A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1894

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 - Egyetemi hallgatók

— 67 Név Beiktatás ideje Tanfélév K *i> i* téli nyári || s z i k ] Borsos Béla ......................................... orvosi 8 6 — I. II. Borsos Géza......................................... j ogi 84 — I. II. Bossányi Frigyes............................... 87 — I. II. Botka Árpád .................................... 86 — I. — Bottlik Lajos .................................... or vosi 86 — I. — Botzenhardt János ............................... j ogi 88 — I. II. Bozóky Ádárn.................................... 85 — 1. II. Bozóky Árpád .................................... 87 — I. II. Bozóky Jenő .................................... orvosi — 84 I . 11. Bozsán Lajos.................................... j ogi — 89 — II. Böck Arnold......................................... 87 — I. II. Böhm Izidor ......................................... o rvosi 86 — I. II. Bölcsházy Béla.................................... 87 — I. — Bölcsházy István ......................... • b ölcsészeti 87 — I. II. Bömches Gyula ....................v • j ogi 87 — I. II. Böszörményi Emil............................... „ 8 7 — 1. II. Bradean Athanáz ............................... orv osi 88 — I. 11. Branisce Valér.................................... b ölcsészeti 87 — I. II. Brandtner Jenő.................................... j ogi 87 — I. II. Brassoványr Attila.......................... orvosi 8 7 — I. II. Brassoványi József . . . . • . jogi 88 — I. — Braun Gábor.................................... O l’vosi 86 — I. ÍI. Braun Géza..................................... 87 — I. II. Braun Gyula .................................... — 88 I. II. Braun Gyula .................................... b ölcsészeti 85 — I. II. Braun Izidor.................................... j ogi 85 — I. II. Braun Márk......................................... orvo si 87 — I. II. Braun Mór....................................­88 — I. 11. Braun Nándor . ............................... 87 — 1. II. Braun Ödön ......................................... j ogi 88 — I. 11. Braun Zsigmond............................... 86 — I. II. Brauer Lajos .................................... orvosi 84 — — I I. Brauner Fülöp.................................... 85 L II. Brecht Frigyes ... ..................... 88 — I. II. Bresztyák József ............................... j ogi 88 — 1­II. Breuer József .................................... orv osi 87 I. II. Breyer Jakab .................................... b ölcsészeti 88 — I. II. Brezovay Miklós............................... j ogi 83 — I, — Brod Tivadar .................................... 87 — I. II. Brody Sándor .................................... orv osi 88 — L TI. Brtoun Adorján............................... j ogi 85 — I. II. Bruck Juda ......................................... — 87 I. 11. Bruckmayer Ferencz .......................... orvosi 8 6 — I. II. Bruckner Károly............................... b ölcsészeti 83 — I. 11. Brunner Lajos.................................... orv osi 87 — 1. 11. Brügler Bertalan............................... j ogi 88 — I. II. Brükler István .................................... 88 — I. II. Brüll Lajos ......................................... — 88 I. — Brünauer Ferencz ............................... orv osi 86 — I. II. Bubenitsek Miklós.......................... j ogi 87 — I. 11. Buchalla Jenő.................................... — 88 I. II. Buchberger József .......................... 87­I. — Buchböck Gusztáv ............................... , bölcsészeti II 87 1 i I I. I II. 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalom