Hőgye István: Regeszták a munkásmozgalom zempléni történetéhez, 1875-1944 - Borsodi Levéltári Füzetek 4. (Miskolc, 1977)

REGESZTÁK

összejövetelen a rendőrt is megsértett, - 1 p« gépi. más. - VII. 12. 1931 - 636. 380. 1931* nov. 11. Sátoraljaújhely - Feljelentés és tanú­vallomások Illés Sándor ricsei lakos ellen, aki Ameri­kából tért haza és az Internaclonalét és más politikai szövegű lemezt hozott magával. A szöveget a faluban sok ember megtanulta. - 2 p. kézi. más. - VII. 12. 1932 - 93. 381. 1932. márc. 29. Sátoraljaújhely - Napszámbérek ismerte­tése 1932. évre. Munkaidő reggel 1/2 7-tól. este 1/2 6­ig 1 ó. ebédszünettel. - Zvm. 1932. III. 29. 382. 1932. máj. 10. Sátoraljaújhely - Vádirat Szaniszló Fe­renc 25 éves cigándi napszámos és társai vallásellenes Izgatás miatt. - 2 p. gépi. más. - VII. 12. 1932 - 467. 383. 1932. máj. 10. Sátoraljaújhely - Politikai per Cselei Béla ellen, aki Kassáról az "Igazság" c. lapot hozta, ezért vallásgyalázás és izgatás cimen inditották meg a pert ellene, az újságot betiltották Magyarországon. ­2 p. gépi. más. - VII. 12. 1931 - 1320. 384. 1933. febr. 20. Sátoraljaújhely - Schönstein Zsigmond újhelyi izr. kereskedő ellen rendőri nyomozás, mert bátyjától Dr. Schönstein Sándortól a "Marxizmus" c. saj­tóterméket kapta, aki azonos a könyv magyar fordítójá­val. - 2 p. gépi. más. ó VTI. 12. 1933 - 144. 385. 1933. márc. 2. Szerencs - Február 25.-én a mádi iparos ifjúság szinielőadással egybekötött farsangi mulatságot rendezett. - H. 1933. III. 2. 386. 1933. ápr. 9. Sátoraljaújhely - A megyaszói választóke­rület képviselőjelöltje Csizmadia Lajos elleni lázító pere, aki Féja Géza iró által irt kisgazda párti prog-

Next

/
Oldalképek
Tartalom