A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1880-1886

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1884-1885 - Egyetemi hallgatók

64 W é v K «a r Beiktatás ideje Tanfélév téli | s z nyári a k Borlanu Győző ..................................... b ölcsészeti 84 I. 11. Bornemissza* Gyula .......................... j ogi 84 — I. II. Boronkay István................................ 84 82 I. II. Borossy Antal ..................................... — — I. II. Borsay Sándor ..................................... o rvosi 82 85 — II. Borsitzky Béla..................................... j ogi —- — I. II. Borsos Géza.......................................... 84 — I. 11. Bosnyák István ................................ o rvosi 81 — I. II. Bóta Géza........................................... 82 — I. II. Bota János .......................................... j ogi 81 — I. II. Boteanu János szamosujvári . . . hitt. 81 — I. II. Botka Béla........................................... jogi 81 — I. II. Bozóky Endre..................................... b ölcsészeti 84 84 I. II. Bozóky Jenő ..................................... o rvosi — — I. II. Bozsán Lajos..................................... j ogi 82 — I. II. Bock Arnold.......................................... 82 — I. II. Böhm Adolf .......................................... o rvosi 82 —' I. II. Böhm Jakab.......................................... _ — I . II. Börcsök Elemér..................................... jogi 82 84 I. II. Brajjer Lajos..................................... V ) 84 — I. — Brancsis Blogoje.................................... b ölcsészeti 83 — I. II. Brandtner Kálmán.................................... j ogi 84 — I. II. Braneczky Mihály.................................... b ölcsészeti 80 — I. II. Brannich Béla........................................... orvosi ' 84 — I. II. Brassovány Attila..................................... V) 83 — I. II. Bratkovics Hubert.............................. j ogi 84 — I. II. Braun Gábor........................................... orvosi 84 — I. II. Braun Gyula........................................... )? — — I. II­Braun Ignácz ........................................... jogi 83 — I. II­Braun Károly........................................... 83 85 — II. Brán Felicián n.-váradi g. k. . . . hitt. 83 — I. IL Brauer Lajos .......................................... o rvosi 84 — I. II. Breit József.......................................... j ogi 84 — I. II. Breitenfeld Ferencz........................... o rvosi 82 — I. II. Bresel Pál........................................... 81 — I. II. 'Brett Gusztáv ..................................... 82 — I. II. Brezovay László ................................ j ogi 82 — I. II. Brezovay Miklós.......................... . 83 — I. II. Brém János .......................................... o rvosi 80 — I. II. Brichta Bódog . . . v..................... j ogi 83 — I. II. Brich ta Mihály..................................... o rvosi 83 — I. II. Bród Miksa........................................... 83 — I. II. Bródy Kálmán ..................................... j ogi 83 — I. II. Bruch Ferencz..................................... o rvosi 81 — I. II. Bruck Mózes........................................... jogi — 85 — II. Brucker Ármin..................................... o rvosi 83 — I. II. Bruckner Károly................................ bölcsészeti 83 — I. II. Brunstein Bemát................................ orvosi 84 — I. II. Brück Ede .......................................... j ogi 81 — I. II. Brüller Ede.......................................... o rvosi 81 — I. II. Brünauer Albert................................ jogi 84 — 1. II. Buchsbaum Zsigmond..................... o rvosi 83 — I. II. Buchwald Antal................................ V 80 I. 1 II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom