miskolcon 1704, 1706 (35. oldal)
[...] cár inkább Lengyelország békéjét ke­resse Szaniszló királyt elismerte a császár elismerték [...] Miután a francia király elismerte Szaniszló koroná­ját aligha akarhat újabb királyválasztást [...] inkább Lengyelország szabadságának szeretete mint Szaniszló király iránti gyűlölet vezesse A [...] maguk meg nem hívják Márki Sándor máig kétségbe nem vont de [...]