Marosváry László: A Diósgyőri Hengerművek története - Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 5. (Miskolc, 1999)

V. rész. Az ötéves terv. A durvalemezsor áttelepítése Pestszentlőrincre. Lassított sínhűtés és sínvégedzés. A trióbugasor üzembehelyezése (1950-1954)

1954. október 15-én Marosváry Lászlót az LKM Termelési Osztályának ve­zetésével bízták meg. A Durvahengermű gyárrészleg vezetője Sebestyén János lett. 1954. november 1-i hatállyal új szervezeti ábra lépett érvénybe. A szervezeti ábrán a Hengerműveket érintő egységek és vezetőik neve a következő volt: 1. Igazgató Valkó Márton 2. Főmérnök Zambó Pál 2/A. Termelési Főnök Simon Béla 21/A. Fődiszpécser I. Szaniszló Imre 21/B. Fődiszpécser II. Medgyesi Imre 21/E. Közp. termelésintézőség Marosváry László 21/D. Diszpécserszolgálat Jurinyi Béla 21/E. Klgs. gyártmányok Sárközi László 2/B. Főmetallurgus Weigl Ernő 2/C. Főmechanikus Pálinkási György 2/D. Föenergetikus Fejér Zoltán 3. Főkönyvelő Bozsik Pál 4. Anyagellátás Simkó József M. Martinacélmű Baán István EA. Elektroacélmű Sziklaváry János DH. Durvahengermű Sebestyén János DH/23. DH. sorok Heiner Béla DH/24. DH. kikészítő Gácsi István DH/241. Bugafaragó Rücker Attila DH/241/A. Bugacsiszoló Rücker Attila DH/26. TMK Gépészet Závodszky István FH. Finomhergermű Haris Ferenc FH/23. Finomhengerde Bumbera Sándor FH/24. FH. Kikészítő Somlai Fülöp FH/25. FH. Anyagmozgatás Skarupka Tivadar FH/26. TMK Gépészet Kupai István KH. Középhengermű Schummel Rezső KH/23. Középhengersor Csobó Dénes KH/24. KH. Kikészítő Almásy János KH/26. TMK Gépészet Gyappai Lajos 1954. december 23-án adott utasítás szerint a KOHERT (Kohóipari Értéke­sítő Vállalat) 1955.1. negyedévétől kezdődően az eddigi hengerlési program he­lyett kiszállítási programot ad a kohászati vállalatok részére. A kiszállítási programnak megfelelően a vállalat készíti el a havi hengerlési programot úgy, hogy a kiszállítási határidők teljes mértékben be legyenek tarthatók. A lerögzí­tett havi hengerlési programot menetközben ne módosítsák, mert az a kiszállítá­si programot felboríthatja. [225]

Next

/
Oldalképek
Tartalom