A Magyar Királyi Tudomány-Egyetem személyzete 1830-1870

A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1864-65 (Buda, 1864)

13 Jí é Kar. Beiktatás ideje Tan­félév l i é v. Kar. Beiktatás ideje Tan­félév t éli szak nyári szak téli szak nyári szak Barlos Sándor jog­62 I. binder János--jog. 64 I. II. Bartosságh Imre • Ti 63 I. 11. Biró Ákos . { IX Ti • I. II. Báron Jónás Ti 64 I. 11. Biró Antal . ^ ■)/. z . 64-II. Barts József orv. 7 I. II. Biró Imre s * 62 L — Bartók Károly jog.; 62 I. II. Bloch Henrik 62 % I. II. Básthy Ignác Ti 64 I. 11. Bloch Viktor orv. 64 % I. II. Báthory Nándor bölcs. • 64 11. Bocsánczi János j°g­63 I. II. Batin Kornél jog­64 I. II. Boda Benedek 7) 64 , I. II. Batizi Endre orv. 62 I. — Bodiz László T Ti I. II. Batizovszky Antal V 63 I. 11. Bodó Gyula orv. TI . I. — Bátor Gábor jog. 64 I. 11. Bodor Ármin T> 64-II. Batthyány Ferenc ifj. gróf Ti V I. II. Bogisich Károly jog­60 , I. II. Battlay Imre Ti 63 I. II. Bogya János Ti 64 I. II. Bauer György Csanádi pap I. 11. Bogyay Kálmán Ti 61 I. II. növ. hitt. V I. II. Bogyay Ödön Ti Ti I. II. Bauer Mihály orv. 64 I. 11. Bohus Rezső bölcs. 64-II. Bauer Samu T) T) I. II. Boldis Samu Ti 64-II. Baumgartner Jakab jog­62 I. 11. Boldizsár Imre orv. 63 I. II. Beck Húgó Ti 61 I. II. Bonyhády Gyula jog­64 I. II. B eck Nándor orv. 64 I. 11. Bordán Zenobius n 63 I. II. Beidl Alajos, győri pap I. 11. Borhy Gyula Ti Ti I. — növ. hitt. 62 I. II. Bornemisza Bertalan 62 I. 11. Bekö József jog­64 I. II. Boronkay Lajos Ti Ti I. II. Belányi Ferenc jog­62 I. 11. Boros Vida bölcs. 64 I. II. Belcsák László t 63 1. 11. Borosnyay Béla orv. 62 I. II. Beliczay Elek n 61 I. II. Borotvás Dezső Ti 63 I. II. Beliczay Gyula T) 64 I. II. Bors Emil' jog­64 I. II. Beliczay Lajos tí 62 I. II. Bosányi János Ti Ti I. 11. Bénák János r) 64 I. II. Boszkovicz Móric orv. I. II. Bende Gyula Ti 63 I. II. Bráz János, rozsnyói pap Kendik József Ti 64 I. 11. növ. hitt, 62 I. II. Benedek István orv. T I. 11. Bousánszky Gábor jog­64 II. Beniczky Lajos jog. Ti I. 11. Bozóky Alajos Ti 62 I. 11. Berecz N. János Ti 63 I. 11. Böhm Ignác orv. 63 I. II. Béres Gergely Ti 62 I. 11. Bőröndy János Í°g­64 I. 11. Béres János Ti 61 I. 11. Brankovics Döme jog. 63 I. II. Berger Húgó orv. 62 I. 11. Brankovics István 64 I. II. Berger Lipót Ti 59 I. 11. Braun Ignác . 64 II. Bérits Sándor jog. 63 I. 11. Braun Vilmos orv. 64 I. 11. Berky Gusztáv orv. 61 I. 11. Braunstein Pál jog­60 I. 11. Bermüller Ferenc bölcs. . 63 1. II. Breczlmayer József Ti 63 I. 11. Bernáth Gyéza jog­61 1. 11. Brózik Engelbert T 62 I. II. Bernolák József orv. 62 I. 11. Bruck Jákab orv. 64 I. 11. Berzeviczy Béla jog­61 1. II. Bröckler Mihály jog­63 I. 11. Berzsenyi Jenő orv. 63 1. II. BuczurkaJános orv. I. 11. Bethlen János , legifj. gróf jog­62 I. 11. Bugarszky György jog T) I. II. Biliczky József Ti 64 1. II. Buocz Károly Ti n t I. IL

Next

/
Oldalképek
Tartalom