Csorba Csaba: Miskolc középiskoláinak levéltári dokumentumai a kezdetektől 1950-ig - Borsodi Levéltári Füzetek 29. (Miskolc, 1989)

GIMNÁZIUMOK

és H. Kovács Mihály. 111. Micska Szaniszlő. Miskolc, 1960. Borsodm. ny. 192 1. képekkel Vegyesen tartalmazza az 1953-ban egyesített református és katolikus gim­názium történetére vonatkozó tanulmányokat A református gimnáziumra vonatkozó írások: ZSUPÁN László - BANDI Géza: Iskolánk története. = 15-50.1. (A katolikus gimnázium történetét is tartalmazza) K0MÁR0MY József: Miskolc elsó iskolájának építéstörténete 5-58.1. FÜLEP Ferenc: Emlékezés az öreg iskolára. 60.1. LESZIH Andor: Egy önképzóköri pályázat története a régi főgimnáziumban 64-67.1. CSORBA Zoltán: Iskolánk arcképéhez. 68-69.1. ÁROKSZÁLLÁSY Zoltán: Emlékezés volt tanáraimra. 70-71.1. PATAKY Dezső: Az utolsó csengetés (Zsupán Lászlóról). 72-73.1. SZABÓ Béla, H.: Neves tanárok, neves diákok az öreg iskolában. 87-89.1. RFK, Lévay Kvt A miskolci Földes Ferenc Gimnázium 425 éve. Szerk. Pápay Sándor. Miskolc, 19B5. Borsodm. ny. 434 1. képekkel A református gimnáziumra vonatkozó tanulmányok: DEÁK Gábor: A miskolci Ev. Ref. - Lévay József Főgimnázium története PÁPAY Sándor: Az iskolák államosítása után. 86-92.1. Emlékezések, emléksorok. (Vegyesen tartalmaz visszaemlékezéseket mind a katolikus, mind a református gimnáziumra), 141-158.1. PÁPAY Sándor: A miskolci Földes Ferenc Gimnázium "Kazinczy" önképzőkörének története 1945-1985. 276-282.1. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium történetének válogatott dokumentumai a XVII. századtól 1950-ig. Református Gimnázium. Szerk. Csorba Csaba. Miskolc, 1985. BAZm Levéltár 52 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom