42 találat (0,260 másodperc)

Találatok

1. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (299. oldal)
[...] u a m Krancsesdi Derekassy István Budapest Friedländer Pál Hódmezővásárhely Csongrád [...] Ungvár u a m Szegvári István Szent Anna Arad m Keményffi [...] Nagyvárad Bihar m Spitzer J István Szeged Csongrád m Brauner Fülöp [...] Kende József Csenger Szatmár m Bozóky Jenő Budapest Szelepcsényi Zsigmond Aporka [...]
3. Harmadik könyv. A budapesti kir. magy. tud. egyetem orvosi kara a milleniumkor 1895/6-ban • Első fejezet. Az orvosi kar szervezete és személyzete 1895/6-ban (420. oldal)
[...] Gábor Bolics Arthúr Borcsányi Gyula Bozóky György Brauer Mihály Csépi Antal [...] Csontos Tivadar Czermák Károly Czipott István Decsy Gyula Demeter Gyula Deutsch [...] Engels Gyula Ernyei Ödön Fehér István Freyler Ferencz Frint Károly Galambos [...]
4. Mellékletek (310. oldal)
[...] Borbás Imre Borbély László Bordács István v Boross Ernő v Borsos Béla 95 Bottlik Gyula Bozóky Jenő Böhm Izor Bölcsházy Béla [...] 150 Demjén Jenő v Derekassy István Perencsay Rezső v Derer Imre [...]
5. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1862-63 (Buda, 1863) (3_11. oldal)
[...] 59 Beliczay Lajos 62 Boleman István orv 60 Beliczky Győző Ti [...] 59 Benkö Kálmán V Ti Bozóky Alajos Ti 62 Bérezik Árpád Ti Ti Bozóky Antal Ti 60 Berczelly Jenő [...] Csávásy Gyula jogt 7 Blaskovich István jogt 62 Cseh Valér 7 [...]
6. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1864-65 (Buda, 1864) (4_13. oldal)
[...] hitt 62 I II Benedek István orv T I 11 Bousánszky [...] Lajos jog Ti I 11 Bozóky Alajos Ti 62 I 11 [...] orv 62 I 11 Brankovics István 64 I II Berger Lipót [...]
7. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1876-1877 • Egyetemi hallgatók (2_94. oldal)
[...] Erh Józs orv II Bendik István bölcs I Argauer Károly jog­I [...] I Baráti Mihály bölcs 11 Bozóky Károly jog­I ii Beder Károly [...]
8. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1882-1883 • Egyetemi hallgatók (2_56. oldal)
[...] Andor 82 I II Boleman István o rvosi 80 1 II [...] Béla 78 1 ii Bosnyák István 81 1 II Bosnyák Zoltán [...] Bózic László 79 1 ii Bozóky Endre b ölcsészeti 81 1 [...]
9. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1883-1884 • Egyetemi hallgatók (3_62. oldal)
[...] Boldizsár Endre 82 II Bolemann István orvosi 82 I II Bolza [...] Sándor SÍ I II Bosnyák István Bóta Géza 81 I II [...] Botka Béla jogi 81 I Bozóky Endre bölcsészeti 81 I II [...]
10. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1884-1885 • Egyetemi hallgatók (4_64. oldal)
[...] ogi 84 I II Boronkay István 84 82 I II Borossy [...] Géza 84 I 11 Bosnyák István o rvosi 81 I II [...] Béla jogi 81 I II Bozóky Endre b ölcsészeti 84 84 I II Bozóky Jenő o rvosi I II [...]
11. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1885-1886 • Egyetemi intézetek és gyüjteménytárak (5_40. oldal)
[...] Henrik Demonstrátorok Barakonyi Sándor Derekassy István Kovács Ágost Szinessy József Weiszmann [...] Nándor Gyakornok Wolff Márton Demonstrátorok Bozóky Jenő Farkas Jenő Kovács Aladár [...]
12. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1885-1886 • Egyetemi hallgatók (5_65. oldal)
[...] o rvosi 86 ii Boronkay István j ogi 84 I ii [...] orvosi 85 I ii Bosnyák István 5 5 81 I it [...] Béla jogi 81 I ii Bozóky Ádám 55 85 I ii Bozóky Ede 55 85 I ii Bozóky Endre bölcsészeti 84 I Bozóky Jenő o rvosi 84 I [...]
13. Egyetemi hallgatók (1_62. oldal)
[...] Boldizsár Endre 82 ii Bolemann István orvosi 82 I ii Bolza [...] Sándor SÍ i ii Bosnyák István Bóta Géza 81 i ii [...] Béla j ogi 81 i Bozóky Endre bölcsészeti 81 i ii [...]
14. Egyetemi hallgatók (1_64. oldal)
[...] ogi 84 I II Boronkay István 84 82 I II Borossy [...] Géza 84 I II Bosnyák István o rvosi 81 I II [...] Béla jogi 81 I II Bozóky Endre b ölcsészeti 84 84 I II Bozóky Jenő o rvosi I II [...]
15. Egyetemi intézetek és gyűjteménytárak (1_40. oldal)
[...] Henrik Demonstrátorok Barakonyi Sándor Derekassy István Kovács Ágost Szinessy József Weiszmann [...] Nándor Gyakornok Wolff Márton Demonstrátorok Bozóky Jenő Farkas Jenő Kovács Aladár [...]
16. Egyetemi hallgatók (1_65. oldal)
[...] rvosi 8 b II Boronkay István j ogi 84 I II [...] rvosi 85 I ii Bosnyák István 81 I ii Bóta Géza [...] jo gi 81 I ii Bozóky Ádám 85 I ii Bozóky Ede 85 I ii Bozóky Endre b ölcsészeti 84 I Bozóky Jenő orvosi 84 I ii [...]
17. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1887 • Egyetemi hallgatók (1_66. oldal)
[...] 1 86 I II Boronkay István n 8 4 I II [...] ogi 84 I H Borsos István b ölcsészeti 86 I II [...] orvo si 86 I ii Bozóky Ádám j ogi 85 I ii Bozóky Ede 1 1 85 I Bozóky Jenő orvo si 84 I [...]
18. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi hallgatók (2_67. oldal)
[...] j ogi 88 I II Bozóky Ádárn 85 1 II Bozóky Árpád 87 I II Bozóky Jenő orvosi 84 I 11 [...] Bölcsházy Béla 87 I Bölcsházy István b ölcsészeti 87 I II [...] ogi 88 I II Brükler István 88 I II Brüll Lajos [...]
19. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi hallgatók (2_126. oldal)
[...] Gargya Béla II II Adányi István ii I II Gaskó László [...] Zsigmond i I ii Herzog István II I 11 Boronkay Géza [...] I Hobor Kálmán II I Bozóky Béla i I ii Hodássy [...] Burger Frigyes I ii Holczer István II II Chlebovics László I [...]
20. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1891-1892 • Egyetemi hallgatók (3_69. oldal)
[...] János Boca Pál szamosu Bocskay István Bodor József Bodor Salamon Bognár [...] Bőin Babtiszt Bojthor Ambrus Bokor István Bolemán Sándor Bolgár Dezső Bonitz [...] János bál Boros Ernő Boros István Boros Iván Boros József Borota [...] József Botzenhardt Ferencz Botzenhardt János Bozóky Dezső Bödy Zoltán Böhm Ödön [...]
21. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1891-1892 • Egyetemi hallgatók (3_126. oldal)
[...] Zoltán bölcs I II Ascher István jogi I II Duscbek Vilmos jogi I 11 Augusztin István II Dzián Kálmán orv I [...] II Edelmann József II Ágoston István 77 I II Egyed István jogi ír Bahocsay Béla 77 [...] II Gberba Gusztáv 77 I Bozóky Jenő orvosi II Glaser Károly [...]
22. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1893-1894 • Egyetemi hallgatók (5_76. oldal)
[...] Zoltán 92 I B ottá István bölcsészeti 91 I ih Bottlik [...] Gyárfás bölcsészeti 93 I ii Bozóky Dezső orvosi 89 I ii [...]
23. Egyetemi hallgatók (1_67. oldal)
[...] nyári a k i Boronkay István j ogi 84 I II [...] jogi 84 I II Borsos István b ölcsészeti 86 I II [...] Lajos orvosi 86 I II Bozóky Ádám jogi 85 I II Bozóky Árpád 87 I II Bozóky Jenő o rvosi 84 I [...]
24. A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanulmányi, fegyelmi és leczkepénz szabályzata (5_53. oldal)
[...] 2 Bibics 2 10 7 Bozóky Jenő 4 Yáczi Mái irézia [...] Alapy 2 10 46 Thomka István 4 C sausz 1 00 47 Tóth István 5 O rsz közp tan [...]
25. Egyetemi hallgatók (1_69. oldal)
[...] József 89 I II Bónis István 87 I 11 Bonits Ferencz [...] ogi 89 I 11 Borcsányi István 89 I II Bordács István o rvosi 87 I 11 [...] János j ogi 88 II Bozóky Adám 85 I Bozóky Árpád 1 1 87 I I 11 Bozóky Dezső o rvosi 89 II [...]
26. Egyetemi hallgatók (1_128. oldal)
[...] Géza I I I II Bozóky Béla II I n Ivanits [...] Kálmán I I ii Kamenszky István II I II Csikós Ede [...] Lajos I I ii Kiss István I I I IT Emey [...]
27. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Egyetemi hallgatók (1_171. oldal)
[...] Bolfa Jenő 99 I II Bozóky Béla 97 I 11 Bozóky Gyula 97 I II Brankovits [...] 7 I II Dr Bugarszky István 97 I Burnbal József 9 [...]
28. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1900-1901 • Egyetemi egyesületek (2_88. oldal)
[...] Lakatos Géza Tahi Endre Kétly István Zombory Dezső Zsembery István Nagy Ferencz Fábry Géza Bossányi [...] Lajos Szinnyei József Bénárd Ágost Bozóky Gyula
29. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1900-1901 • Egyetemi hallgatók (2_174. oldal)
[...] Borzsák Endre 900 I II Bozóky Béla 9 7 I 11 Bozóky Gyula 97 I II Bőke [...] Gusztáv 900 I II Darvas István 99 I II David Kornél [...]
30. Egyetemi hallgatók (1_76. oldal)
[...] Botka Zoltán 92 I Bottá István bölcsészeti 91 1 I 1 [...] b ölcsészeti 93 I II Bozóky Dezső o rvosi 89 1 [...]
31. Egyetemi hallgatók (1_149. oldal)
[...] ii Krompecher Ottó I II Bozóky Györg T I I ii [...] Béla I I II Czipott István I 1 ii Mihálka Pál [...] I I I II Fehér István I I ii Nagy István 11 I II Freyler Ferencz [...] Gedeon II I II Halász István II I ii Rosenfeld Miklós [...]
32. Egyetemi hallgatók (1_89. oldal)
[...] Bottó Milán 95 I 11 Bozóky Géza 9 5 I Böhm [...] 9 6 I II Brezsny István 96 I II Brichta Nándor [...]
33. Egyetemi hallgatók (1_155. oldal)
[...] II Botos Kornél 97 I Bozóky Béla 97 I II Bozóky Gyula 97 I II Bradácb [...] Virgil 97 I II Bugarszky István dr 97 I II Burkovich [...]
34. Egyetemi hallgatók (1_165. oldal)
[...] Kornél 9 7 I II Bozóky Béla 9 7 I I II Bozóky Gyula 9 7 I II [...] 7 I ii Dr Bugarszky István 9 7 I ii Burián [...]
35. Egyetemi hallgatók (120. oldal)
[...] 907 I I I Borús István 907 I II Boskovitz Andor [...] I Bozó Andor 906 I Bozóky Ferencz 90 6 I II [...] 90 7 I II Bubla István 90 5 I II Buchshaum [...]
36. Egyetemi hallgatók (192. oldal)
[...] 90 5 1 II Bleyer István 906 I I I Bloch [...] Zoltán 90 5 I 11 Bozóky Lajos pilismaróti 90 6 I [...]
37. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1912 • Egyetemi hallgatók (1_210. oldal)
[...] Emil 909 1 ii Biró István 910 i I Birtok Sándor [...] György 911 I íi Bogdándy István 908 1 ii Bognár Béla [...] Jenő 910 i ii Bosányi István 910 i íi Boskovitz Gyula [...] Zoltán 9 11 i ii Bozóky János 908 i ii Bozsán [...]
38. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1912-1913 • Egyetemi hallgatók (2_214. oldal)
[...] György 911 I II Bogdándy István 908 I II Bognár Béla [...] Jenő 910 I II Bosányi István 910 I Boskovitz Gyula 910 [...] Bozán Zoltán 911 I II Bozóky János 908 I II Bózsó István 912 I II Bögel József [...]
39. Orvoskari intézetek (96. oldal)
[...] Margitay Becht Endre dr Molnár István és dr Gömöri Pál Fizetéstelen [...] c rk tanár dr Frenreisz István dr Friesz Jenő dr Gruber [...] dr Juvancz Ireneus dr Kollai István dr Marnó Sarolta dr Noszkó [...] Tibor dr Doby Tibor dr Bozoky László dr Simon László dr [...]
40. Bölcsészettudománykari intézetek, gyüjteménytárak és szemináriumok (105. oldal)
[...] Antal Tanársegéd betöltetlen Díjas gyakornok Bozóky István Műszaki altiszt vitéz Szabó Jenő [...]
41. Betűrendes névmutatók (170. oldal)
[...] József Bednárik Károly Bolemán Iván Bozóky Mihály Csányi László özv Fábiánná [...] Smetana Aladár Stadel Zsuzsámra Steiner István Szalay Kálmán Székely Csaba Toldi [...] Ida Bertalanffy Valér Betegh Péter Bozóky István Bőczy Ilona Brösztl Mihály Csere [...] Fabricius Imre Farkas Andor Farkas István Fazekas Edit Füredi Mária Fürstner [...]
42. Orvoskari intézetek (102. oldal)
[...] Tibor dr Doby Tibor dr Bozóky László dr Kovácsy Ernő dr [...] dr Fornet László dr Zsoldos István dr Bretán Miklós dr Benczúr Gyula dr Vereczkei István dr Fabianics László Externisták dr [...] Béla Díjas műtőorvos dr Dobay István Fizetéstelen tanársegédek dr Dollinger Béla [...]