Hőgyes Endre dr.: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről (Budapest, 1896)

Harmadik könyv. A budapesti kir. magy. tud. egyetem orvosi kara a milleniumkor 1895/6-ban - Első fejezet. Az orvosi kar szervezete és személyzete 1895/6-ban

420 AZ ORVOSI KAR HALLGATÓI 1895/6-BAN. Ferencz, Szentgyörgyi Lajos, Szigethy Lajos, Szkitsák Róbert, Sznistsák Mihály, Tábit Mihály, Thurzó Béla, Ulrik József, Vaszkó Gyula, Vida József, Weber Flórián. II. évi gyógyszerészek: Ágoston József, Balassa Kornél, Balogh Gábor, Bolics Arthúr, Borcsányi Gyula, Bozóky György, Brauer Mihály, Csépi Antal, Csikós Antal, Csonka Lajos, Csontos Tivadar, Czermák Károly, Czipott István, Decsy Gyula, Demeter Gyula, Deutsch Miksa, Engel Miksa, Engels Gyula, Ernyei Ödön, Fehér István, Freyler Ferencz, Frint Károly, Galambos Béla, Götz Károly, Grün Mór, Hackel Károly, Héder László, Hédrich Miksa, Heller Samu, Hernády Ignácz, Horkay Béla, Kálmán Jenő, Káposztássy Géza, Király Gáspár, Klein Lajos, Kriszten Győző, Lenz József, Lossonczy Ernő, Lővy Izidor, Maricsek Ferencz, Mattyasovszky Gyula, Michael Béla, Mihálka Pál, Milkó László, Mócs Ágost, Murin Árpád, Prokopovitsch Brúnó, Puskás József, Rácz Gyula, Rádi Lajos, Renkey Gvula, Schneider Róbert, Schwartz Albert, Strausz Zoltán, Szalay Lipót, Szemák Gyula, Széchy Géza, Tabajdi György, Thorma Károly, Tyroler Mór, Vasdényey Elemér, Wattay Kornél, Wotroba József, Zygmontovicz Géza. d) A bábatanfolyam hallgatói. Az 1895/6. tanévben összesen iy5 hallgató iratkozott be a bábatanfolyamra. TÁBLÁS KIMUTATÁS az i8g5/6. tanévben beiratkozott orvoskari hallgatókról. Tanszak A hall­gatók száma Vallásukra nézve Születésökre nézve Rendes Rendkívüli Róm. kath. Gör. kath. Görög keleti Ágost. hitv. Helv. hitv. Unitárius Anglikán Izrael, vall. Magyarorsz. Horvát-Szla­vonországi A monar. többi t artományaiból Más államokból Összesen I f é 1 é V. Orvostanhallgatók ......... 00 O OO 2 9 23o 12 22 70 65 1 — 432 816 3 10 3 832 ( L _ 6 3 35 4 I 8 6 _ _ 9 6 1 2 — — 63 Gyógyszer, hallgatók < — 60 33 2 — 7 I I — — 7 58 I I — 60 II. f é 1 é V. Orvostanhallgatók ......... 7 69 25 219 11 18 74 68 —­4o4 777­i4 3 794 ( L 48 23 4 1 7 5 _ — 8 4 7 I — — 48 Gyógyszer, hallgatók < — 57 3i • 2 — 8 8­— 8 57­57 Mindössze ..... 1854

Next

/
Oldalképek
Tartalom